Strona główna

» Pokaż wyszukiwarkę

Szybkie wyszukiwanie:

Nr zarządzenia Data uchwalenia Zarządzenie w sprawie Pliki
139 2004-12-30 udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiego Zakładu Komunalnego w Głownie do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Miasta Głowno,dotyczących wspólnot mieszkaniowych.
 • zarz_139_05.doc
  otwórz   zapisz
137 2004-12-29 oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy oraz oddania w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność gminy.
 • zarz_137_04.doc
  otwórz   zapisz
136 2004-12-24 ustalenia stawek czynszu za komunalne lokale użytkowe stanowiące własność gminy oraz stawek czynszu dzierżawnego od gruntów komunalnych .
 • zarz_136_04.doc
  otwórz   zapisz
133 2004-12-14 udostępnienia niezabudowanych gruntów stanowiących własność gminy.
 • zarz_133_04.doc
  otwórz   zapisz
126 2004-11-30 odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu w odniesieniu do udziałów w prawie użytkowania wieczystego nie zabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy.
 • zarz_126_04.doc
  otwórz   zapisz
119 2004-11-15 odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu w odniesieniu do udziałów w prawie użytkowania wieczystego nie zabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy.
 • zarz_119_04.doc
  otwórz   zapisz
117 2004-10-22 powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Miejskiego Zakładu Komunalnego w Głownie
 • zarz_117_04.doc
  otwórz   zapisz
116 2004-10-22 odwołania Dyrektora Miejskiego Zakładu Komunalnego w Głownie
 • zarz_116_04.doc
  otwórz   zapisz
115 2004-10-20 powołania Komisji Przetargowej
 • zarz_115_04.doc
  otwórz   zapisz
114 2004-10-19 zmian budżetu Miasta Głowna na 2004 r.
 • zarz_114_04.doc
  otwórz   zapisz
113 2004-10-18 udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Głownie do wykonania kanalizacji deszczowej w ramach realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa ulicy Ogrodniczej na odcinku od ul. Popiełuszki do ul. Przełajowe
 • zarz_113_04.doc
  otwórz   zapisz
112 2004-10-14 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2004 r
 • zarz_112_04.doc
  otwórz   zapisz
110 2004-10-07 warunków i ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy oraz powołania Komisji Przetargowej.
 • zarz_110_04.doc
  otwórz   zapisz
109 2004-10-07 zatwierdzenia regulaminu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Głowno
 • zarz_109_04.doc
  otwórz   zapisz
107 2004-09-29 w sprawie wyrażenia zgody inwestorowi na lokalizację budynku gospodarczo-garażowego w sąsiedztwie granicy działki stanowiącej własność gminy
 • zarz_107_04.doc
  otwórz   zapisz
104 2004-09-28 odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu w odniesieniu do udziałów w prawie użytkowania wieczystego nie zabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy.
 • zarz_104_04.doc
  otwórz   zapisz
106 2004-09-28 zmian budżetu Miasta Głowna na 2004 r.”
 • zarz_106_04.doc
  otwórz   zapisz
105 2004-09-28 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2004 rok.
 • zarz_105_04.doc
  otwórz   zapisz
105 2004-09-28 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2004 rok.
 • zarz_105_04.doc
  otwórz   zapisz
103 2004-09-27 powołania Komisji Przetargowej
 • zarz_103_04.doc
  otwórz   zapisz
102 2004-09-27 powołania Komisji Przetargowej
 • zarz_102_04.doc
  otwórz   zapisz
101 2004-09-22 udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiego Zakładu Komunalnego w Głownie do podjęcia działań celem zakupu autobusu przystosowanego do transportu osób niepełnosprawnych.
 • zarz_101_04.doc
  otwórz   zapisz
101 2004-09-22 udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiego Zakładu Komunalnego w Głownie do podjęcia działań celem zakupu autobusu przystosowanego do transportu osób niepełnosprawnych.
