Strona główna

» Przejdź do wyszukiwarki

Szybkie wyszukiwanie:

Nr sesji Nr uchwały Data uchwalenia Uchwała w sprawie Pliki Uwagi
XCV 673 2024-03-27 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania oraz szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich, wymiaru i zakresu usług sąsiedzkich oraz sposobu rozliczania wykonywania takich usług
XCV 672 2024-03-27 w sprawie zmiany uchwały nr LII/378/21 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Miasta Głowno na budowę przyłączy gazowych albo na zakup kotłów na gaz ziemny
XCV 671 2024-03-27 w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/271/20 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy podłączeń nieruchomości do kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Miasta Głowno zmienioną uchwałą nr LXXXII/569/23 z dnia 29.03.2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/271/20 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy podłączeń nieruchomości do kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Miasta Głowno
XCV 670 2024-03-27 w sprawie zmiany uchwały nr XCII/648/23 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2024-2034
 • 670
  otwórz   zapisz
 • załącznik nr 1
  otwórz   zapisz
 • załącznik nr 2
  otwórz   zapisz
XCV 669 2024-03-27 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2024 rok
XCV 668 2024-03-27 w sprawie zmiany uchwały nr LXXXIX/616/23 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Głowna na 2024 r.
XCV 667 2024-03-27 w sprawie sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk w Gminie Miasta Głowno w 2024 roku
XCIV 666 2024-02-28 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania oraz szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich, wymiaru i zakresu usług sąsiedzkich oraz sposobu rozliczania wykonywania takich usług
XCIV 665 2024-02-28 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Głowno w 2024 roku
XCIV 664 2024-02-28 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/271/20 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy podłączeń nieruchomości do kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Miasta Głowno zmienioną uchwałą nr LXXXII/569/23 z dnia 29.03.2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/271/20 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy podłączeń nieruchomości do kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Miasta Głowno
XCIV 663 2024-02-28 w sprawie zmiany uchwały Nr LII/378/21 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Miasta Głowno na budowę przyłączy gazowych albo na zakup kotłów na gaz ziemny
XCIV 662 2024-02-28 w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Miasta Głowno
XCIV 661 2024-02-28 w sprawie zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych
XCIV 660 2024-02-28 w sprawie zmiany uchwały nr XCII/648/23 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2024-2034
 • 660
  otwórz   zapisz
 • załącznik do WPF
  otwórz   zapisz
XCIV 659 2024-02-28 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2024 rok
XCIII 658 2024-01-31 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Głownie na 2024 rok
XCIII 657 2024-01-31 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Spraw Obywatelskich Rady Miejskiej w Głownie na 2024 rok
XCIII 656 2024-01-31 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Głownie na 2024 rok
XCIII 655 2024-01-31 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Głownie na 2024 rok
XCIII 654 2024-01-31 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Głownie na 2024 rok
XCIII 653 2024-01-31 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Miasta Głowna na lata 2024-2027
 • 653
  otwórz   zapisz
 • Załącznik
  otwórz   zapisz
XCIII 652 2024-01-31 w sprawie zmiany uchwały Nr LXXXIV/582/23 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania zmienionej uchwałą nr LXXXV/593/23 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 28 czerwca 2023 r.
XCIII 651 2024-01-31 w sprawie zmiany uchwały nr XCII/648/23 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2024-2034
 • 651
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 1 WPF
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 2 WPF
  otwórz   zapisz
XCIII 650 2024-01-31 w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2024 rok