Podatek leśny

Podatek leśny

Wysokość stawki podatku wynika z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024 r. Stawka podatku leśnego na 2023 r. wynosi 72,03 zł za 1 ha.

 

 

 

  Dokumenty Informacje Załatw sprawę online
Osoby fizyczne

sylwia Grudzińska
42 719 11 15 w. 695
sgrudzinska@glowno.pl
ul. Młynarska 15 p. 2

Dedykowany
formularz ePuap
Osoby prawne

Magdalena Bornowska
42 719 11 15 w. 660
mbornowska@glowno.pl
ul. Młynarska 15 p. 2

Dedykowany
formularz ePuap

Konto do wpłat: 69 8787 0000 0024 6899 2000 0008