Strona główna

» Przejdź do wyszukiwarki

Szybkie wyszukiwanie:

Nr sesji Nr uchwały Data uchwalenia Uchwała w sprawie Pliki Uwagi
XV 128 2003-12-29 wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczeń przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głownie
 • 128.rtf
  otwórz   zapisz
XV 127 2003-12-29 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2003 rok
 • 127.rtf
  otwórz   zapisz
XV 126 2003-12-29 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2003 rok
 • 126.rtf
  otwórz   zapisz
XV 125 2003-12-29 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2003 rok
 • 125.rtf
  otwórz   zapisz
XV 124 2003-12-29 obniżenia o 20 punktów procentowych wysokości wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego łącznie z ryczałtem na zakup opału
 • 124.rtf
  otwórz   zapisz
XV 123 2003-12-29 zmian w uchwale Nr 5/I/202 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 22 listopada 2002r. w sprawie ustalenia składów osobowych Stałych Komisji Rady Miejskiej w Głownie
 • 123.rtf
  otwórz   zapisz
XV 122 2003-12-29 zmiany uchwały Nr 4/I/2002 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 22 listopada 2002r. w sprawie wyboru Przewodniczących Stałych Komisji Rady Miejskiej w Głownie
 • 122.rtf
  otwórz   zapisz
XIV 121 2003-12-01 udzielenia Powiatowi Zgierskiemu pomocy finansowej i rzeczowej
 • 121.rtf
  otwórz   zapisz
XIV 120 2003-12-01 określenia wzorów formularzy dotyczących podatku od nieruchomości
 • 120.rtf
  otwórz   zapisz
XIV 119 2003-12-01 ustalenia stawek podatku od nieruchomości
 • 119.rtf
  otwórz   zapisz
XIV 118 2003-12-01 zmian budżetu Miasta Głowna na 2003 r. - zmiana w planie finansowym zakładu budżetowego
 • 118.rtf
  otwórz   zapisz
XIV 117 2003-12-01 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2003 rok
 • 117.rtf
  otwórz   zapisz
XIV 116 2003-12-01 obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa do obliczenia podatku rolnego
 • 116.rtf
  otwórz   zapisz
XIV 115 2003-12-01 określenia wzorów formularzy : deklaracji na podatek leśny i informacji o lasach
 • 115.rtf
  otwórz   zapisz
XIV 114 2003-12-01 określenia wzorów formularzy : deklaracji na podatek rolny i informacji o gruntach
 • 114.rtf
  otwórz   zapisz
XIV 112 2003-12-01 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2003 rok
 • 112.rtf
  otwórz   zapisz
XIV 111 2003-12-01 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2003 rok
 • 111.rtf
  otwórz   zapisz
XIV 97 2003-12-01 rozpatrzenia protestu wniesionego do \"projektu zmiany miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głowna\"
 • 97.rtf
  otwórz   zapisz
XIV 98 2003-12-01 rozpatrzenia zarzutu wniesionego do \"projektu zmiany miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głowna\"
 • 98.rtf
  otwórz   zapisz
XIV 99 2003-12-01 rozpatrzenia zarzutu wniesionego do \"projektu zmiany miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głowna\"
 • 99.rtf
  otwórz   zapisz
XIV 100 2003-12-01 rozpatrzenia protestu wniesionego do \"projektu zmiany miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głowna\"
 • 100.rtf
  otwórz   zapisz
XIV 101 2003-12-01 rozpatrzenia zarzutu wniesionego do \"projektu zmiany miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głowna\"
 • 101.rtf
  otwórz   zapisz
XIV 102 2003-12-01 rozpatrzenia zarzutu wniesionego do \"projektu zmiany miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głowna\"
 • 102.rtf
  otwórz   zapisz
XIV 103 2003-12-01 rozpatrzenia zarzutu wniesionego do \"projektu zmiany miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głowna\"
 • 103.rtf
  otwórz   zapisz
