Demografia

Głownianie według płci i wieku

Na koniec 2022 r. w Głownie zameldowanych było na pobyt stały 13129 osób, wśród nich 6103  mężczyzn i 7026 kobiet.

3904 mieszkańców Głowna to mężczyźni w tzw. wieku produkcyjnym, tj. między 19. a 65. rokiem życia. Mieszkanek Głowna w wieku produkcyjnym, tj. między 19. a 60. rokiem życia na koniec 2022 r. było 3493.

W Głownie mieszka 1101 mężczyzn powyżej 65. roku życia i 2449 kobiet mających powyżej 60 lat.

Mamy ponadto:

  • 124 osiemnastolatków, wśród nich 65 mężczyzn i 59 kobiet;

  • 240 szesnasto– i siedemnastolatków, wśród nich 125 chłopców i 115 dziewcząt;

  • 394 trzynasto–, czternasto– i piętnastolatków, wśród nich 191 chłopców i 203 dziewczęta;

  • 607 głownian w wieku od 8 do 12 lat, wśród nich 311 chłopców i 296 dziewczynek;

  • 101 siedmiolatków – 60 chłopców i 41 dziewczynek;

  • 113 sześciolatków – 52 chłopców i 61 dziewczynek;

  • 224 cztero– i pięciolatków – 102 chłopców i 122 dziewczynki;

  • 97 trzylatków – 53 chłopców i 44 dziewczynki

oraz 282 dzieci w wieku do 2 lat, wśród nich 139 chłopców i 143 dziewczynki.

W 2022 roku wśród mieszkańców Głowna odnotowano 91 urodzeń i 188 zgonów.