Woda i ścieki

Stawki opłat obowiązujące od 31 lipca 2021 r.

Szczegółowe informacje na temat obowiązujących opłat zawiera Komunikat Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zatwierdzajacy nową taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Miasta Głowno na okres 3 lat.

Wiecej informacji na stronie internetowej Miejskiego Zakładu Wodociagów i Kanalizacji w Głownie

 

Pogotowie wodno-kanalizacyjne

tel. 42 719-16-39 , kom. 510-055-014
czynne codziennie przez całą dobę