Elektroniczna skrzynka podawcza

Dostępne procedury on-line (linki działają po zalogowaniu w sewisie ePUAP):

1. Pisma, skargi, wnioski, zapytania do urzędu

https://epuap.gov.pl/wps/myportal/E2_OpisUslugi/nazwaOpisu=Skargi,+wnioski,+zapytania+do+urzedu&idPodmiotu=UMGlowno

2. Deklaracja na podatek leśny

https://epuap.gov.pl/kup/searchContentServlet?nazwaOpisu=dl-1-realizacja-obowiazku-podatkowego-w-podatku-lesnym&idPodmiotu=UMGlowno

3. Deklaracja na podatek rolny

https://epuap.gov.pl/kup/searchContentServlet?nazwaOpisu=dr-1-realizacja-obowiazku-podatkowego-w-podatku-rolnym&idPodmiotu=UMGlowno

4. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości

https://epuap.gov.pl/kup/searchContentServlet?nazwaOpisu=-in-1-realizacja-obowiazku-podatkowego-w-podatku-od-nieruchomosci&idPodmiotu=UMGlowno

5. Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/jednorazowe-zezwolenie-na-sprzedaz-napojow-alkoholowych/UMGlowno

6. Wydanie zaświadczenia w celu wykreślenia hipoteki umownej/kaucyjnej z tytułu wykupu nieruchomości

https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/wydanie-zaswiadczenia-w-celu-wykreslenia-hipoteki-umownej-kaucyjnej-z-tytulu-wykupu-nieruchomosci/UMGlowno

7. Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/wypisy-i-wyrysy-z-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego/UMGlowno

8. Deklaracja na podatek od nieruchomości

https://epuap.gov.pl/kup/searchContentServlet?nazwaOpisu=dn-1-realizacja-obowiazku-podatkowego-w-podatku-od-nieruchomosci&idPodmiotu=UMGlowno

9. Informacja w sprawie podatku leśnego

https://epuap.gov.pl/kup/searchContentServlet?nazwaOpisu=il-1-realizacja-obowiazku-podatkowego-w-podatku-lesnym&idPodmiotu=UMGlowno

10. Informacja w sprawie podatku rolnego

https://epuap.gov.pl/kup/searchContentServlet?nazwaOpisu=ir-1-realizacja-obowiazku-podatkowego-w-podatku-rolnym&idPodmiotu=UMGlowno

11. Najem lokali użytkowych

https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/najem-lokali-uzytkowych/UMGlowno

12. Wydanie zaświadczenia ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/wydanie-zaswiadczenia-ze-studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego/UMGlowno

13. Oświadczenie o rocznej wartości sprzedanego alkoholu

https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/1565

14. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/280

 

Gdy linki do ePUAP nie działają (na taką sytuację nie ma wpływu Urząd Miejski w Głownie), należy otworzyć stronę https://epuap.gov.pl i wybrać kolejno:

- katalog spraw

- inne podziały spraw

- klasyfikacje terytorialne

- województwo łódzkie

- powiat zgierski

- Głowno (gmina miejska)