XIV 104 2003-12-01 rozpatrzenia zarzutu wniesionego do \"projektu zmiany miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głowna\"
 • 104.rtf
  otwórz   zapisz
XIV 105 2003-12-01 rozpatrzenia zarzutu wniesionego do \"projektu zmiany miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głowna\"
 • 105.rtf
  otwórz   zapisz
XIV 106 2003-12-01 rozpatrzenia zarzutu wniesionego do \"projektu zmiany miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głowna\"
 • 106.rtf
  otwórz   zapisz
XIV 107 2003-12-01 rozpatrzenia zarzutu wniesionego do \"projektu zmiany miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głowna\"
 • 107.rtf
  otwórz   zapisz
XIV 108 2003-12-01 rozpatrzenia protestu wniesionego do \"projektu zmiany miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głowna\"
 • 108.rtf
  otwórz   zapisz
XIV 109 2003-12-01 rozpatrzenia zarzutu wniesionego do \"projektu zmiany miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głowna\"
 • 109.rtf
  otwórz   zapisz
XIV 110 2003-12-01 rozpatrzenia protestu wniesionego do \"projektu zmiany miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głowna\"
 • 110.rtf
  otwórz   zapisz
XIV 113 2003-12-01 określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Głowna
 • 113.rtf
  otwórz   zapisz
XII 95 2003-11-24 nadania tytułu \"Zasłużony dla Miasta Głowna\"
 • 95.rtf
  otwórz   zapisz
XII 96 2003-11-24 nadania tytułu \"Honorowy Obywatel Miasta Głowna\"
 • 96.rtf
  otwórz   zapisz
XI 92 2003-10-29 wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Łodzi oraz Sądu Rejonowego w Zgierzu na kadencję 2004-2007
 • 92.rtf
  otwórz   zapisz
XI 90 2003-10-29 zmian budżetu Miasta Głowna na 2003r.
 • 90.rtf
  otwórz   zapisz
XI 89 2003-10-29 zmian budżetu Miasta Głowna na 2003 rok
 • 89.rtf
  otwórz   zapisz
XI 88 2003-10-29 zmian w budżecie Miasta Głowna na rok 2003
 • 88.rtf
  otwórz   zapisz
XI 87 2003-10-29 zmian zadań inwestycyjnych w budżecie Miasta Głowna na rok 2003
 • 87.rtf
  otwórz   zapisz
XI 86 2003-10-29 zmian budżetu Miasta Głowna na rok 2003
 • 86.rtf
  otwórz   zapisz
XI 85 2003-10-29 zmian budżetu Miasta Głowna na 2003r
 • 85.rtf
  otwórz   zapisz
XI 83 2003-10-29 uchwalenia Statutu Miasta Głowna
 • 83.rtf
  otwórz   zapisz
XI 84 2003-10-29 zatwierdzenia porozumienia międzygminnego pn. \"Opracowanie wspólnego programu ochrony środowiska dla Gmin na których obszarze zlokalizowana jest część dorzecza rzek: Mrogi i /lub/ Piasecznicy\"
 • 84.rtf
  otwórz   zapisz
XI 91 2003-10-29 przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym gruntów stanowiących własność gminy
 • 91.rtf
  otwórz   zapisz
XI 93 2003-10-29 ustalenia wzoru odznaki \"Zasłużony dla Miasta Głowna\" i zmiany uchwały Nr VI/65/03 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu nadawania tytułu \"Zasłużonego Dla Miasta Głowna\"
 • 93.rtf
  otwórz   zapisz
XI 94 2003-10-29 ustalenia wzoru odznaki \"Honorowy Obywatel Miasta Głowna\" i zmiany uchwały Nr VI/66/03 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 27 czerwca 2003r. w sprawie przyjęcia Regulaminu nadawania tytułu \"Honorowego Obywatela Miasta Głowna\"
 • 94.rtf
  otwórz   zapisz
X 82 2003-10-20 zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Głownie
 • 82.rtf
  otwórz   zapisz
IX 81 2003-10-14 zatwierdzenia zmian Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Głownie
 • 81.rtf
  otwórz   zapisz
VII 80 2003-09-11 przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym gruntów stanowiących własność gminy
 • 80.rtf
  otwórz   zapisz
VII 79 2003-09-11 przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym gruntów stanowiących własność gminy
