e-urząd

Komunikacja elektroniczna

  • -

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym, w Urzędzie Miejskim w Głownie uruchomiona została elektroniczna skrzynka podawcza.

W związku z powyższym, udostępniamy Państwu możliwość złożenia podania przez elektroniczną skrzynkę podawczą, znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej - ePUAP. W tym celu należy założyć bezpłatne konto na platformie ePUAP.

Formularze elektroniczne umożliwiające procedowanie spraw drogą elektroniczną można wyszukać na stronie internetowej https://epuap.gov.pl, wybierając kolejno:

- katalog spraw

- inne podziały spraw

- klasyfikacje terytorialne

- województwo łódzkie

- powiat zgierski

- Głowno (gmina miejska)

lub wykorzystując funkcję „Szukaj w portalu ePUAP” wpisując w pole wyszukiwania frazę „Urząd Miejski w Głownie”.

Złożenie podania w wersji elektronicznej wymaga potwierdzenia dokumentu profilem zaufanym zarejestrowanym na platformie ePUAP, bądź teź podpisem elektronicznym.

Profil zaufany jest bezpłatną metodą potwierdzenia tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji – to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym. Wykorzystując profil zaufany, obywatel może załatwić sprawy administracyjne (np. wnieść podanie, odwołanie, skargę) drogą elektroniczną bez konieczności osobistego udania się do siedziby urzędu. Procedura założenia profilu zaufanego dostępna jest na platformie ePUAP. Na terenie Głowna Punkt Potwierdzający znajduje się w Urzędzie Skarbowym w Głownie przy ul. Ludwika Norblina 2.