Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi Burmistrza na zadane pytania

Odpowiedzi aktualne:

Pytanie nr 1
Czy - ze względu na podniesienie opłat za przerób odpadów do "niebotycznej" wysokości przez Radę Miasta - planuje Pan prace prowadzące do zmniejszenia owych opłat? Zaiste owe zwiększone opłaty stają się ogromnym obciążeniem finansowym dla większości mieszkańców naszego Miasteczka. Bynajmniej nie chodzi nam o obciążenie Miasta tymi opłatami, ale o sprawiedliwy i uczciwy udział wszystkich mieszkańców Głowna. Interesujący się tym tematem głownianie (Pan Burmistrz również) wiedzą, że ilość wywożonych odpadów powodują Ukraińcy, których ilość w Głownie szacuje się na 6 do 7 tysięcy. Wiemy również, że właściciele posesji nie zgłosili ich (Ukraińców)mieszkających w ich kwaterach prywatnych. Ubolewamy, że swego czasu (ze względu na koszt utrzymania) zlikwidował Pan Straż Miejską, która ma prawo sprawdzać Deklaracje śmieciowe. Wiemy też, że owe Deklaracje śmieciowe - Pan, jako Urzędnik Państwowy - jako Burmistrz - ma prawo skontrolować. Wie Pan równie dobrze, jak my, że tzw. Aplikacja świdnicka" uwzględnia RODO, dlatego stosuje ją coraz więcej Gmin i Miast - również w województwie łódzkim. Jak się ma do tego zdanie Radcy Prawnego, na które Pan się powołuje? Nie czas teraz na wyliczanie tych miejscowości. Zapoznałem się z treścią artykułów na stronie UODO. Jak Pan widzi obecnie po nowelizacji Ustawy Utrzymanie czystości i porządku w gminach? Dz.U.2021.888 t.j. w powiązaniu z RODO - swoje uprawnienia, oraz urzędników UM w tej sprawie ? Jak Pan, jako katolik - widzi swój udział w omijaniu dobrego dla głownian właściwego działania Urzędu Państwowego? Wystarczy bowiem Pana dobra wola, aby zastosować ową "Aplikację świdnicką". Łączę pozdrowienia.

Pytanie nr 2
Na stronach internetowych wielu gmin, miast są takie informacje https://www.borowa.pl/dla-mieszkancow/gospodarka-odpadami/595-weryfikacja-deklaracji-smieciowych?fbclid=IwAR2Y0qS0xrLsWyzJWwjY5H0p1MEs3Ndz7ovxF9Yyb-h0CFoeb0q1bYW3pxY .Jakie podjął kroki Samorząd P. Burmistrz, Radni, urzędnicy w celu weryfikacji ilości deklaracji śmieciowych, proszę podanie konkretnych danych i działań w tym temacie. Dlaczego takich informacji jak podana powyżej brak na stronach internetowych Głowna, także medialnych np. FB. Jest to temat ważny, im więcej deklaracji tym mniejsze obciążenia dla mieszkańców, a tym samym większe wpływu do budżetu. Aplikacje Świdnicką stosują miasta czy gminy, RODO – obliguje do ochrony danych osobowych – włodarze w tym zakresie stosują tzw. minimalizacje danych ,aby były parametry zastosowane jedynie określające liczbę osób zamieszkałych bez podawania innych danych osobowych. Zapoznałam się z treścią artykułów na stronie UODO. Jak Pan widzi obecnie po nowelizacji Ustawy Utrzymanie czystości i porządku w gminach. - Dz.U.2021.888 t.j. z powiazaniu z RODO swoje uprawnienia, urzędników w tej sprawie? Jak Pan widzi współprace ze Spółdzielnią Mieszkaniową, która jest Zarządcą kilku osiedli w Głownie. Pozdrawiam

Odp. Burmistrza:

Szanowna Pani, Szanowny Panie,

W związku z Państwa pytaniami, które wpłynęły w tym samym dniu i dotyczącymi tej samej sprawy pozwalam sobie odpowiedzieć w jednym terminie i miejscu.

