Pałac Jabłońskich

  • zabytkowy balkon w Pałacu Jabłońskich
  • Pałac Jabłońskich w trakcie przygotowań do imprezy plenerowej

Pałac Jabłońskich

Pałac Jabłońskich zlokalizowany jest przy ul. Łowickiej 74. Zbudowany został w latach 1905-1906 przez Władysława Jabłońskiego w stylu eklektycznym. Jest to okazały gmach wybudowany na planie prostokąta, nakryty dwuspadowym dachem. Główne wejście znajduje się na osi elewacji frontowej w piętrowym, zwieńczonym ozdobnym szczytem pseudoryzalicie. Poprzedza je ganek z tarasem, wspartym na czterech kolumnach. Z prawej strony została wzniesiona dobudówka z tarasem.
 
Od roku 1989 pałacyk był siedzibą Muzeum Regionalnego, założonego z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Miasta Głowna. Placówka ta powstała na bazie utworzonej w 1977 sali pamięci historycznej TPMG. Obecnie pałac jest własnością Miasta i w roku 2017 został zaadaptowany na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Głownie. Środowiskowy Dom Samopomocy przeprowadził się do nowej siedziby w czerwcu 2018 r.
 
Kontakt:
Środowiskowy Dom Samopomocy w Głownie
95-015 Głowno
ul. Łowicka 74
tel. 42 710 87 44
e-mail: sekretariat@sds.glowno.pl
www.sds.glowno.pl
 
 

  

 

  • Frontowe wejście do Pałacu Jabłońskich
  • Pałac Jabłońskich
  • Pałac Jabłońskich widziany od frontu
  • Frontowe drzwi do Pałacu Jabłońskich
  • Pałac Jabłońskich widziany znad ogrodzenia
  • Pałac Jabłońskich widziany od szczytu