Dla turysty

Powrót do tradycji letniskowych

Głowno ukierunkowuje swój rozwój na „Rodzinną Re-Kreację”, promując rodzinny, wielopokoleniowy, aktywny wypoczynek weekendowy. Miasto powraca tym samym do przedwojennych tradycji, kiedy to w sezonie letnim na wypoczynek zjeżdżało tu nawet kilka tysięcy mieszkańców Łodzi. Czyni to jednak w zmodyfikowanej, przystającej do dzisiejszych realiów formie.

Ze względu na położenie geograficzne, obfitość wód i lasów, już na początku XX wieku Głowno było atrakcyjne turystycznie i rekreacyjnie dla przedwojennych łodzian i zgierzan. Otwarcie kolei żelaznej warszawsko-kaliskiej to zainteresowanie jeszcze zwiększyło. W opracowanej w roku 2010 monografii historycznej Głowna (autorstwa zespołu historyków z Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego) czytamy m.in., że Aleksander Janowski - autor datowanych na rok 1903 „Wycieczek po kraju. Na szlaku nowej kolei Warszawa-Łowicz-Łódź-Kalisz” już wówczas prognozował, iż Głowno rozwinie się jako miejsce letnich siedzib dla mieszkańców Zgierza i Łodzi. Na letników i wczasowiczów czekały wówczas w Głownie pokoje do wynajęcia, a nawet pensjonaty. Największym powodzeniem cieszyły się domy usytuowane w pobliżu plaży i kąpieliska. Oprócz atrakcji rekreacyjnych tj. kąpieli słonecznych i wodnych, spacerów po okolicznych sosnowych lasach, dbano wówczas także o rozrywki towarzyskie i sportowe - ówczesny Pensjonat Beckera przy ul. Spacerowej oferował przykładowo korty tenisowe, a pensjonat Szera z ul. Mościckiego - restauracje i dancingi. Wzmagający się w Głownie w latach 30. ruch letniskowy spowodował, że właściciele wynajmowanych letnikom kwater powołali w 1935 r. Stowarzyszenie właścicieli nieruchomości osiedla letniskowego Nowy Otwock. Napływ letników był atrakcyjny dla miasta ze względów ekonomicznych. Głownianie zarabiali nie tylko na wynajmie pokoi, ale także na zwiększonym obrocie handlowym. W latach powojennych Głowno wciąż było miejscem, w którym organizowano kolonie letnie dla dzieci, obozy harcerskie, wczasy pracownicze.

Kierunek "Głowno Rodzinna Re-Kreacja"

Mając na uwadze letniskową przeszłość i wciąż imponujący potencjał przyrodniczy miasta, przy wsparciu Europejskiego Instytutu Marketingu Miejsc - Best Place z Warszawy, opracowano główną oś promocji Głowna. Wyraża ją hasło „Głowno. Rodzinna Re-Kreacja”. Na prace te złożyły się analizy i  badania, które pozwoliły określić sytuację wyjściową miasta oraz jego uwarunkowania marketingowe. Przeprowadzono m.in. badania ankietowe (zarówno wśród mieszkańców Głowna i łodzian), spotkania warsztatowe z udziałem różnych grup społecznych oraz wywiady eksperckie. Prace te miały na celu zdefiniowanie największych atutów Głowna w kontekście jego konkurencyjności w regionie oraz wytypowanie głównego kierunku jego dalszego rozwoju.

Ze wszystkich tych badań i analiz wynikało, że największym zasobem marketingowym Głowna są walory przyrodniczo-krajobrazowe, ale dotychczas brak było spójnej koncepcji na ich wykorzystanie. Walory te same w sobie nie spowodowały niestety większego zainteresowania miastem, zwłaszcza w regionie, gdzie znajduje się kilka miast o podobnych atutach (np. Grotniki, Uniejów). Eksperci zaproponowali zatem ukierunkowanie tworzonego w Głownie produktu marketingowego na konkretną grupę docelową –  tj. rodziny z dziećmi oraz uzupełnienie oferty rekreacyjno-wypoczynkowej o elementy edukacyjne. Wszystko po to, by świadomi rodzice nabrali przekonania, że w Głownie ich dziecko nie tylko się świetnie się będzie bawić, ale rozwinie tu także kreatywność i zmysły, a przez to wzbogaci swoje doświadczenia. Dlatego też w opinii ekspertów, najbardziej optymalny kierunek rozwoju i promocji Głowna odzwierciedla hasło "Rodzinna. Re-Kreacja". Zakłada ono, że główna idea promocyjna miasta będzie kołem zamachowym rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia nowym miejsc pracy. Wraz  z pojawiającą się coraz większą liczbą odwiedzających oraz rozbudowywaną w miarę zwięszkania się ruchu turystycznego specjalistyczną infrastrukturą, zacznie rodzić się zapotrzebowanie na produkty i usługi związane z obsługą przyjezdnych (gastronomiczne, noclegowe, turystyczne, rekreacyjne). Koncepcja ta jest konsekwentnie wdrażana w życie, a Głowno z roku na rok zmienia swoje oblicze, stając się coraz ciekawszą alternatywą dla turystyki weekendowej
 
 

 

 

 • 28603
 • 28604
 • 28605
 • 28606
 • 28607
 • 28608
 • 28609
 • 28610
 • 28611
 • 28612
 • 28621
 • 28622
 • 28623
 • 28624
 • 28625
 • 28626
 • 28627
 • 28628
 • 28629
 • 28630
 • 28631
 • 28632
 • 28634
 • 28635
 • 28637
 • 28638
 • 28639
 • 28640
 • 28641
 • 28642
 • 28643
 • 28645
 • 28647
 • 28648
 • 28649
 • 28650
 • 28651
 • 28652
 • 28653
 • 28654
 • 28655
 • 28657
 • 28658
 • 28669
 • 28670
 • 28671
 • 28672
 • 28673
 • 28676
 • 28677
 • 28678
 • 28679
 • 28680
 • 28681
 • 28682
 • 28684
 • 28685
 • 28683