Samorządy stosują różne sposoby i formuły komunikowania się z mieszkańcami. Samorząd miasta Głowna na bieżąco informuje mieszkańców miasta o ważnych dla nich sprawach (m.in. kwestii gospodarowania odpadami) wykorzystując do tego celu stronę internetową, oficjalne profile na portalach społecznościowych oraz tradycyjny kontakt listowy (wkrótce mieszkańcy otrzymają na ten temat korespondencję). Na nowej witrynie internetowej Miasta Głowno (www.glowno.pl) w zakładce „Dla Mieszkańca” (podzakładka „Gospodarka odpadami” https://www.glowno.pl/4847,gospodarka-odpadami) zawarte są wszystkie istotne informacje na systemu odbioru i gospodarowania odpadami.

Wzrost opłat za odpady dotyczy nie tylko Głowna. Z taką sytuacją zmagają się samorządy w całym kraju. Powodów jest wiele, wspomnijmy choćby, wysoką inflację, wzrost cen paliwa, energii, płac. Przede wszystkim zaś istotnym jest sięgający ostatnio nawet 60-70 proc. wzrost opłat, które pobierają instalacje, czyli zakłady gdzie śmieci trafiają do zagospodarowania. Przed rokiem było to 329 zł netto za tonę, a z początkiem tego roku było to już 535 zł. Opłaty te cały czas mają tendencję zwyżkową. W dniu 28 października 2021 r. po otwarciu złożonych ofert przetargowych na odbiór i zagospodarowanie odpadów z Głowna na 2022 r. okazało się, że najniższa oferta opiewa na 6,4 mln, a druga już na 7,7 mln – dla porównania w tym roku zapłacimy około 5,3 mln. W takiej sytuacji odpowiedź na pytanie o ewentualne obniżki opłat śmieciowych niestety nasuwa się sama. Dla zobrazowania sytuacji tabelki z opłatami za śmieci.

Stawka podstawowa opłaty za wywóz i zagospodarowanie odpadów w gminach należących do Związku Międzygminnego Bzura (miasto Głowno z obecnie jeszcze obowiązującą)

 

2017

2018

2019

2020

2021

Aleksandrów Łódzki

11,90

11,90

20,90

32,50

32,50

Miasto Głowno

10,80

12,90

12,90

33,50

33,50

Miasto i Gmina Stryków

7,00

10,00

10,00

19,00

23,00

Gmina Bielawy

8,00

9,50

12,00

23,50

32,00

Gmina Brzeziny

9,00

9,00

12,00

29,50

29,50

Gmina Budziszewice

8,00

10,00

12,00

20,00

24,00

Gmina Chąśno

8,00

10,00

15,00

33,00

33,00

Gmina Dmosin

8,50

10,00

15,00

27,00

36,30

Gmina Domaniewice

8,00

9,50

15,00

24,00

28,00

Gmina Kiernozia

8,00

10,00

15,50

26,50

30,00

Gmina Kocierzew Południowy

7,00

9,00

14,50

26,50

30,00

Gmina Łowicz

8,00

10,00

15,00

28,00

33,00

Gmina Łyszkowice

7,00

10,00

14,60

26,00

31,50

Gmina Nieborów

8,00

10,00

15,00

28,00

33,50

Gmina Parzęczew

10,00

10,00

13,00

33,86

31,00

Gmina Piątek

8,00

8,00

16,00

33,00

33,00

Gmina Ujazd

8,00

8,00

12,00

19,00

24,00

Gmina Wartkowice

9,00

10,00

14,00

25,00

25,00

Gmina Zduny

8,00

10,00

16,00

23,00

34,50

Stawka podstawowa opłaty za wywóz i zagospodarowanie odpadów w gminach powiatu zgierskiego

