Uchwały i zarządzenia

Uchwały i zarządzenia

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. do zakresu działania Miasta Głowna należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Miasto wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. O ustroju Miasta Głowna stanowi Statut Miasta Głowna, który określa organizację wewnętrzną oraz tryb pracy organów miejskich. Z zastrzeżenem art. 12 ustawy o samorządzie gminnym, organem stanowiącym i kontrolnym jest Rada Miejska w Głownie, a organem wykonawczym Burmistrz Głowna.

  • Uchwały Rady Gminy
  • uchwały

 

 

baner toplayer
plakat informujący o imprezie profilaktycznej Zdrowe Głowno