Podatek od środków transportowych

Stawki podatku od środków transportowych

1.    od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:
a)    powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 912,00 zł,
b)    powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie – 1 522,00 zł,
c)    powyżej 9 ton do poniżej 12 ton – 1 826,00 zł;

2.    od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 2 131,00 zł;

3.    od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) – 1 827,00 zł;

4.    od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,  o ilości miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
a)    mniejszej niż 22 miejsca – 2 156,00 zł,
b)    równej lub wyższej niż 22 miejsca – 2 727,00 zł.

  • a
  • b
  • c

Konto do wpłat: 69 8787 0000 0024 6899 2000 0008