Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Budowa ul. Ułańskiej w Głownie

Budowa ul. 11 Listopada na odcinku od ul. Rataja do ul. Żwirki w Głownie

Budowa ul. Wąskiej wraz z budową oświetlenia ulicznego

Przebudowa ul. Czarnieckiego