Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi Burmistrza na zadane pytania

Odpowiedzi aktualne:

Pytanie: Piszę do Pana w dosyć ważnej sprawie, która dotyczy remontu ulicy Zamiejskiej. W ciągu ostatnich lat na Zabrzeźni rozpoczęto przebudowę ulic z nawierzchni gruntowej na kostkę brukową, co pozwala nie niszczyć samochodów, rowerów czy zwykłych butów podczas przemieszczania się. Ostatnio skończono ulicę Południową na odcinku Moczydła-Zamiejska. Chciałbym uzyskać informację czy planowany jest remont w podobnym zakresie ulicy Zamiejskiej. Jeśli tak to kiedy i na jakim odcinku. Ulica jest skrajnie zniszczona, dziury można liczyć w setkach a prędkość samochodu na tym odcinku nie przekracza 5km/h. Ja nie jestem mieszkańcem Głowna, ale często je odwiedzam, gdyż zamieszkali tu moi rodzice i dojazd do nich tą ulicą jest makabryczny. Raz straciłem tam dętkę na hulajnodze, ze względu na stan nawierzchni. Biorąc pod uwagę fakt, że na działkach usytuowanych wzdłuż parzystych numerów ulicy zaczynają budować się nowe domy, a według Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego jeszcze są dwie działki, na których może powstać zabudowa, ruch nie będzie mniejszy, a wręcz przeciwnie.Jeśli remont nie jest planowany, wnoszę o jego zaplanowanie. Nie wnikam już w podłączanie kanalizacji czy gazu, które były planowane w MPZP z roku 2002, bo tego zapewne nie doczekam, ale zmiana nawierzchni ulicy Zamiejskiej od ulicy Południowej chociaż do końca działki 159/1 (dalej kończy się zabudowa po obu stronach ulicy) byłaby fenomenalną wiadomością dla mieszkańców ulicy Zamiejskiej. Niedawno wygrał Pan w wyborach samorządowych, więc liczę, że pokaże Pan, że leży Panu na sercu dobro mieszkańców Głowna, a zarazem swoich wyborców.

Odp. Burmistrza:

Szanowny Panie,

Budowa utwardzonej nawierzchni ulicy wymaga opracowania dokumentacji projektowej  oraz uzyskania stosownych uzgodnień i decyzji administracyjnych, w związku z czym wkracza w zakres zadań inwestycyjnych gminy, których wykonanie wymaga zabezpieczenia środków finansowych w budżecie oraz akceptacji Rady Miejskiej w Głownie. Miasto nie posiada obecnie dokumentacji projektowej dla tej ulicy.

15.05.2024 r.


Pytanie: Zwracam się z prośbą o udzielenie informacji o pracach prowadzonych na działce o nr ew. 136, działka położona "na końcu" ul. Nowej. Od dłuższego czasu dzień w dzień od 7 do 15, droga jeżdżą pojazdy przywożące ogromne ilości ziemi, wcześniej odpady budowlane tj. gruz. Czy na działce planowana jest jakaś inwestycja czy działka stanowi miejsce magazynowania takich odpadów? Czy w związku z użytkowaniem drogi przez pojazdy urzędu miejskiego (miejskiego zakładu komunalnego) planowana jest zmiana nawierzchni? Teraz jest błoto, latem ogromne ilości kurzu. Będę wdzięczna za udzielenie odpowiedzi.

Odp. Burmistrza:

Szanowny Pani,

Na działce o nr ew. 136, położonej "na końcu" ul. Nowej nie są prowadzone prace inwestycyjne. Wspomniana działka jest administrowana przez Miejski Zakład Komunalny w Głownie i obecnie jest wykorzystywana do krótkoterminowego składowania materiałów budowlanych w związku z prowadzonymi pracami przy budowie dróg miejskich przez firmę TRAKT Kutno. Administrator działki - MZK, informuje że materiały te są sukcesywnie wykorzystywane do prac budowlanych i zostaną całkowicie usunięte w najbliższym czasie (najpóźniej do 30.04.2024r.). Droga dojazdowa do działki zostanie naprawiona oraz utwardzona tłuczniem drogowym w celu podniesienia jej walorów użytkowych.

19.02.2024 r.


Pytanie: Dzień dobry, kilka lat temu zgłaszałem brak tabliczek z nazwą ulicy, usłyszałem wtedy, że kradną. Proszę o informacje kiedy można spodziewać się uzupełnienia tego oznakowania, dotyczy ulicy "SUCHA". Pozdrawiam.

Odp. Burmistrza:

Szanowny Panie,

Kradzieże czy zrywanie oznaczeń ulic oraz znaków drogowych są nieustanną bolączką nie tylko naszego miasta. W okresie, o którym Pan pisze zdarzyło się to nie raz. Zapewniam Pana, że zarówno tabliczka z nazwą ulicy Suchej, jak i inne brakujące tabliczki z nazwami ulic zostaną uzupełnione w nowym roku budżetowym.

04.12.2023 r.


