Strona główna

» Przejdź do wyszukiwarki

Szybkie wyszukiwanie:

Nr zarządzenia Data uchwalenia Zarządzenie w sprawie Pliki Uwagi
17 2023-02-02 unieważnienia w części ogłoszonego otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w roku 2023 zadań publicznych
 • z17_2023
  otwórz   zapisz
15 2023-02-01 wprowadzenia "Regulaminu kontroli wewnętrznej i zewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Głownie, miejskich jednostkach organizacyjnych, instytucjach kultury oraz innych podmiotach niezaliczanych do sektora finansów publicznych, którym udzielono dotacji bądź pomocy finansowej w innej formie"
 • z15_2023
  otwórz   zapisz
 • Regulamin kontroli wewnętrzej i zewnętrznej
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 1
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 2
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 3
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 4
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 5
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 6
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 7
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 8
  otwórz   zapisz
14 2023-01-31 powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Głownie
 • z14_2023
  otwórz   zapisz
11 2023-01-26 zmian budżetu Miasta Głowna na 2023 rok
 • z11_2023
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 1
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 2
  otwórz   zapisz
12 2023-01-26 przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy oraz ustalenia i ogłoszenia wykazu tego lokalu
 • z12_2023
  otwórz   zapisz
 • Załącznik
  otwórz   zapisz
9 2023-01-25 powołania dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Głownie
 • z9_2023
  otwórz   zapisz
10 2023-01-25 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2023 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Głowno
 • z10_2023
  otwórz   zapisz
7 2023-01-24 wprowadzenia do stosowania "Planu dystrybucji tabletek jodku potasu w przypadku zdarzenia radiacyjnego na terenie Miasta Głowna"
 • z7_2023
  otwórz   zapisz
8 2023-01-24 zmiany zarządzenia nr 157/2021 Burmistrza Głowna z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagardzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Głownie
 • z8_2023
  otwórz   zapisz
5 2023-01-19 zmian budżetu Miasta Głowna na 2023 rok.
 • z5_2023
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 1
  otwórz   zapisz
6 2023-01-19 powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę sieci drogowej wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną na terenie Gminy Miasta Głowno (drugie postępowanie)
 • z6_2023
  otwórz   zapisz
4 2023-01-13 sprzedaży w trybie bezprzetargowym zabudowanej części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy na rzecz dotychczasowego dzierżawcy oraz ustalenia i ogłoszenia wykazu tej nieruchomości
 • z4_2023
  otwórz   zapisz
 • Załącznik
  otwórz   zapisz
3 2023-01-10 zmian budżetu Miasta Głowna na 2023 rok
 • z3_2023
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 1
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 2
  otwórz   zapisz
2 2023-01-05 powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksową modernizację i przebudowę budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Głownie wraz z zagospodarowaniem otoczenia budynku (trzecie postępowanie)
 • z2_2023
  otwórz   zapisz
1 2023-01-02 dot. ustalenia planu finansowego na 2023 rok
 • z1_2023
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 1
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 2
  otwórz   zapisz
 • Załącznik nr 3
  otwórz   zapisz