 • zarz_101_04.doc
  otwórz   zapisz
100 2004-09-22 udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Głownie do podjęcia działań celem budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy Dębowej i Żołędziowej.
 • zarz_100_04.doc
  otwórz   zapisz
98 2004-09-17 powołania Komisji Przetargowej
 • zarz_98_04.doc
  otwórz   zapisz
97 2004-09-17 upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie do zawierania i rozwiązywania porozumień w sprawach z zakresu pomocy społecznej.
 • zarz_97_04.doc
  otwórz   zapisz
93 2004-09-02 zatwierdzenia regulaminu konkursu ofert oraz powołania komisji do wyboru ofert na najem komunalnych lokali mieszkalnych w budynku położonym w Głownie przy ul. Kościuszki 32
 • zarz_93_04.doc
  otwórz   zapisz
91 2004-08-26 zmian budżetu Miasta Głowna na 2004 r.
 • zarz_91_04.doc
  otwórz   zapisz
89 2004-08-17 odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu w odniesieniu do udziałów w prawie użytkowania wieczystego nie zabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy
 • zarz_89_04.doc
  otwórz   zapisz
88 2004-08-12 powołania komisji ds. podziału zdeponowanej dokumentacji wyborczej z wyborów do Parlamentu Europejskiego.
 • zarz_88_04.doc
  otwórz   zapisz
87 2004-08-02 oddania w użyczenie lokalu użytkowego stanowiącego własność gminy
 • zarz_87_04.doc
  otwórz   zapisz
85 2004-07-30 powołania Komisji Przetargowej
 • zarz_85_04.doc
  otwórz   zapisz
84 2004-07-30 powołania Komisji Przetargowej
 • zarz_84_04.doc
  otwórz   zapisz
82 2004-07-29 przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym części nieruchomości stanowiącej własność gminy i ogłoszenia wykazu tej nieruchomości
 • zarz_82_04.doc
  otwórz   zapisz
80 2004-07-15 zmian budżetu Miasta Głowna na 2004 r.
 • zarz_80_04.doc
  otwórz   zapisz
81 2004-07-15 powołania zespołu ds. postępowania z dokumentacją z przeprowadzonego referendum ogólnokrajowego.
 • zarz_81_04.doc
  otwórz   zapisz
79 2004-07-13 zmian budżetu Miasta Głowna na 2004 r.
 • zarz_79_04.doc
  otwórz   zapisz
78 2004-07-08 regulowanego za lokale socjalne
 • zarz_78_04.doc
  otwórz   zapisz
77 2004-07-08 stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne
 • zarz_77_04.doc
  otwórz   zapisz
75 2004-07-07 ustalania zasad powoływania Komisji Przetargowej do spraw przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych
 • zarz_75_04.doc
  otwórz   zapisz
76 2004-07-07 powołania Komisji Przetargowej
 • zarz_76_04.doc
  otwórz   zapisz
64 2004-07-07 ustalenia warunków i ogłoszenia II przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntów oraz prawa własności usytuowanego na tych gruntach budynku stanowiącego własność gminy oraz powołania Komisji Przetargowej
 • zarz_64_04.doc
  otwórz   zapisz
74 2004-07-05 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Głownie.
 • zarz_74_04.doc
  otwórz   zapisz
73 2004-07-05 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Głownie.
 • zarz_73_04.doc
  otwórz   zapisz
72 2004-07-05 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w Szkole Podstawowej Nr 3 w Głownie.
 • zarz_72_04.doc
  otwórz   zapisz
71 2004-06-30 upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej.
 • zarz_71_04.doc
  otwórz   zapisz
70 2004-06-30 upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej.
 • zarz_70_04.doc
  otwórz   zapisz
69 2004-06-30 ustalenia odpłatności za usługi opiekuńcze
 • zarz_66_04.doc
  otwórz   zapisz
66 2004-06-18 ogłoszenia Konkursu „Plac Wolności wizytówką Głowna"
 • zarz_66_04.doc
  otwórz   zapisz
38 2004-04-16 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy i ogłoszenia wykazu tego lokalu
 • zarz_38_04.doc
  otwórz   zapisz