Skarbnik Miasta

Skarbnik Miasta Głowna

Jolanta Piotrowska
 
Urząd Miejski w Głownie
95-015 Głowno
ul. Młynarska 15 pokój 4
tel. 42 719 11 51
 
Skarbnik sprawuje nadzór nad zadaniami realizowanymi przez:
Referat Finansowo-Budżetowy
baner toplayer
Informacja o pracy w trybie zdalnym