 • 79.rtf
  otwórz   zapisz
VII 78 2003-09-11 wyrażenia zgody na zakup karetki do transportu chorych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głownie
 • 78.rtf
  otwórz   zapisz
VII 77 2003-09-11 wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczeń mieszkalnych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głownie
 • 77.rtf
  otwórz   zapisz
VII 76 2003-09-11 wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczenia przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głownie
 • 76.rtf
  otwórz   zapisz
VII 75 2003-09-11 powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników
 • 75.rtf
  otwórz   zapisz
VII 74 2003-09-11 zmian budżetu Miasta Głowna na 2003 rok
 • 74.rtf
  otwórz   zapisz
VII 73 2003-09-11 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2003 rok
 • 73.rtf
  otwórz   zapisz
VII 72 2003-09-11 zmian zadań inwestycyjnych w budżecie Miasta Głowna na rok 2003
 • 72.rtf
  otwórz   zapisz
VII 71 2003-09-11 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2003 rok
 • 71.rtf
  otwórz   zapisz
VII 70 2003-09-11 zmian budżetu Miasta Głowna na 2003 rok
 • 70.rtf
  otwórz   zapisz
VII 69 2003-09-11 zmian budżetu Miasta Głowna na 2003 rok
 • 69.rtf
  otwórz   zapisz
VII 68 2003-09-11 zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego
 • 68.rtf
  otwórz   zapisz
VI 67 2003-06-27 nie przyjęcia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Głownie za rok 2002
 • 67.rtf
  otwórz   zapisz
VI 66 2003-06-27 przyjęcia Regulaminu nadawania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Głowna
 • 66.rtf
  otwórz   zapisz
VI 65 2003-06-27 przyjęcia Regulaminu nadania tytułu Zasłużonego Dla Miasta Głowna
 • 65.rtf
  otwórz   zapisz
VI 64 2003-06-27 wyrażenia zgody na przyjęcie przez SP ZOZ w Głownie darowizn
 • 64.rtf
  otwórz   zapisz
VI 63 2003-06-27 zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Głownie
 • 63.rtf
  otwórz   zapisz
VI 62 2003-06-27 nieodpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz gminy oraz w sprawie zmiany Uchwały Nr 334/XXXVII/2002 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 2 października 2002r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na własność gminy
 • 62.rtf
  otwórz   zapisz
VI 61 2003-06-27 wygaszenia części zobowiązania podatkowego w zamian za przeniesienie na rzecz gminy prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności budynku
 • 61.rtf
  otwórz   zapisz
VI 60 2003-06-27 ustanowienia służebności gruntowych na nieruchomościach stanowiących własność gminy
 • 60.rtf
  otwórz   zapisz
VI 59 2003-06-27 ustanowienia służebności gruntowych na nieruchomościach stanowiących własność gminy
 • 59.rtf
  otwórz   zapisz
VI 58 2003-06-27 zmian budżetu Miasta Głowna na 2003 rok
 • 58.rtf
  otwórz   zapisz
VI 57 2003-06-27 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2003r
 • 57.rtf
  otwórz   zapisz
VI 56 2003-06-27 zmian zadań inwestycyjnych w budżecie Miasta Głowna na rok 2003
 • 56.rtf
  otwórz   zapisz
VI 55 2003-06-27 zmian budżetu Miasta Głowna na 2003 rok
 • 55.rtf
  otwórz   zapisz
VI 54 2003-06-27 zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania inwestycyjnego
 • 54.rtf
  otwórz   zapisz
VI 51 2003-06-27 ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Głowna oraz wysokości miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne pojazdem niebędącym własnością pracodawcy
 • 51.rtf
  otwórz   zapisz
VI 52 2003-06-27 ustalenia diet przysługujących Radnym Rady Miejskiej w Głownie
 • 52.rtf
  otwórz   zapisz
Uchwała zmieniona uchwałą: XXIII/159/12 z dnia 2012-01-25. Uchwała uchylona uchwałą: LXXXII/566/23 z dnia 2023-03-29
