Miejski Żłobek w Głownie

Miejski Żłobek w Głownie

Miejski Żłobek rozpoczął działalność 30 stycznia 2019 r. Na utworzenie placówki samorząd pozyskał środki z rządowego programu „Maluch +” 2018. Powstały 32 miejsca dla dzieci. Celem żłobka jest prowadzenie działalności opiekuńczo-wychowawczej i edukacyjnej na rzecz dzieci w wieku do lat 3.

Rok 2019

- Utworzenie żłobka obejmowało m. in.: adaptację pomieszczeń, dostosowanie instalacji, utworzenie placu zabaw i rekreacji, utwardzenie terenu przeznaczonego na plac manewrowy dla straży pożarnej (kostka brukowa)  oraz zapewnienie odpowiedniego wyposażenia. Całkowity koszt realizacji inwestycji Miejskiego Żłobka w Głownie zamknął się w kwocie 
ponad 1 mln zł, w tym ostateczna kwota dofinansowania z budżetu państwa wyniosła ok. 400 tys. zł.

- Wykonano rewitalizację i zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Wojska Polskiego. Teren został wyrównany i obsiany trawą oraz posadzone zostały krzewy i kwiaty.

- Odbyły się obchody Dnia Dziecka, które były jednocześnie inauguracją powstania Miejskiego Żłobka w Głownie oraz okazją do podsumowania pierwszego okresu jego działalności.

Rok 2020

- Zaprojektowano i wykonano stronę internetową o adresie: www.zlobek.glowno.pl

Rok 2021

- W ramach działań edukacyjno-promocyjnych Miejskiego Żłobka w Głownie została opracowana i wydana książeczka pt. „Smoczek pierwszy kroczek”, dofinansowana z budżetu Miasta Głowna. Książeczka zaspokaja potrzeby intelektualne najmłodszych dzieci.
Ilustracje i krótkie wierszowane teksty pozwalają maluchom rozwinąć wyobraźnię. Dzięki Smoczkowi – bohaterowi książki dzieci utrwalą sobie codzienne życie oraz zwyczaje panujące w naszym żłobku. Książeczka jest przeznaczona dla dzieci, jako pamiątka pobytu w naszej placówce oraz jest formą promocji Miejskiego Żłobka i Miasta Głowna wspierającego rodziców w opiece nad dziećmi do lat 3.

- Naprawiono pokrycie dachowe wraz z ociepleniem i obróbką blacharską zerwane podczas nawałnicy oraz wyremontowano część dachu, która w wyniku długotrwałego użytkowania uległa zniszczeniu. Wymieniono popękane cegły, uzupełniono ubytki oraz otynkowano kominy.

- Naprawiono betonową podmurówkę i pomalowano ogrodzenie od ul. Wojska Polskiego.

Rok 2022

- Od marca Miejski Żłobek w Głownie realizuje Międzynarodowy Program Powszechnej Dwujęzyczności „Dwujęzyczne Dzieci” / “Bilingual Future”. Zasadniczym celem Programu jest codzienne, kontekstowe osłuchiwanie dzieci z językiem angielskim w okresie szczególnej wrażliwości językowej tak, żeby angielski nigdy nie stał się dla nich językiem obcym. W ten sposób właśnie dziecko naturalnie – czyli na tych samych zasadach jak pierwszy – nabywa drugi język. Zajęcia prowadzone są przez panie opiekunki. Program dwujęzyczności finansowany jest w całości z budżetu żłobka.

- W związku z awarią kotła c.o. opalanego miałem zmodernizowano kotłownię znajdującą się w budynku Miejskiego Żłobka. W efekcie prac modernizacyjnych zamontowano nowy kocioł  c.o. na paliwo stałe.

Rok 2023

- Wymieniono elektryczną tablicę rozdzielczą w przepompowni kotłowni.

Rok 2024

- Zamontowano drzwi wydzielania pożarowego pomieszczenia kotłowni oraz składu opału.

- wymieniono drzwi do sali gimnastycznej zgodnie z wymogami wydzielenia strefy pożarowej w budynku.

Cykliczne wydarzenia/imprezy:

1. Dzień Rodziny – czerwiec. Wspólna zabawa dzieci, rodziców, dziadków oraz kadry żłobka - czas wzmacniania więzi rodzinnych oraz wzajemnej integracji. Uczestnicy mogli skorzystać z dmuchańców, karuzeli, zabaw z animatorką, tatuaży oraz pokaz baniek mydlanych.

2. Warsztaty muzyczne dla maluchów – zajęcia z udziałem specjalistów z zewnątrz. Dzieci poznają instrumenty muzyczne, rozwijają słuch muzyczny i poczucie rytmu oraz ćwiczą skupienie uwagi i koncentracji.

3. Świąteczne warsztaty dla maluchów – poznanie tradycji świąt bożonarodzeniowych
i wielkanocnych.

4. Karnawałowe zabawy – dzieci wcielają się w role bajkowych bohaterów. Integracja grupy, kształtowanie umiejętności wspólnej zabawy, przełamywanie barier społecznych, budowanie poczucia bezpieczeństwa i zaufania.

5. W żłobku obchodzone są również: Dzień Babci i Dziadka, Dzień Dziecka, Dzień Matki, Dzień Ojca, spotkanie ze św. Mikołajem, Dzień Misia i inne święta.

 

 

 • Miejski Żłobek w Głownie
 • Miejski Żłobek w Głownie
 • Miejski Żłobek w Głownie
 • Miejski Żłobek w Głownie
 • Miejski Żłobek w Głownie
 • Miejski Żłobek w Głownie
 • Miejski Żłobek w Głownie
 • Miejski Żłobek w Głownie
 • Miejski Żłobek w Głownie
 • Miejski Żłobek w Głownie
 • Miejski Żłobek w Głownie
 • Miejski Żłobek w Głownie
 • Miejski Żłobek w Głownie
 • Miejski Żłobek w Głownie
 • Miejski Żłobek w Głownie