Podatek rolny

Podatek rolny

Wysokość stawek podatku wynika z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024 i wynosi:

  1. dla gruntów do 1 ha fizycznego – 448,15 zł za 1 ha fizyczny
  2. dla gruntów gospodarstw rolnych – 224,075 zł za 1 ha przeliczeniowy
  Dokumenty Informacje Załatw sprawę online
Osoby fizyczne

Sylwia Grudzińska
42 719 11 15 w. 695
sgrudzinska@glowno.pl
ul. Młynarska 15 p. 2

Dedykowany formularz ePuap
Osoby prawne

✅Deklaracja na podatek rolny
Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

Magdalena Bornowska
42 719 11 15 w. 660
mbornowska@glowno.pl
ul. Młynarska 15 p. 2

Dedykowany formularz ePuap

 

Konto do wpłat: 69 8787 0000 0024 6899 2000 0008