VI 53 2003-06-27 zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania inwestycyjnego
 • 53.rtf
  otwórz   zapisz
V 48 2003-04-28 powołania komisji dyscyplinarnej I i II stopnia
 • 48.rtf
  otwórz   zapisz
V 47 2003-04-28 zatwierdzenia zmian do Statutu Miejskiego Zakładu Komunalnego w Głownie
 • 47.rtf
  otwórz   zapisz
V 46 2003-04-28 zatwierdzenia zmian do Statutu Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Głownie
 • 46.rtf
  otwórz   zapisz
V 45 2003-04-28 zmiany uchwały Nr 234/XLI/93 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie przystąpienia miasta Głowna do Międzywojewódzkiego Komunalnego Związku Gmin ds. Gazyfikacji, przyjęcia statutu Związku i wytypowania przedstawicieli do zgromadzenia
 • 45.rtf
  otwórz   zapisz
V 44 2003-04-28 sprzedaży w trybie przetargowym zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy
 • 44.rtf
  otwórz   zapisz
V 43 2003-04-28 przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym działki gruntu stanowiącej własność gminy
 • 43.rtf
  otwórz   zapisz
V 42 2003-04-28 przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości stanowiącej własność gminy
 • 42.rtf
  otwórz   zapisz
V 41 2003-04-28 zmian budżetu Miasta Głowna na 2003r
 • 41.rtf
  otwórz   zapisz
V 40 2003-04-28 zmian budżetu Miasta Głowna na 2003r
 • 40.rtf
  otwórz   zapisz
V 39 2003-04-28 zmian budżetu Miasta Głowna na 2003 rok
 • 39.rtf
  otwórz   zapisz
V 38 2003-04-28 zmian budżetu Miasta Głowna na 2003r
 • 38.rtf
  otwórz   zapisz
V 37 2003-04-28 udzielenia Burmistrzowi Miasta Głowna absolutorium z wykonania budżetu za 2002 rok
 • 37.rtf
  otwórz   zapisz
V 36 2003-04-28 powiadomienia rzecznika dyscypliny finansów publicznych o ujawnionym naruszeniu dyscypliny finansów publicznych
 • 36.rtf
  otwórz   zapisz
V 49 2003-04-28 opłat stałych za realizację świadczeń wykraczających poza podstawy programowe wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miasta Głowna
 • 49.rtf
  otwórz   zapisz
Uchwała straciła moc w związku z uchwałą XI/62/11 z dnia 2011-05-25.
V 50 2003-04-28 utworzenia obwodów głosowania w Szpitalu Miejskim w Głownie i Domu Pomocy Społecznej w Głownie w referendum, które odbędzie się w 2003r
 • 50.rtf
  otwórz   zapisz
IV 34 2003-02-11 uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Głowna na 2003r
 • 34.rtf
  otwórz   zapisz
IV 32 2003-02-11 zmiany uchwały Nr 315/L/98 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 25.02.1998r. w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Głowna do Związku Gmin Regionu Łódzkiego
 • 32.rtf
  otwórz   zapisz
IV 31 2003-02-11 zmiany uchwały Nr 210/XXXVII/97 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 28.02.1997 w sprawie przystąpienia do Związku Miast Polskich
 • 31.rtf
  otwórz   zapisz
IV 30 2003-02-11 określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Głowna za I półrocze 2003r
 • 30.rtf
  otwórz   zapisz
IV 29 2003-02-11 korekty uchwały 223/XXV/2001 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 31 maja 2001 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Głowna, uchwalonego uchwałą Nr 275/XLVII/94 Rady Miejskiej w Głownie z
 • 29.rtf
  otwórz   zapisz
IV 28 2003-02-11 uchwalenia budżetu Miasta Głowna na 2003 rok
 • 28.rtf
  otwórz   zapisz
IV 33 2003-02-11 zasad usytuowania na terenie miasta Głowna miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
 • 33.rtf
  otwórz   zapisz
Uchwała straciła moc w związku z uchwałą LXIII/423/18 z dnia 2018-06-27
IV 35 2003-02-11 zmiany uchwały nr 109/XXI/95 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 28 grudnia 1995 r. w sprawie usług opiekuńczych.