Konieczność ewakuacji

Zasady zachowania się ludności po ogłoszeniu informacji o konieczności ewakuacji

Po powiadomieniu o ewakuacji, mieszkańcy podlegający temu procesowi powinni przygotować się do opuszczenia rejonu zagrożonego.
 

WYKAZ

NAJPOTRZEBNIEJSZYCH RZECZY, KTÓRE POWINNO SIĘ ZE SOBĄ ZABRAĆ

 

APTECZKA

Z

 • lekarstwa, które aktualnie zażywasz,

 • tabletki przeciwbólowe,

 • tabletki przeciw biegunce,

 • tabletki przeciw chorobie lokomocyjnej,

 • woda utleniona,

 • środki opatrunkowe (bandaż, plaster, gaza,

 • bandaż elastyczny),

 • nożyczki.

DOKUMENTY

Z

 • dowód osobiste, paszport, prawo jazdy, dowód

 • rejestracyjny pojazdu,

 • ostatnie świadectwo szkolne, dyplom

 • ukończenia uczelni,

 • polisy ubezpieczeniowe lub ich numery,

 • ostatnie wyniki badań lekarskich,

 • legitymacja ubezpieczeniowa,

 • pieniądze, czeki, karty kredytowe, akcje,

 • wyroby jubilerskie itp.,

 • inne ważne dokumenty.

ŻYWNOŚĆ

2Q==

 • trwałe pieczywo (suchary, chleb, chrupki itp.),

 • konserwy mięsne + otwieracz,

 • dżemy, powidła,

 • czekolada,

 • woda niegazowana (1,5l/os./dobę).

INNE

Z

 • latarka z kompletem zapasowych baterii,

 • radioodbiornik bateryjny,

 • telefon komórkowy,

 • środki sygnalizacyjne (chorągiewki, latarka

 • sygnalizacyjna),

 • środki higieny osobistej.

 

 
Rodzice (opiekunowie) powinni włożyć do kieszeni dzieci (osobom o ograniczonej świadomości) kartkę papieru z informacją nt. imienia i nazwiska dziecka (osoby o ograniczonej świadomości), rodziców (opiekunów) i adresu zamieszkania, tel. kontaktowy oraz w miarę możliwości informację o ewentualnych przewlekłych schorzeniach, zażywanych lekach, uczuleniach, grupie krwi itp.
 
Uwaga: 
Bagaż powinien być spakowany w sposób umożliwiający łatwe przenoszenie. Ogólna waga bagażu nie powinna przekraczać 20 kg na jedną osobę.
Opuszczane mieszkania należy odpowiednio zabezpieczyć poprzez:
1. wyłączenie światła i gazu,
2. wyłączenie odbiorników energii elektrycznej i gazu, wygaszenie pieców itp.,
3. zamknięcie dopływu wody,
4. dokładne zamknięcie drzwi i okien itp.
 
Uwaga: 
Wskazane jest pozostawienie osobom zabezpieczającym domy i mieszkania adresów pobytu w planowanych rejonach rozmieszczenia po ewakuacji. Osoby opuszczające rejony zagrożone własnymi środkami transportu udają się wyznaczoną trasą bezpośrednio do miejsc zakwaterowania. Kartę ewakuacji zachować do kontroli. W razie jej utraty lub zniszczenia zawiadomić organ wydający kartę (przed ewakuacją) lub właściwy organ ewidencji ludności (po ewakuacji i rozśrodkowaniu).