Referat Finansów

Referat Finansów

Pracownicy:

Funkcja Imię i nazwisko Nr telefonu Adres email Lokalizacja
kierownik Katarzyna Grzegorczyk 42 719 11 15 w. 0620 kgrzegorczyk@glowno.pl ul. Młynarska 15 p. 1
inspektor Marta Kuś 42 719 11 15 w. 0630 mkus@glowno.pl ul. Młynarska 15 p. 1
inspektor Ewelina Tulińska 42 719 11 15 w. 0655 etulinska@glowno.pl ul. Młynarska 15 p. 1
inspektor Agnieszka Dutkiewicz-Buntaj 42 719 11 15 w. 0640 adutkiewicz@glowno.pl ul. Młynarska 15 p. 5
inspektor Maciej Woźniak 42 719 11 15 w. 0690 mwozniak@glowno.pl ul. Młynarska 15 p. 4
zastępca kierownika Magdalena Bornowska 42 719 11 15 w. 0660 mbornowska@glowno.pl ul. Młynarska 15 p. 2
inspektor Małgorzata Ciołek 42 719 11 15 w. 0620 mciolek@glowno.pl ul. Młynarska 15 p. 2
inspektor Milena Hemka 42 719 11 15 w. 0680 mhemka@glowno.pl ul. Młynarska 15 p. 2
inspektor Marlena Kossowska 42 719 11 15 w. 0670 mkossowska@glowno.pl ul. Młynarska 15 p. 2
inspektor Sylwia Grudzińska 42 719 11 15 w. 0695 sgrudzinska@glowno.pl ul. Młynarska 15 p. 2

 

Do zadań Referatu Finansów należy:

  1. Aktualizacja planu finansowego w zakresie dochodów i wydatków.
  2. Prowadzenie rachunkowości budżetowej urzędu oraz budżetu jst.
  3. Współdziałanie z organami finansowymi, Regionalną Izbą Rachunkową, izbami i urzędami skarbowymi oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i bankami.
  4. Prowadzenie spraw płacowych.
  5. Wystawianie faktur VAT.
  6. Prowadzenie ewidencji nabycia i sprzedaży VAT oraz sporządzanie deklaracji VAT.
  7. Prowadzenie obsługi kasowej jednostek budżetowych.
  8. Prowadzenie rachunkowości podatkowej urzędu.
  9. Rozliczanie dotacji udzielnych z budżetu miasta.
  10. Rozliczanie inwentaryzacji.

Wnioski i formularze do pobrania.