Radni

Skład osobowy Rady Miejskiej w Głownie

Grzegorz Szkup – Przewodniczący Rady

Tomasz Lenart – Wiceprzewodniczący Rady

Wojciech Baleja

Małgorzata Baraniak – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu

Kinga Błaszczyk

Adrian Karczewski

Jakub Kowalski – Przewodniczący Komisji Gospodarki i Budżetu

Maciej Lisowski – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Bożena Michalska – Przewodnicząca Komisji Spraw Obywatelskich

Grzegorz Oraś

Michał Pacholczyk

Andrzej Wawrzyn

Anna Wilczyńska

Krzysztof Zieliński – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej