Woda i ścieki

Stawki opłat obowiązujące od 31 lipca 2021 r.

Szczegółowe informacje na temat obowiązujących opłat zawiera Komunikat Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zatwierdzajacy nową taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Miasta Głowno na okres 3 lat.

Wiecej informacji na stronie internetowej Miejskiego Zakładu Wodociagów i Kanalizacji w Głownie

 

Pogotowie wodno-kanalizacyjne

tel. 42 719-16-39 , kom. 510-055-014
czynne codziennie przez całą dobę

Ogłoszenie naboru wniosków o udzielenie dotacji na przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej

Burmistrz Głowna informuje, że od dziś (5 maja 2023 r.) do 15 października 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Głownie będą przyjmowane wnioski od osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych, przedsiębiorców (w tym rolników) oraz od jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Miasta Głowno  na dofinansowanie kosztów budowy podłączeń do kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Miasta Głowno.

Kosztami możliwymi do sfinansowanie w ramach dotacji podczas realizacji zadania są:

1) zakup materiałów niezbędnych do wykonania podłączeń nieruchomości do kanalizacji sanitarnej;

2) roboty budowlano-montażowe związane z usługą wykonania podłączeń nieruchomości do kanalizacji sanitarnej;

3) dokumentacja projektowa (jeżeli dokumentacja dotyczy wyłącznie inwestycji związanej z wykonaniem podłączenia do kanalizacji);

4) pomiar geodezyjny.

Dotacja udzielana będzie w kwocie nieprzekraczającej 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji, przy czym dotacja na wykonanie jednego podłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej nie może przekroczyć 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100 zł).

Formularze wniosków są dostępne na stronie internetowej www.glowno.pl Szczegółowych informacji udzielamy pod nr tel. 42 237 25 45 w. 320.

Wnioski można składać pocztą na adres ul. Młynarska 15, 95-015 Głowno, przez e-puap na adres: /UMGlowno/skrytka oraz osobiście w Urzędzie Miejskim w Głownie przy ul. Ludwika Norblina 1.

Wykaz przedsiębiorstw posiadających zezwolenia na prowadzenie działalności polegającej na opróżnianiu zbiorników bezodpływowych i transporcie nieczystości ciekłych od mieszkańców Gminy Miasta Głowno

L.p.

Nazwa przedsiębiorstwa

Telefon

1.

Miejski Zakład Komunalny

ul. Dworska 3, 95-015 Głowno

42 719-11-44

2.

„Norek” Arkadiusz Perek

Dmosin II 89c, 95-061 Dmosin

500-190-988

3.

RS II Sp. z o.o.

ul. 3-go Maja 10, 95-100 Zgierz

42 716-25-80

4.

TOI TOI Polska Sp z o.o

ul. Połchocińska 29, 03-044 Warszawa

22 811-61-44

5.

Usługi Asenizacyjne i Transportowe - Julian Ciołek

Dąbrówka Duża 105, 95-060 Brzeziny

603-602-609

6.

Wywóz nieczystości Płynnych ,,FEK’’ - Jan Wykrętowicz

ul. Sikorskiego bl.21 m.3, 95-015 Głowno

605-725-428

7.

Mtoilet Sp. z o.o.

ul. Odlewnicza 5, 03-231 Warszawa

800-000-800

8.

WC SERWIS Sp. z o.o.                                (imprezy; toi toi)

ul. Szybowa 20E, 41-808 Zabrze

801-130-088

9.

Zakład Usług Asenizacyjnych Jakub Dąbrowski

ul. Oficerska 22/4, 95-020 Wiśniowa Góra

600-254-044

10.

ALFA PARTNER

ul. Żbikowska 8a, 05-800 Pruszków

730-108-108

11.

Sławomir Mielczarek                             (również osadniki)

Wola Cyrusowa 57, 95-061 Dmosin

508-340-586

12.

PUH „MICHTRANS 1” Roman Michalak

Szczecin 16, 95-061 Dmosin

509-020-931