Służba zdrowia

Służba zdrowia

„Remedium” Centrum Medyczne Sp. z o.o. w Głownie jest spółką ze 100% udziałem Miasta Głowna. Prześledźmy inwestycje i ulepszenia, które zaistniały w tej przychodni od 2019 roku:

W 2019 roku zakończyła się realizacja projektu pn.: "Rozwój opieki koordynowanej oraz poprawa dostępności do usług diagnostycznych w placówce Centrum Medycznego Sp. z o.o. w Głownie", współfinansowanego w  ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Wartość projektu wyniosła blisko 1,3 mln zł, z czego dofinansowanie stanowiło kwotę ok. 600 tys. zł.

W ramach tego przedsięwzięcia zostały wyremontowane wszystkie gabinety lekarskie, dział fizjoterapii, toalety dla pacjentów. Zakupiono sprzęt informatyczny i oprogramowanie. W przychodni został zaktualizowany system informatyczny i wdrożone usługi: e-pacjent,  e-recepta, e-zwolnienie.  Wprowadzono także możliwość odczytu wyników badań RTG, EKG, bezpośrednio w programie Prog-Med. w gabinetach lekarskich.

Zakupiono sprzęt medycznego wraz z  oprogramowaniem:

 • aparat do stymulacji mięśniowej i nerwowej
 • lampę kwarcową
 • aparat do terapii falą uderzeniową
 • urządzenie do krioterapii
 • system do reedukacji chodu
 • lampę do PUVA
 • spirometr
 • elektroencefalograf 
 • elektromiograf 
 • densytometr
 • audiometr
 • USG - Doppler
 • lancetron G-200 (aparat do elektrokoagulacji)
 • komputerowy densytometr ultradźwiękowy
 • AGE READER (ocena ryzyka sercowo-naczyniowego)
 • w 2020 roku:
 • zakończono instalację klimatyzacji w gabinetach znajdujących się na parterze i piętrze budynku przychodni oraz na korytarzu I piętra;
 • wymieniono także dotychczasowe źródło CO na własną instalację gazową;
 • dokończono remont pomieszczeń przychodni po zakończonych wynajmach, celem ich adaptacji na pracownię, w której został ustawiony sprzęt medyczny, zakupiony w ramach projektu pn. „Rozwój opieki koordynowanej oraz poprawa dostępności do usług diagnostycznych w placówce Centrum Medycznego Sp. z o.o. w Głownie”;
 • zakupiono system radiologii cyfrowej RTG
 • na parterze , klatce schodowej i w piwnicy wymieniono nawierzchnię podłóg, odświeżono wszystkie korytarze i klatkę schodową, na której wymieniona została barierka schodowa, zamontowano sufity podwieszane na korytarzach wraz z nowym energooszczędnym oświetleniem;

W 2021 roku wymieniono ogrodzenia terenu przychodni.

W 2022 roku:

 • zostały ukończone prace wokół budynku, w wyniku których teren wokół przychodni został podzielony na dwie odrębne części, usunięto także wszystkie bariery w postaci wystających płyt;
 • uzupełniono bazę sprzętową o: lampę Solux do fizjoterapii, defibrylator do gabinetu zabiegowego, oraz monitor diagnostyczny do pracowni RTG.

W 2023 roku:

 • ukończono procedurę związaną z podjętą uchwałą w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu w postaci budynku i działki) do Centrum Medyczne Sp. z o.o. w Głownie. Od tej pory Miasto Głowno posiada w spółce 100% udziałów o łącznej wartości 3 158 350 zł;
 • rozbudowano aparat USG o nowe głowice: pediatryczną i kardiologiczną, zakupiono diaterimię krótkofalową BTL ,lampę zabiegową statywową oraz holtery ciśnienia i EKG.
 • Gabinet badania słuchu
 • Gabinet ortodoncji
 • Centrum Medyczne Remedium
 • klatka schodowa
 • nowe gabinety
 • nowe gabinety
 • nowe łazienki
 • nowy hol
 • nowy hol
 • nowe usg
 • nowy sprzęt
 • nowy korytarz
 • pracownia RTG
 • Centrum Medyczne Remedium