Gmina

2021

Miasto Głowno

33,50

Gmina Głowno

25,00

Gmina Stryków

23,00

Gmina Zgierz

33,00

Miasto Zgierz

36,00

Gmina Aleksandrów Łódzki

32,50

Gmina Parzęczew

31,00

Miasto Ozorków

32,00

Gmina Ozorków

36,00

System opłat opiera się o deklaracje. Właściciele nieruchomości sami określają w nich wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w oparciu o zgłoszone osoby. Należy jednak pamiętać, że jeśli ktoś wynajmuje lokale prowadząc działalność gospodarczą, to przepisy ustawowe jasno wskazują, że wtedy nie wchodzi do systemu, nie składa deklaracji i nie ponosi opłat. Musi zaś zawrzeć odrębną umowę z wybraną przez siebie firmą wywożącą odpady. Pogląd, że jakieś tysiące ludzi mogłoby nagle znaleźć się w systemie śmieciowym nie ma więc oparcia w przepisach i w rzeczywistości.

Deklaratywność oparta jest na domniemaniu uczciwości. Z tym, czy w rzeczywistości jest tak jak w deklaracji, może być różnie. Wbrew temu co może się komu wydawać, miasto ma mało wydajne możliwości kontrolne, zwłaszcza, gdy liczba osób w gospodarstwie ulega ciągłym zmianom, a deklaracje wolno składać nawet po miesiącu od zmiany. Tak może być np. w nieruchomościach, w których prywatnie (a więc bez rejestracji działalności gospodarczej) wynajmowane są kwatery pracownicze. W Polsce jest około 2500 gmin i gdyby było to takie proste, to w którejś udałoby się ten problem z deklaracjami opanować, a o takim cudotwórcy byłoby głośno na skalę ogólnopolską.

Wspominacie oboje Państwo o aplikacji ze Świdnika. Mamy ją w Głownie od marca. Do części danych, których ona potrzebuje i tak mieliśmy wcześniej dostęp w Urzędzie. Najprostszy przykład, gdy urodziło się dziecko przekazywano informację z referatu spraw obywatelskich do ochrony środowiska i na bieżąco pracownicy sprawdzali deklaracje i kontaktowali się z zaineresowanymi. Po to też oba te referaty pozostają w bezpośrednich kompetencjach kierowniczych i nadzorczych Zastępcy Burmistrza Głowna. Kwestia RODO uwidoczniła się przede wszystkim w zakresie wykorzystywania danych szkolnych i przedszkolnych. Tu otrzymaliśmy jasne negatywne stanowisko ze strony nie radcy prawnego, a inspektora ds. danych osobowych, że Urząd nie może żądać ich wydania od dyrektorów placówek. Kwestia wykorzystywania różnych danych unormowana została po wejściu w życie dopiero miesiąc temu w dniu 23 września 2021 r. nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W art 6o ust. 1a czytamy „wójt, burmistrz lub prezydent miasta w celu weryfikacji złożonych deklaracji może wykorzystać informacje i dane znajdujące się w jego posiadaniu oraz posiadaniu gminnych jednostek organizacyjnych, w tym przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych”. Obecnie także dane z oświaty są już w naszym posiadaniu i pracownicy mogą je analizować. Aplikacja ta nie będzie jednak remedium na wszystkie problemy. Nasze kontakty z innymi samorządami, gdzie jest stosowana, nie dają nadziei na nadmierny optymizm. Być może jest to aż nazbyt uproszczone założenie, ale gdy przyjmie się taką roboczą tezę – to jeśli w Świdniku, ponad 3 razy liczniejszym od Głowna miało ujawnić się około 1400 nowych osób, to u nas proporcje wskazywałyby na około 400. Jeśli przyjmiemy tą liczbę i przemnożymy przez 12 miesięcy i przez 38,38 zł otrzymamy dodatkowe prawie 185 tys. zł na rok. To oczywiście nie jest mało, ale i tak pozostanie w 2022 r. dopłacenie do śmieci z budżetu jeszcze około 1 mln złotych.

Spółdzielnia Mieszkaniowa jest rzeczywiście pewnym wyjątkiem wśród zarządców lokali wielorodzinnych. Jest największa, ma największy spadek zadeklarowanych mieszkańców i chyba ma największy problem z zabezpieczeniem dostępu do altanek śmieciowych, bo wygląda na to, że ktoś, kto chciałby podrzucić tam swoje śmieci, nie miałby z tym problemów. Przy okazji spotkania z przedstawicielami Zarządu Spółdzielni w dniu 11 października, omawiając konieczność weryfikacji jej deklaracji, wskazaliśmy na potrzebę właściwego zabezpieczenia i monitorowania altanek śmieciowych, chociażby z faktu, że gdyby okazało się, że nie ma należytej segregacji, to na mocy obowiązujących przepisów Miasto zmuszone byłoby karnie podwoić opłatę śmieciową. Zależy nam na dobrej współpracy ze Spółdzielnią i rozumiemy obiektywne uwarunkowania, że duże osiedla mają swoją specyfikę, jednakże wszyscy musimy zdawać sobie sprawę, że to przede wszystkim po stronie właściciela nieruchomości jest konieczność zadbania o porządek i by nie trzeba było zwiększać opłaty.

Zarzut, że zlikwidowałem Straż Miejską w Głownie jest całkowicie nieprawdziwy. Rozwiązano ją z dniem 28 lutego 1998 r. na mocy uchwały 310/XLIX/98 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 14 stycznia 1998 r. W tym czasie nie pełniłem ani funkcji Burmistrza Głowna, ani jakiejkolwiek innej funkcji w samorządzie naszego miasta.

29.10.2021


Pytanie: Chciałabym uzyskac informacje na temat przygotowan do sezonu grzewczego kotłowni MZK, zdarza sie, iż czekamy dłuzej na starcie na włączenie ogrzewania po złożeniu wniosku przez Zarząd Sp-ni do Dyrekcji MZK niz nasi sąsiedzi z osiedla, ktorzy korzystaja z kotłowni SP-ni Mieszkaniowej. Tłumaczą sie zawsze pracownicy MZK iż to awarie sukcesywnie uniemozliwiaja załączenie ciepła. Proszę o skuteczne podjęcie kroków w/w temacie. Czy w tym roku równiez będą podobne problemy? Kto jest za to odpowiedzialny?.Pozdrawiam

Odp. Burmistrza:

Szanowna Pani,

Kotłownia znajdująca się przy ul. Kopernika jest w zarządzie Miejskiego Zakładu Komunalnego w Głownie. Z informacji przekazanej przez MZK, w okresie letnim został przeprowadzony przegląd kotłów oraz szereg prac konserwacyjno-remontowych. Kotłownia jest sprawna, natomiast według MZK najsłabszym elementem systemu grzewczego jest sieć przesyłowa. Jednocześnie Miejski Zakład Komunalny przypomina, że infrastruktura kotłowni ma ponad 40 lat i wymaga gruntownej przebudowy oraz całkowitej wymiany technologii. W maju 2018 r. dyrektor MZK skierował pismo do Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Głownie z prośbą o udzielenie odpowiedzi, czy Spółdzielnia jest zainteresowana odbiorem ciepła ze zmodernizowanej kotłowni. Było to kluczowe pytanie w kontekście konstrukcji planów rozwojowych. MZK do dnia dzisiejszego nie uzyskał odpowiedzi na zadane pytania. W związku z powyższym MZK przeprowadził audyty energetyczne bloków wspólnot mieszkaniowych dla których jest administratorem. Zakład planuje inwestycje cieplne bezpośrednio dla każdej wspólnoty. W najbliższym czasie z uwagi na zmiany przepisów prawnych MZK określi ostateczny termin zamknięcia kotłowni i poinformuje Spółdzielnię w tym zakresie. Działanie te są – w opinii Zakładu – wymagane, z uwagi na częste awarie kotłowni przy ul. Kopernika i wynikające z tego niezadowolenie odbiorców ciepła, szczególnie mieszkańców Osiedla Kopernika. Dyrektor MZK poinformował ponadto, że ogrzewanie zostanie uruchomione bezpośrednio po koniecznej informacji od Zarządu Spółdzielni.

