Referat ds. Obsługi Rady Miejskiej

Referat ds. Obsługi Rady Miejskiej

Pracownicy:

Stanowisko Imię i nazwisko Nr telefonu Adres email Lokalizacja
kierownik Arkadiusz Kaźmierczak 42 719 16 97 w. 0950 akazmierczak@glowno.pl ul. Dworska 4 p. 4
inspektor Anna Wiecha 42 719 16 97 w. 0955 awiecha@glowno.pl ul. Dworska 4 p. 4
pomoc administracyjna Dawid Kajzer 42 719 16 97 w. 0970 dkajzer@glowno.pl ul. Dworska 4 p. 4

.

Do zadań Referatu ds. Obsługi Rady Miejskiej należy:

  1. Obsługa merytoryczna i organizacyjno-techniczna rady.
  2. Prowadzenie rejestru i zbioru uchwał rady oraz interpelacji i wniosków radnych.
  3. Wykonywanie czynności związanych z przekazywaniem uchwał rady organom nadzoru oraz do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
  4. Zapewnienie niezbędnej pomocy technicznej, administracyjnej i organizacyjnej radnym w sprawowaniu ich funkcji.
  5. Prowadzenie spraw związanych z realizacją budżetu rady.
  6. Obsługa Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie spraw realizowanych przez radę, komisje rady oraz radnych.
  7. Współudział w organizowaniu i przeprowadzaniu wyborów samorządowych, parlamentarnych, prezydenckich oraz referendów.