Władze miasta

  • Grzegorz Janeczek
    Burmistrz

Grzegorz Janeczek urodził się w 1964 roku, jest żonaty, ma troje dzieci. Z wykształcenia jest historykiem. Studia magisterskie na Uniwersytecie Łódzkim ukończył w roku 1988. Ukończył również studia podyplomowe w zakresie integracji europejskiej, studia podyplomowe w zakresie zarządzania oświatą oraz studia MBA in Community Management (MBA dla samorządu i JST). Od 1988 roku był nauczycielem w Zespole Szkół Zawodowych w Głownie - obecnym ZS nr 1 im. prof. R. A. Cebertowicza, a od 2008 r. głównym specjalistą w Departamencie Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Z działalnością samorządową związany jest od 1994 r. Był radnym, członkiem Zarządu Miasta, a w latach 1999-2002 - wiceburmistrzem Głowna. Na urząd Burmistrza Głowna został wybrany w ostatnich wyborach po raz trzeci.

  • Magdalena Błaszczyk
    Zastępca Burmistrza

Magdalena Błaszczyk urodziła się w 1975 roku, mężatka, ma dwoje dzieci. Ukończyła inżynierię środowiska na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej. Jest także absolwentką prawno-samorządowego studium podyplomowego w Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Od 2001 roku jest pracownikiem Urzędu Miejskiego w Głownie. Od 2007 roku kierownik Referatu Spraw Obywatelskich. Zajmowała się także zarządzaniem kryzysowym oraz organizacją wyborów na terenie Gminy Miasta Głowna.

  • Magdalena Piotrowska
    Sekretarz Miasta

Magdalena Piotrowska urodziła się w 1978 roku w Poddębicach. Mieszka w Łodzi z córką Alicją. Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne oraz na tej samej uczelni - studia podyplomowe z zakresu mechanizmów funkcjonowania strefy euro oraz studia doktoranckie w obszarze nauk o zarządzaniu. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy w samorządzie, zdobyte podczas pracy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, Urzędzie Miasta Łodzi oraz Urzędzie Miejskim w Wieluniu. Pracowała w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A., gdzie przez ponad dwa lata kierowała pracą Departamentu Obsługi Inwestora.

  • biały prostokąt

Maja Reszka urodziła się w 1973 r. w Łodzi, mężatka, dwójka dzieci. Jest absolwentką Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego kierunku Informatyka i Ekonometria. W 2014 roku na Wydziale Zarządzania UŁ uzyskała tytuł doktora nauk ekonomicznych w zakresie finansów. Ma skończone także podyplomowe studia w zakresie prawa europejskiego oraz funduszy Unii Europejskiej.
Pracę zawodową rozpoczęła w 1997 r. w Mercedes-Benz Głowno-Centrum Grupa Zasada m.in. na stanowisku kierownika Działu Finansowego. Przez kolejne trzy lata była zatrudniona w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi, w tym na stanowisku Zastępcy Dyrektora Wydziału Finansów – Głównego Księgowego Budżetu Wojewody. Od 2003 do 2022 roku pracowała w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego w Łodzi pełniąc kolejno obowiązki Naczelnika Wydziału Księgowości i Funduszy Celowych, Naczelnika Wydziału Funduszy Europejskich, Zastępcy Dyrektora Departamentu Finansów – Głównego Księgowego Funduszy Europejskich i Dyrektora Departamentu ds. Regionalnego Programu Operacyjnego/ ds. EFRR. Od 2003 r. posiada uprawnienia audytora wewnętrznego – egzamin państwowy. Ponadto od 2015 r. jest biegłym sądowym z zakresu finansów, finansów publicznych, ekonomii, zamówień publicznych, funduszy unijnych z listy Sądu Okręgowego w Łodzi.