Skarbnik Miasta

Skarbnik Miasta Głowna

Maja Reszka
Urząd Miejski w Głownie
95-015 Głowno
ul. Młynarska 15 pokój 3
tel. 42 719 11 51
email: sekretariat@glowno.pl
 
Skarbnik sprawuje nadzór nad zadaniami realizowanymi przez:
Referat Finansowo-Budżetowy.