Konieczność ewakuacji

Zasady zachowania się ludności po ogłoszeniu informacji o konieczności ewakuacji

Po powiadomieniu o ewakuacji, mieszkańcy podlegający temu procesowi powinni przygotować się do opuszczenia rejonu zagrożonego.
 
Należy zabrać ze sobą:
1. niezbędne dokumenty,
2. rzeczy osobiste,
3. podręczną apteczkę oraz niezbędny zapas zażywanych leków,
4. żywność na trzy dni,
5. posiadane środki ochrony przed skażeniami.
 
Rodzice (opiekunowie) powinni włożyć do kieszeni dzieci (osobom o ograniczonej świadomości) kartkę papieru z informacją nt. imienia i nazwiska dziecka (osoby o ograniczonej świadomości), rodziców (opiekunów) i adresu zamieszkania, tel. kontaktowy oraz w miarę możliwości informację o ewentualnych przewlekłych schorzeniach, zażywanych lekach, uczuleniach, grupie krwi itp.
 
Uwaga: 
Bagaż powinien być spakowany w sposób umożliwiający łatwe przenoszenie. Ogólna waga bagażu nie powinna przekraczać 20 kg na jedną osobę.
Opuszczane mieszkania należy odpowiednio zabezpieczyć poprzez:
1. wyłączenie światła i gazu,
2. wyłączenie odbiorników energii elektrycznej i gazu, wygaszenie pieców itp.,
3. zamknięcie dopływu wody,
4. dokładne zamknięcie drzwi i okien itp.
 
Uwaga: 
Wskazane jest pozostawienie osobom zabezpieczającym domy i mieszkania adresów pobytu w planowanych rejonach rozmieszczenia po ewakuacji. Osoby opuszczające rejony zagrożone własnymi środkami transportu udają się wyznaczoną trasą bezpośrednio do miejsc zakwaterowania. Kartę ewakuacji zachować do kontroli. W razie jej utraty lub zniszczenia zawiadomić organ wydający kartę (przed ewakuacją) lub właściwy organ ewidencji ludności (po ewakuacji i rozśrodkowaniu).