Miejski Ośrodek Kultury

Miejski Ośrodek Kultury w Głownie

95-015 Głowno
ul. Kopernika  45
tel./fax 42 719 11 43
email: mokglowno@mok.glowno.pl
www.mokglowno.webnode.com


Dyrektor: Grzegorz Sławiński