Inwestycje miejskie

Źródła finansowania inwestycji miejskich

1. Środki własne

2. Środki zewnętrzne, w tym z:

- Funduszy Europejskich dla rozwoju regionu łódzkiego

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

- Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

- Funduszu Dróg Samorządowych

- Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

- Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

- innych funduszy i programów krajowych