 

10.09.2021


Pytanie: „mam pytanie dotyczące kontenera na śmieci, który notorycznie stoi na chodniku, przed bramą cmentarza parafialnego (od strony skrzyżowania ul. Rynkowskiego i ul. Łódzkiej). Wcześniej stał on na terenie cmentarza, ale został wstawiony, a zajmowane miejsce zostało sprzedane pod grobowiec. Kontener stoi na chodniku, niejednokrotnie przepełniony, więc śmieci są wyrzucane obok niego. To raczej kiepska wizytówka przy wjeździe do naszego miasta. Chodnik należy do miasta, więc zakładam, że to miasto może zdecydować, czy ma prawo tam stać, czy nie. Rozumiem, że konieczny jest jakiś pojemnik, ale czy nie można go umiejscowić w innym miejscu? Np. postawić zabudowę ze ściany obok parkanu i tak „schować” kontener?
 
Odp. Burmistrza:
Szanowna Pani,
w odpowiedzi na pytanie dotyczące kontenera na odpady, informuję, iż wskazane przez Panią miejsce jego lokalizacji (chodnik przy wejściu na cmentarz) nie jest własnością Gminy Miasta Głowno i znajduje się w pasie drogowym drogi krajowej nr 14. Miasto nie jest więc uprawnione do dysponowania tym terenem. Z informacji uzyskanych od osób zajmujących się, na zlecenie właściciela cmentarza, sprawami porządkowymi, wynika, iż przedmiotowy kontener został postawiony na okres świąteczny, z uwagi na planowaną większą ilość odpadów. Został już ponadto usunięty ze wskazanej przez Panią lokalizacji (co potwierdziła wizja lokalna pracowników Urzędu Miejskiego w Głownie).
Z uwagi na fakt, iż teren przy ogrodzeniu cmentarza nie jest własnością miasta i pozostaje on administrowany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, każda lokalizacja jakiegokolwiek urządzenia lub rzeczy w pasie drogowym drogi krajowej nr 14 wymaga zezwolenia tego podmiotu. Ponadto informuję, że właściciel cmentarza ma podpisaną indywidualną umowę z odbiorcą nieczystości stałych.
 
20.04.2021

Pytanie: Szanowny Panie Burmistrzu. Kto jest patronem ulicy Dąbrowskiego? Według spisu ulic jest to Jarosław Dąbrowski natomiast na tablicach od zawsze jest Henryk Dąbrowski. Kiedy została nadana nazwa ulicy Dąbrowskiego? Czy kiedykolwiek zmieniano jej patrona? Czy przypisanie Jarosława nie jest błędem jakiegoś urzędnika który jest powielany od wielu lat?

Odp. Burmistrza:

Szanowny Panie,

Patronem ulicy, o której mowa w Pana zapytaniu jest generał Jarosław Dąbrowski urodzony 13 listopada 1836 roku w Żytomierzu – polski działacz niepodległościowy i rewolucjonista, autor opracowania planu powstania styczniowego 1863 roku. W 1862 roku został aresztowany przez władze carskie i skazany na katorgę. Zbiegł z transportu na Sybir i wyemigrował do Francji, gdzie został później naczelnym dowódcą wojsk Komuny Paryskiej w 1871 roku. Zginął dnia 23 maja 1871 roku podczas walk na barykadach tej rewolucji.

Określona powyżej oficjalna nazwa tej ulicy figuruje w prowadzonym przez Główny Urząd Statystyczny rejestrze jednostek podziału terytorialnego, miejscowości
i ulic: ,,TERYT” a także w rejestrze ,,PESEL”.

Ponadto, określona powyżej nazwa ulicy została potwierdzona Uchwałą NR LVII/383/18 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie sprostowania i ujednolicenia pisowni nazw ulic na obszarze miasta Głowno.

Niestety nie udało się ustalić źródłowego dokumentu nadania nazwy tej ulicy, ponieważ podczas przeszukania dokumentów archiwalnych nie natrafiono na ślad jakiegokolwiek dokumentu nadania nazwy tej ulicy jak również wielu innych ulic w mieście Głownie.

Należy przypuszczać, że nazwy tych ulic zostały nadane przez były Zarząd Miejski w Głownie w latach 1945 – 1950, kiedy to w 1950 roku przeprowadzono reformę administracyjną kraju, w wyniku której ówczesna władza zlikwidowała samorząd terytorialny i wprowadziła jednolity system władzy państwowej.

