Referat Organizacyjno-Administracyjny

Referat Organizacyjno-Administracyjny

Pracownicy:

Stanowisko Imię i nazwisko Nr telefonu Adres email Lokalizacja
kierownik Dagmara Andrysiak 42 719 16 97 w. 0170 dandrysiak@glowno.pl ul. Norblina 1 p. 9
inspektor
Magdalena Szczerba 42 719 16 97 w. 0100 mszczerba@glowno.pl ul. Norblina 1 p. 10
inspektor Beata Bednarska 42 719 16 97 w. 0180 bbednarska@glowno.pl ul. Norblina 1 p. 10
inspektor Małgorzata Domińczak 42 719 11 51 w. 0500 sekretariat@glowno.pl ul. Młynarska 15 p. 6
Informatyk Urzędu Jacek Kubiak 42 719 16 97 w. 0130 jkubiak@glowno.pl ul. Młynarska 15 p.14
podinspektor Karolina Łuczak 42 719 16 97 w. 0120 kluczak@glowno.pl ul. Norblina 1 p. 10
podinspektor Martyna Marczewska 42 719 16 97 w. 0140 mmarczewska@glowno.pl ul. Norblina 1 p. 9
podinspektor Marta Kaniewska 42 719 16 97 w. 0920 mkaniewska@glowno.pl ul. Norblina 1 p. 9
podinspektor Małgorzata Majchrzak 42 719 11 51 w. 0500 mmajchrzak@glowno.pl ul. Młynarska 15 p. 6

 

Do zadań Referatu Organizacyjno-Administracyjnego należy:

 1. Prowadzenie spraw związanych z organizacją i funkcjonowaniem Urzędu.
 2. Prowadzenie rejestrów zarządzeń burmistrza, skarg i wniosków, upoważnień i pełnomocnictw, umów i porozumień, instytucji kultury.
 3. Prowadzenie spraw związanych z załatwianiem skarg i wniosków.
 4. Przeprowadzanie naboru na wolne stanowiska urzędnicze.
 5. Prowadzenie dokumentacji kadrowej pracowników urzędu.
 6. Prowadzenie spraw związanych ze szkoleniami wewnętrznymi i zewnętrznymi pracowników urzędu oraz podnoszeniem kwalifikacji zawodowych.
 7. Organizacja i koordynacja praktyk zawodowych, staży, robót publicznych i prac interwencyjnych.
 8. Prowadzenie archiwum zakładowego.
 9. Obsługa informatyczna urzędu.
 10. Obsługa sekretariatu burmistrza.
 11. Prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, ryzykiem zawodowym oraz bezpieczeństwem przeciwpożarowym.
 12. Prowadzenie spraw związanych z zarządem siedzibami urzędu, ubezpieczeniem mienia, bieżącymi remontami, konserwacją sprzętu biurowego i zaopatrzeniem.
 13. Prowadzenie spraw związanych z ochroną danych osobowych.