Dane statystyczne

Informacje zgodne z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Firmy wpisane do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
 

Lp.

Nr rejestrowy

Nazwa przedsiębiorcy

Adres siedziby podmiotu

NIP

REGON

1

DR.1.2012.NS

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Łódź sp. z o.o.

Tokarzewskiego 2, 91-842 Łódź

7260019767

470797081

2

DR.3.2012.NS

RS II Sp. z o.o.

Barlickiego 3A, 95-100 Zgierz

7322172779

101715732

3

DR.4.2012.NS

Remondis sp. z o.o. Oddział w Łodzi

Zbąszyńska 6, 91-342 Łódź

7280132515

011089141

4

DR.5.2012. NS

PreZero Service Centrum Sp. z o.o.

Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno

7750000516

610281538

5

DR.7.2012.NS

TRANS-TOM Tomasz Pietysz

Podchorążych 12/22, 80-298 Gdańsk

9570053630

191759662

6

DR.1.2021.NS

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe  Mirosław Olejarczyk

Wola Jachowa 94A, 26-008 Górno

6571053027

291128177

7

DR.2.2021.NS

FBSerwis SA

Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa

5272676062

146097236

8

DR.1.2022.NS

FCC Polska Sp. z o. o.

Lecha 10, 41-800 Zabrze

6762157648

357190739

 

 

Nazwa i adres instalacji do których zostały przekazane odpady komunalne:

EKO-REGION Sp. z o.o. Julków, 97-400 Bełchatów

Kon-Wit Recykling s.c. K. Zajkiewicz, W. Kwiatkowski ul. Częstochowska 70, 42-350 Koziegłowy

PreZero Service Centrum Sp. z o.o. Krzyżanówek, 99-314 Krzyżanów

Remondis Bydgoszcz Sp. z o.o. ul. Inwalidów 45, 85-749 Bydgoszcz

Remondis Sp. z o.o. ul. Swojska 4, 91-342 Łódź

Remondis Electrorecykling ul. Pryncypalna 132/134, 93-373 Łódź

SAWO Recykling K. Szałapski, Z. Szałapski sp. j. ul. Struga 43, 95-100 Zgierz

Spalarnia odpadów CO ZUOM ul. Romanowskiej 2, 85-796 Bydgoszcz

ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. Pukinin 140, 96-200 Rawa Mazowiecka

ZGO Kompostownia ul. Sanitariuszek 70/72, 93-469 Łódź

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Paderewskiego 3, 99-340 Krośniewice

Sar Recykling Sp. z o.o. ul. Wyzwolenia 2, 41-103 Siemianowice Śląskie

Novago Żnin Sp. z o.o. Wawrzynki 35, 88-400  Żnin

Novago Złotów Sp. z o.o. ul. Szpitalna 38, 77-400  Żnin

FB Serwis Kamieńsk Sp. z o.o. ul. Wieluniecka 50, 97-360 Kamieńsk

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Jeżynowa 40, 97-500 Płoszów

Skup Surowców Wtórnych Dariusz i Maryla Młynarscy s.c. ul. Srebrna 8, 91-316 Łódź oraz ul. Duńska 1, 91-204 Łódź

Firma Handlowa KORMET ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 106a, 91-341 Łódź

Stora Enso Poland S.A. ul. Puszkina 82, 92-516 Łódź

ArcelorMittal Warszawa Sp. z o.o. ul. J. Kasprowicza 132, 01-949 Warszawa

 

Informacja o osiągniętych przez gminę wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania za rok 2022.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ppkt c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2022 roku  Gmina Miasta Głowno:

•    osiągnęła poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania  -  2,04%
•    nie osiągnęła poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych  -  21,43% z wymaganego 25%
•    osiągnęła poziom składowania  -  27,43%

Powyższe wartości poziomów obliczono zgodnie z art. 3c ust. 2 ww. ustawy w oparciu o:

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji poz. 2412

- rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie sposobu obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych poz. 1530


Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Miasta Głowno prowadzony jest przez Miejski Zakład Komunalny w Głownie przy ul. Dworskiej 3, 95-015 Głowno. W ww punkcie prowadzona jest również zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.