Jeśli chodzi o tablicę z błędną nazwą ulicy (Henryka Dąbrowskiego) – należy przypuszczać, że w trudnej do ustalenia przeszłości (forma tablicy wskazuje, że było to kilkadziesiąt lat temu) dokonano pomyłkowego zainstalowania na ogrodzeniu jednej z posesji położonej przy tej ulicy. Tablica z błędną nazwą ulicy została zdemontowana.

Gwoli ścisłości - należy zauważyć, że twórcą Legionów Polskich we Włoszech był generał Jan Henryk Dąbrowski. 


01.04.2021


Pytanie: Miasto Głowno planuje przystąpić do konkursu w ramach Osi Priorytetowej IV Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie IV.1 Odnawialne Źródła Energii, Poddziałanie IV.1.2. Odnawialne Źródła Energii, który ma być ogłoszony przez Zarząd Województwa Łódzkiego. Niestety z uwagi na pandemię COVID – 19 ogłoszenie konkursu jest wstrzymane. Dlatego chciałbym spytać Pana Burmistrza czy coś więcej wiadomo w temacie wznowienia konkursu na dotacje na Odnawialne źródła energii ?? (MONTAŻ FOTOWOLTAIKI). Pozdrawiam

Odp. Burmistrza:

W odpowiedzi na Pana pytanie informuję, że zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Zarząd Województwa Łódzkiego przewiduje ogłoszenie konkursu w I kwartale 2021 r. (na chwilę obecną jeszcze nie został ogłoszony).

            W związku z powyższym, w miesiącu marcu 2021 r. będzie ogłoszony nabór deklaracji udziału w projekcie pn. „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Miasta Głowno. Jego celem będzie uzyskanie informacji o osobach zainteresowanych udziałem w powyższym projekcie. Ogłoszenie o naborze będzie zamieszczone na stronie www.glowno.pl, na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Głownie i na innych nośnikach.

            Po ogłoszeniu konkursu przez Zarząd Województwa Łódzkiego, osoby, które złożą deklaracje udziału w projekcie będą informowane o konieczności zawarcia umów użyczenia z Gminą Miasta Głowno części nieruchomości (np. część dachu, elewacji). Zawarcie powyższych umów ma na celu uzyskanie przez Gminę Miasta Głowno tytułu prawnego do nieruchomości na cele realizacji ww. projektu.

09.03.2021

 


Pytanie:  Szanowny Panie Burmistrzu, chciałbym ponowić zapytanie o wyrównanie i utwardzenie ulicy Kamińskiego. W lutym 2020 podniosłem już tę kwestię. W odpowiedzi otrzymałem następującą informację: „Nawierzchnia w ulicy Aleksandra Kamińskiego będzie poprawiona poprzez jej wyrównanie i uzupełnienie większych zadoleń tłuczniem kamiennym przez Miejski Zakład Komunalny, któremu przekazaliśmy tą informację.” Jednak z przykrością stwierdzam, że do tej pory nic takiego nie miało miejsca - minął już prawie rok. Jeżdżenie ulicą jest uciążliwe, szczególnie w porach deszczowych. Czy byłaby możliwość jej wyrównania i utwardzenia w najbliższym czasie? Pozdrawiam.

Odp. Burmistrza:

Wszystkie nawierzchnie dróg gruntowych, które znajdują się na terenie miasta (w tym ulica Kamińskiego) będą równane i wałowane przez Miejski Zakład Komunalny w Głownie po zakończeniu okresu zimowego. Proszę zauważyć, że przy kilku posesjach położonych przy ul. Kamińskiego prowadzone są prace budowlane, co powoduje niszczenie ulicy przez jeżdżący tam sprzęt. MZK poinformował, że ostatnie równanie równiarką w miało miejsce we wrześniu ubiegłego roku i nie było od tego czasu sygnałów od mieszkańców, by należało je wykonać po raz kolejny. W razie potrzeby proszę na bieżąco kontaktować się w tej sprawie z Miejskim Zakładem Komunalnym.

 

20.01.2021