Plac Wolności z Dębem Wolności

 • Fontanna na Placu Wolności, w tle Dąb Wolności
 • Plac Wolności widziany z góry

Nazwa „Plac Wolności” pochodzi prawdopodobnie od rosnącego w centralnym punkcie placu Dębu Wolności, który został posadzony na ówczesnym rynku miejskim w 1928 r., w dziesiątą rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości.

W chwili posadzenia dąb szypułkowy miał ok. 25 lat. Został przywieziony do Głowna z Lasów Spalskich. Od 1990 roku drzewo ma status pomnika przyrody. W 2019 roku głowieński Dąb Wolności zdobył trzecie miejskie w ogólnopolskim konkursie na Drzewo Roku 2019.

Pod majestatycznym dębem znajduje się granitowy obelisk z wmurowanymi dwiema mosiężnymi tablicami pamiątkowymi zawierającymi napis:

"Niech to drzewo - które dziś sadzimy

- przypomina nam Odzyskanie Niepodległości,

niech będzie symbolem narodu polskiego.

Pień to naród, jego konary to różne warstwy społeczne.

Jak konary czerpią siły żywotne przez korzenie z ziemi,

tak nam wszystkim daje życie matka nasza, ziemia polska,

która jest naszą ojczyzną najdroższą,

za którą życie oddali i oddać gotowi

synowie tej ziemi..."

Powyższe słowa wypowiedziane zostały przy sadzeniu dębu przez ówczesnego Burmistrza Głowna Henryka Rynkowskiego.

Głowieński Plac Wolności otrzymał wyróżnienie w X edycji Konkursu na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną zorganizowanego przez Oddział Łódzki Urbanistów Polskich. Patronat honorowy nad tym konkursem objął Marszałek Województwa Łódzkiego.

Nowy wizerunek Placu Wolności w Głownie wyróżniono za: „nadanie nowej wartości przestrzeni historycznego placu w centrum miasta". Doceniono dużą skalę przedsięwzięcia, jego kompleksowość: atrakcyjne zagospodarowanie, ciekawą podłogę urbanistyczną, nawierzchnie ulic i chodników, stylowe oświetlenie i małą architekturę. W opinii Sądu Konkursowego działania rewitalizacyjne, ekspozycja istniejącej zieleni wysokiej – wśród niej przepięknego dębu w centralnej części placu oraz iluminacja świetlna, podniosły rangę tego miejsca. Głowno zyskało w centrum przestrzeń przyjazną i bezpieczną.

 • 9463
 • 9464
 • 9465
 • 9466
 • 11094
 • 11096
 • 9468
 • 9469
 • 9470