Demografia

Głownianie według płci i wieku

Na koniec 2021 r. w Głownie zameldowane były na pobyt stały 13303 osoby, wśród nich 6191 mężczyzn i 7112 kobiet.

3986 mieszkańców Głowna to mężczyźni w tzw. wieku produkcyjnym, tj. między 19. a 65. rokiem życia. Mieszkanek Głowna w wieku produkcyjnym, tj. między 19. a 60. rokiem życia na koniec 2021 r. było 3577.

W Głownie mieszka 1086 mężczyzn powyżej 65. roku życia i 2432 kobiety mające powyżej 60 lat.

Mamy ponadto:

  • 124 osiemnastolatków, wśród nich 68 mężczyzn i 56 kobiet;

  • 251 szesnasto– i siedemnastolatków, wśród nich 130 chłopców i 121 dziewcząt;

  • 345 trzynasto–, czternasto– i piętnastolatków, wśród nich 177 chłopców i 168 dziewcząt;

  • 675 głownian w wieku od 8 do 12 lat, wśród nich 335 chłopców i 340 dziewczynek;

  • 109 siedmiolatków – 58 chłopców i 51 dziewczynek;

  • 99 sześciolatków – 58 chłopców i 41 dziewczynek;

  • 230 cztero– i pięciolatków – 105 chłopców i 125 dziewczynek;

  • 105 trzylatków – 49 chłopców i 56 dziewczynek

oraz 284 dzieci w wieku do 2 lat, wśród nich 139 chłopców i 145 dziewczynek.

W 2021 roku wśród mieszkańców Głowna odnotowano 88 urodzeń i 268 zgonów.