Dla turysty

 • Głowno - Rodzinna Re-Kreacja
  Głowno - Rodzinna Re-Kreacja

Głowno Rodzinna Re-Kreacja

Głowno ukierunkowuje swój rozwój na „Rodzinną Re-Kreację”, promując rodzinny, wielopokoleniowy, aktywny wypoczynek weekendowy. Miasto powraca tym samym do przedwojennych tradycji, kiedy to w sezonie letnim na wypoczynek zjeżdżało tu nawet kilka tysięcy mieszkańców Łodzi. Czyni to jednak w zmodyfikowanej, przystającej do dzisiejszych realiów formie.

Ze względu na położenie geograficzne, obfitość wód i lasów, już na początku XX wieku Głowno było atrakcyjne turystycznie i rekreacyjnie. Otwarcie kolei żelaznej warszawsko-kaliskiej to zainteresowanie jeszcze zwiększyło. Na letników i wczasowiczów czekały wówczas w Głownie pokoje do wynajęcia oraz pensjonaty. Największym powodzeniem cieszyły się domy usytuowane w pobliżu plaży i kąpieliska. Wzmagający się w Głownie w latach 30. ruch letniskowy spowodował, że właściciele wynajmowanych letnikom kwater powołali w 1935 r. Stowarzyszenie właścicieli nieruchomości osiedla letniskowego Nowy Otwock. Napływ letników był atrakcyjny dla miasta ze względów ekonomicznych. Głownianie zarabiali nie tylko na wynajmie pokoi, ale także na zwiększonym obrocie handlowym. W latach powojennych Głowno wciąż było miejscem, w którym organizowano kolonie letnie dla dzieci, obozy harcerskie, wczasy pracownicze.

Mając na uwadze letniskową przeszłość i wciąż imponujący potencjał przyrodniczy miasta, przy wsparciu Europejskiego Instytutu Marketingu Miejsc - Best Place z Warszawy, opracowano główną oś promocji Głowna, którą wyraża hasło „Głowno Rodzinna Re-Kreacja”. Przeprowadzone m.in. badania ankietowe, spotkania warsztatowe z udziałem różnych grup społecznych oraz wywiady eksperckie, miały na celu zdefiniowanie największych atutów Głowna w kontekście jego konkurencyjności w regionie oraz wytypowanie głównego kierunku jego dalszego rozwoju. Z badań i analiz wyniknęło, że największym zasobem marketingowym Głowna są walory przyrodniczo-krajobrazowe, ale dotychczas brak było spójnej koncepcji na ich wykorzystanie. Walory te same w sobie nie spowodowały niestety większego zainteresowania miastem, zwłaszcza w regionie, gdzie znajduje się kilka ośrodków o podobnych atutach (np. Grotniki, Uniejów). Eksperci zaproponowali ukierunkowanie tworzonego w Głownie produktu marketingowego na konkretną grupę docelową tj. rodziny z dziećmi oraz uzupełnienie oferty rekreacyjno-wypoczynkowej o elementy edukacyjne. Wszystko po to, by świadomi rodzice nabrali przekonania, że w Głownie ich dziecko nie tylko świetnie będzie się bawić, ale rozwinie tu także swoją kreatywność i zmysły. Dlatego też w opinii ekspertów, najbardziej optymalny kierunek rozwoju i promocji Głowna odzwierciedla hasło "Głowno Rodzinna Re-Kreacja". Zakłada ono, że główna idea promocyjna miasta będzie kołem zamachowym rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy. Wraz z pojawiającą się coraz większą liczbą odwiedzających oraz rozbudowywaną w miarę zwiększania się ruchu turystycznego specjalistyczną infrastrukturą, zacznie pojawiać się zapotrzebowanie na produkty i usługi związane z obsługą przyjezdnych (gastronomiczne, noclegowe, turystyczne, rekreacyjne). Koncepcja ta jest konsekwentnie wdrażana w życie, a Głowno z roku na rok zmienia swoje oblicze, stając się coraz ciekawszym kierunkiem turystyki weekendowej.

 
 

 

 

 • 28603
 • 28604
 • 28605
 • 28606
 • 28607
 • 28608
 • 28609
 • 28610
 • 28611
 • 28612
 • 28621
 • 28622
 • 28623
 • 28624
 • 28625
 • 28626
 • 28627
 • 28628
 • 28629
 • 28630
 • 28631
 • 28632
 • 28634
 • 28635
 • 28637
 • 28638
 • 28639
 • 28640
 • 28641
 • 28642
 • 28643
 • 28645
 • 28647
 • 28648
 • 28649
 • 28650
 • 28651
 • 28652
 • 28653
 • 28654
 • 28655
 • 28657
 • 28658
 • 28669
 • 28670
 • 28671
 • 28672
 • 28673
 • 28676
 • 28677
 • 28678
 • 28679
 • 28680
 • 28681
 • 28682
 • 28684
 • 28685
 • 28683