Władze miasta

  • Grzegorz Janeczek
    Burmistrz

Grzegorz Janeczek urodził się w 1964 roku, jest żonaty, ma troje dzieci. Z wykształcenia jest historykiem. Studia magisterskie na Uniwersytecie Łódzkim ukończył w roku 1988. Ukończył również studia podyplomowe w zakresie integracji europejskiej, studia podyplomowe w zakresie zarządzania oświatą oraz studia MBA in Community Management (MBA dla samorządu i JST) na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Od 1988 roku był nauczycielem w Zespole Szkół Zawodowych w Głownie - obecnym ZS nr 1, a od 2008 r. głównym specjalistą w Departamencie Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Z działalnością samorządową związany jest od 1994 r. Był radnym, członkiem Zarządu Miasta, a w latach 1999-2002 - wiceburmistrzem Głowna. Na urząd Burmistrza Głowna został wybrany w ostatnich wyborach po raz czwarty.

  • Beata Wszołek-Lewnadowska
    Zastępca Burmistrza

Beata Wszołek-Lewandowska urodziła się w 1985 roku. To żona i matka Zuzi, jak sama dodaje „najfajniejszej dziewczynki na świecie”. Nowa pani wiceburmistrz z wykształcenia jest magistrem prawa. Swoją karierę zawodową rozpoczęła jako stażystka w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi w Kancelarii Sejmiku, następnie wygrała nabór do Departamentu ds. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Beata Wszołek-Lewandowska pełniła także przez 6 lat funkcję dyrektora Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach, po czym podjęła się pracy w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi. Jej kolejnym krokiem zawodowym była praca na stanowisku naczelnika Wydziału „Łódzkie Przyjazne” w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi. Ostatnim miejscem zatrudnienia była LGD „Polcentrum”, w której przez 5 lat była zarówno prezesem jak i kierownikiem biura. Przez cały okres swojego życia zawodowego zajmowała się pozyskiwaniem i dysponowaniem funduszami unijnymi.

  • Magdalena Piotrowska
    Sekretarz Miasta

Magdalena Piotrowska urodziła się w 1978 roku w Poddębicach. Mieszka w Łodzi z córką Alicją. Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne oraz na tej samej uczelni - studia podyplomowe z zakresu mechanizmów funkcjonowania strefy euro oraz studia doktoranckie w obszarze nauk o zarządzaniu. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy w samorządzie, zdobyte podczas pracy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, Urzędzie Miasta Łodzi oraz Urzędzie Miejskim w Wieluniu. Pracowała w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A., gdzie przez ponad dwa lata kierowała pracą Departamentu Obsługi Inwestora.

  • biały prostokąt

Maja Reszka urodziła się w 1973 r. w Łodzi, mężatka, dwójka dzieci. Jest absolwentką Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego kierunku Informatyka i Ekonometria. W 2014 roku na Wydziale Zarządzania UŁ uzyskała tytuł doktora nauk ekonomicznych w zakresie finansów. Ma skończone także podyplomowe studia w zakresie prawa europejskiego oraz funduszy Unii Europejskiej.
Pracę zawodową rozpoczęła w 1997 r. w Mercedes-Benz Głowno-Centrum Grupa Zasada m.in. na stanowisku kierownika Działu Finansowego. Przez kolejne trzy lata była zatrudniona w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi, w tym na stanowisku Zastępcy Dyrektora Wydziału Finansów – Głównego Księgowego Budżetu Wojewody. Od 2003 do 2022 roku pracowała w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego w Łodzi pełniąc kolejno obowiązki Naczelnika Wydziału Księgowości i Funduszy Celowych, Naczelnika Wydziału Funduszy Europejskich, Zastępcy Dyrektora Departamentu Finansów – Głównego Księgowego Funduszy Europejskich i Dyrektora Departamentu ds. Regionalnego Programu Operacyjnego/ ds. EFRR. Od 2003 r. posiada uprawnienia audytora wewnętrznego – egzamin państwowy. Ponadto od 2015 r. jest biegłym sądowym z zakresu finansów, finansów publicznych, ekonomii, zamówień publicznych, funduszy unijnych z listy Sądu Okręgowego w Łodzi.