Woda i ścieki

Stawki opłat obowiązujące od 31 lipca 2021 r.

Szczegółowe informacje na temat obowiązujących opłat zawiera Komunikat Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zatwierdzajacy nową taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Miasta Głowno na okres 3 lat.

Wiecej informacji na stronie internetowej Miejskiego Zakładu Wodociagów i Kanalizacji w Głownie

 

Pogotowie wodno-kanalizacyjne

tel. 42 719-16-39 , kom. 510-055-014
czynne codziennie przez całą dobę

Ogłoszenie naboru wniosków o udzielenie dotacji na przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej

Burmistrz Głowna informuje, że od dziś (10 stycznia 2022 r.) do 15 października 2022 r. w Urzędzie Miejskim w Głownie będą przyjmowane wnioski od osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych, przedsiębiorców (w tym rolników) oraz od jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Miasta Głowno na dofinansowanie kosztów budowy podłączeń do kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Miasta Głowno.