Dane statystyczne

Informacje zgodne z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Firmy wpisane do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
 

Lp.

Nr rejestrowy

Nazwa przedsiębiorcy

Adres siedziby podmiotu

NIP

REGON

1

DR.1.2012.NS

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Łódź sp. z o.o.

Tokarzewskiego 2, 91-842 Łódź

7260019767

470797081

2

DR.1.2013.NS

Magdalena Szymczak "MAGMAR"

Wincentego Kadłubka 22/26/43, 93-263 Łódź

9820360096

100715954

3

DR.3.2012.NS

RS II Sp. z o.o.

Barlickiego 3A, 95-100 Zgierz

7322172779

101715732

4

DR.4.2012.NS

Remondis sp. z o.o. Oddział w Łodzi

Zbąszyńska 6, 91-342 Łódź

7280132515

011089141

5

DR.5.2012. NS

PreZero Service Centrum Sp. z o.o.

Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno

7750000516

610281538

6

DR.7.2012.NS

TRANS-TOM Tomasz Pietysz

Podchorążych 12/22, 80-298 Gdańsk

9570053630

191759662

7

DR.1.2021.NS

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe  Mirosław Olejarczyk

Wola Jachowa 94A, 26-008 Górno

6571053027

291128177

8

DR.2.2021.NS

FBSerwis SA

Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa

5272676062

146097236

9

DR.1.2022.NS

FCC Polska Sp. z o. o.

Lecha 10, 41-800 Zabrze

6762157648

357190739

 

 

Odpady komunalne zebrane z terenu Gminy Miasta Głowno zostały przekazane w 2021 roku do następujących instalacji:

EKO-REGION Sp. z o.o. - Julków, 96-116 Skierniewice

EKO SYSTEM Leszek Felsztyński - Mostki 25, 98-220 Zduńska Wola

Kon-Wit Recykling s.c. K. Zajkiewicz, W. Kwiatkowski- ul. Częstochowska 70, 42-350 Koziegłowy

PreZero Service Centrum Sp. z o.o. - Krzyżanówek, 99-314 Krzyżanów

Remondis Bydgoszcz Sp. z o.o. - ul. Inwalidów 45, 85-749 Bydgoszcz

Remondis Sp. z o.o. - ul. Swojska 4, 91-342 Łódź

Remondis Eelectrorecykling – ul. Pryncypalna 132/134, 93-373 Łódź

SAWO Recykling K. Szałapski, Z. Szałapski sp. j. - ul. Struga 43, 95-100 Zgierz

Spalarnia odpadów CO ZUOM – ul. Romanowskiej 2, 85-796 Bydgoszcz

ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. - Pukinin 140, 96-200 Rawa Mazowiecka

Informacja o osiągniętych przez gminę wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania za rok 2021.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ppkt c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w roku 2021 Gmina Miasta Głowno osiągnęła:

  • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania – 30,45%;
  • poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych – 25,29%;
  • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100%.

Powyższe wartości poziomów obliczono zgodnie z art. 3 c ust. 2 ww. ustawy w oparciu o:

  • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji;
  • rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie sposobu obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych.

 

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Miasta Głowno prowadzony jest przez Miejski Zakład Komunalny w Głownie przy ul. Dworskiej 3, 95-015 Głowno. W ww. punkcie prowadzona jest również zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

 

 

Analiza systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Analiza systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w poszczególnych latach