Podatek leśny

Podatek leśny

Wysokość stawki podatku wynika z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r. Stawka podatku leśnego na 2022 r. wynosi 46,70 zł za 1 ha.

 

  Dokumenty Informacje Załatw sprawę online
Osoby fizyczne

Małgorzata Ciołek
42 719 11 15 w. 670
mciolek@glowno.pl
ul. Młynarska 15 p. 2

Dedykowany
formularz ePuap
Osoby prawne

Magdalena Bornowska
42 719 11 15 w. 660
mbornowska@glowno.pl
ul. Młynarska 15 p. 2

Dedykowany
formularz ePuap

Konto do wpłat: 69 8787 0000 0024 6899 2000 0008