Demografia

Głownianie według płci i wieku

Na koniec 2023 r. w Głownie zameldowane były na pobyt stały 12964 osoby, wśród nich 6030 mężczyzn i 6934 kobiety.

3841 mieszkańców Głowna to mężczyźni w tzw. wieku produkcyjnym, tj. między 19. a 65. rokiem życia. Mieszkanek Głowna w wieku produkcyjnym, tj. między 19. a 60. rokiem życia na koniec 2023 r. było 3432.

W Głownie mieszka 1119 mężczyzn powyżej 65. roku życia i 2457 kobiet mających powyżej 60 lat.

Mamy ponadto:

  • 123 osiemnastolatków, wśród nich 64 mężczyzn i 59 kobiet;

  • 229 szesnasto– i siedemnastolatków, wśród nich 118 chłopców i 111 dziewcząt;

  • 406 trzynasto–, czternasto– i piętnastolatków, wśród nich 202 chłopców i 204 dziewczęta;

  • 574 głownian w wieku od 8 do 12 lat, wśród nich 301 chłopców i 273 dziewczynki;

  • 114 siedmiolatków – 53 chłopców i 61 dziewczynek;

  • 122 sześciolatków – 55 chłopców i 67 dziewczynek;

  • 202 cztero– i pięciolatków – 99 chłopców i 103 dziewczynki;

  • 109 trzylatków – 47 chłopców i 62 dziewczynki;

oraz 236 dzieci w wieku do 2 lat, wśród nich 131 chłopców i 105 dziewczynek.

W 2023 roku wśród mieszkańców Głowna odnotowano 63 urodzenia i 187 zgonów.