Burmistrz Głowna

Burmistrz Głowna

Grzegorz Janeczek
 
Urząd Miejski w Głownie
95-015 Głowno
ul. Młynarska 15 pokój 6
tel. 42 719 11 51
email: sekretariat@glowno.pl
Przyjmuje mieszkańców we wtorki w godz. 12.00-15.00.
 
Do zadań burmistrza należy w szczególności: 
- przygotowywanie projektów uchwał rady miasta
- opracowywanie  programów  rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
- określanie sposobu wykonywania uchwał
- gospodarowanie mieniem komunalnym 
- wykonywanie budżetu
- zatrudnianie i zwalnianie kierowników miejskich jednostek organizacyjnych
 
Burmistrz sprawuje nadzór nad zadaniami realizowanymi przez:
Urząd Stanu Cywilnego
Referat Oświaty i Infrastruktury Społecznej
Referat Infrastruktury Technicznej
Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Szkołę Podstawową Nr 1
Szkołę Podstawową Nr 2
Szkołę Podstawową Nr 3
Miejskie Przedszkole Nr 1
Miejskie Przedszkole Nr 2
Miejskie Przedszkole Nr 3
Miejski Żłobek w Głownie
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Środowiskowy Dom Samopomocy
Miejski Zakład Komunalny
Miejski Ośrodek Kultury
Miejską Bibliotekę Publiczną