Dofinansowanie przyłącza gazowego i zakupu kotła na gaz ziemny

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Miasta Głowno na dofinansowanie kosztów wykonania przyłącza gazowego albo na zakup kotła na gaz ziemny na nieruchomościach zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Głowno

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Miasta Głowno na dofinansowanie kosztów wykonania przyłącza gazowego albo na zakup kotła na gaz ziemny na nieruchomościach zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Głowno