Dane statystyczne

Informacje zgodne z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Firmy wpisane do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
 

Lp.

Nr rejestrowy

Nazwa przedsiębiorcy

Adres siedziby podmiotu

NIP

REGON

1

DR.1.2012.NS

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Łódź sp. z o.o.

Tokarzewskiego 2, 91-842 Łódź

7260019767

470797081

2

DR.1.2013.NS

Magdalena Szymczak "MAGMAR"

Wincentego Kadłubka 22/26/43, 93-263 Łódź

9820360096

100715954

3

DR.3.2012.NS

RS II Sp. z o.o.

3 maja 10, 95-100 Zgierz

7322172779

101715732

4

DR.4.2012.NS

Remondis sp. z o.o. Oddział w Łodzi

Zbąszyńska 6, 91-342 Łódź

7280132515

011089141

5

DR.5.2012. NS

PreZero Service Centrum Sp. z o.o.

Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno

7750000516

610281538

6

DR.7.2012.NS

TRANS-TOM Tomasz Pietysz

Podchorążych 12/22, 80-298 Gdańsk

9570053630

191759662

7

DR.1.2021.NS

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe  Mirosław Olejarczyk

Wola Jachowa 94A, 26-008 Górno

6571053027

291128177

8

DR.2.2021.NS

FBSerwis SA

Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa

5272676062

146097236

 

Odpady komunalne zebrane z terenu Gminy Miasta Głowno zostały przekazane w 2020 roku do następujących instalacji:

EKO HARPOON – Recycling Sp z o. o. Cząstków Mazowiecki 128, 05-152 Czosów sortownia odpadów.

EKO-SYSTEM MOSTKI - Leszek Fleszyński Mostki 25, 98-220 Zduńska Wola.

KON-WIT RECYKLING S.C ul. Częstochowska 70A, 42-350 Koziegłowy, ul. Łódzka 183, Ksawerów.

Krynicki Recykling S.A ul. Iwaszkiewicza 48/23, 10-089 Olsztyn, Zagospodarowanie huta szkła O_I Produkcja Polska w Jarosławcu.

MG RECYKLING S.C Grzegorz Wąchocki, Marcin Wydera, ul. Kasprowicza 88/60, 01-949 Warszawa Zagospodarowanie: PRT- Radomsko, ul. Geodetów 8, 97-500 Radomsko.

MPO ul. Tokarzewskiego 2, 91-842 Łódź, Sortownia Zamiejska 1 Łódź.

P.P.H.U. MIRBEX EXPORT – IMPORT HURT – DETAL ul. Limanowskiego 13, 95-015 Głowno.

P.P.H.U. DORMAG ul. Stara droga 68, Radomsko, zagospodarowanie ul. Mickiewicza 25 Barczkowice.

Remondis Sp. z o. o. Oddział Łódź, ul. Zbąszyńska 6, 91-342 Łódź.

Tonsmeier Centrum Sp. z o. o. ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno, Zagospodarowanie w Krzyżanówku.

TWK-ZAG SP. Z O. O. Wola Łaska 71, 98-100 Łask.

Zakład Robót Sanitarnych SANATOR Sp. z o. o. Rąbień, ul. Pańska 68/70, 95-070 Aleksandrów Łódzki.    

ALBA ekoplus Sp. z o. o. ul. Starocmentarna 2, 41-300 Dąbrowa Górnicza, Zagospodarowanie Schumar Packaging Sp. z o. o. zakład Grudziądz ul. Parkowa 56. 

 

Informacja o osiągniętych przez gminę wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania za rok 2020.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ppkt c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w roku 2020 Gmina Miasta Głowno osiągnęła:

  • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania – 25,83 %

  • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 66,39%

  • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100 %

Powyższe wartości poziomów obliczono zgodnie z art. 3 c ust. 2 ww. ustawy w oparciu o:

  • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów

  • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych

 
Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Miasta Głowno prowadzony jest przez Miejski Zakład Komunalny w Głownie przy ul. Dworskiej 3, 95-015 Głowno. W ww. punkcie prowadzona jest również zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
 
 

Analiza systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Analiza systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w poszczególnych latach

baner toplayer
Informacja o pracy w trybie zdalnym