Pytanie 1: Czy w kolejnych latach można by było powrócić do koncepcji wprowadzania ruchu jednokierunkowego na ulicy Rynkowskiego w dniu Wszystkich Świętych?
W ubiegłym roku z tego zrezygnowano, w tym również. Zapewne założono, że nie jest to konieczne po wybudowaniu na odcinku między dawną księgarnią, a wejściem na cmentarz (tym w połowie długości ul. Rynkowskiego), parkingu. Doświadczenie tegorocznego dnia Wszystkich Świętych pokazuje jednak, że było to założenie zdecydowanie błędne. Odwiedzający cmentarz do parkowania wykorzystywali też dalszy odcinek ulicy Rynkowskiego, od ww. wejścia na cmentarz do skrzyżowania z ulicą Sosnową, co sprawiało, że minięcie się dwóch samochodów, nawet z pomocą obecnej tam Policji, było mocno utrudnione, i dochodziło przez to do zatorów i nieprzyjemnych dla kierowców sytuacji (konieczność mijania się "na milimetry"). Strach pomyśleć, co by się stało, gdyby na ulicę Rynkowskiego wjechał większy samochód ciężarowy albo autobus – tutaj pomógł chyba tylko rozsądek kierowców takich pojazdów, którzy w ulicę Rynkowskiego po prostu nie wjeżdżali.
Nie mówię, że sytuacja była tragiczna, bo dało się to przeżyć – ale zastosowanie znanego z wcześniejszych lat i stosowanego odkąd tylko pamiętam rozwiązania z ruchem jednokierunkowym na ulicy Rynkowskiego byłoby bardzo pomocne i zdecydowanie ułatwiłoby przejazd. Warto też nadmienić, że stosowanie ruchu jednokierunkowego na Rynkowskiego pozytywnie wpływało na bezpieczeństwo ruchu pieszego w rejonie skrzyżowania Rynkowskiego/Sosnowa, który przecież w dniu Wszystkich Świętych jest wzmożony.

Pytanie 2: Od niedawna trwają prace remontowe na ul. Wojska Polskiego. Remont jest bardzo potrzebny, czekałem nań z niecierpliwością i cieszę się, że wreszcie udało się go rozpocząć, ale jest jedna rzecz, która mnie irytuje. Ulica Wojska Polskiego stanowi ważny element sieci komunikacyjnej miasta, porusza się nią też autobus komunikacji miejskiej. Tymczasem ok. tydzień temu (ok. 25.10.2023), w związku z prowadzonymi pracami, zamknięto dla ruchu jej odcinek między ulicami Skłodowskiej-Curie i Zacisze. Oczywiście zamknięcia ulic są konieczne, bez nich nie da się prowadzić remontów, ale zrobiono to bez żadnego powiadamiania o tym mieszkańców Głowna poprzez dostępne kanały – np. stronę internetową miasta, Facebooka czy lokalną prasę.

Czy można prosić o lepsze informowanie mieszkańców miasta o zamknięciach ulic, najlepiej z przynajmniej tygodniowym wyprzedzeniem? Rozumiem sytuacje awaryjne, tak jak np. przy awariach wodociągowych i kanalizacyjnych, jakie też czasem mają miejsce – ale tutaj mówimy o zaplanowanych wcześniej pracach remontowych. One na pewno są planowane wcześniej, decyzja o zamknięciu ulicy w ramach takiego remontu nie jest przecież podejmowana na ostatnią chwilę... Za jakiś czas dojdzie pewnie do całkowitego zamknięcia ul. Wojska Polskiego z powodu trwającego remontu, także na krytycznym dla mieszkańców ul. Kopernika odcinku od Słowackiego do Sosnowej. Mam nadzieję, że mieszkańcy dowiedzą się o tym z wyprzedzeniem, podobnie jak o tymczasowej zmianie trasy autobusu komunikacji miejskiej, która zapewne w związku z tym będzie musiała nastąpić.

Odp. Burmistrza:

Szanowny Panie,

Dziękuję za zwrócenie przez Pana uwagi na kwestie dotyczące organizacji ruchu na drogach miejskich i na związane z tym kwestie bezpieczeństwa. Jeśli chodzi o pytanie dotyczące wprowadzenia ruchu jednokierunkowego w dniu 1 listopada na ulicy Rynkowskiego, to po ubiegłorocznym pozostawieniu możliwości poruszania się w obu kierunkach, nie otrzymaliśmy żadnych uwag w tej sprawie ze strony mieszkańców. Pana argumentacja zostanie jednak wzięta pod uwagę i sytuacja zostanie ponownie przeanalizowana przed przyszłorocznym dniem Wszystkich Świętych. Nie wykluczam powrotu do praktyki z lat ubiegłych i wprowadzenia w tym dniu ruchu jednokierunkowego na ul. Rynkowskiego. Jeśli chodzi o pytanie dotyczące kwestii informowania o zmianach organizacji ruchu na remontowanych ulicach, to warto zauważyć, że wykonawcy posiadają zatwierdzoną tymczasową organizację wcześniej niż wchodzą na plac budowy. Informowanie o tym kiedy jeszcze nic się tam fizycznie nie dzieje mogłoby wprowadzać pewne zamieszanie. Zwrócimy na to uwagę przy kolejnych inwestycjach drogowych. Być może ma Pan rację, że informacja np., że „w ciągu najbliższych tygodni należy się spodziewać zmiany organizacji ruchu” będzie lepszym rozwiązaniem. Pozdrawiam.

15.11.2023 r.


Pytanie: Szanowny Panie Burmistrzu, nie dostałam odpowiedzi na zapytanie skierowane do Pana 8.06.2023r. w związku z czym ponawiam prośbę o odpowiedź na pytanie w sprawie budowy kanalizacji w ulicy Topolowej, na odcinku od ulicy Miodowej do ulicy Głównej. Czy Pana wcześniejsza odpowiedź, że "z uwagi na brak uzgodnień z właścicielem terenów kolejowych" oznacza, że tej kanalizacji w w/w odcinku ulicy Topolowej nie będzie nigdy??? Kilka lat temu Panowie z firmy z Kutna byli na pomiarach do ewentualnej budowy kanalizacji, zapewniali zainteresowanych mieszkańców, że mają zgodę PKP na tę budowę. Czy Miasto Głowno obecnie podejmowało jakiekolwiek kroki w tej sprawie? Niedawno wypełnialiśmy deklaracje w sprawie wywozu nieczystości, bardzo chętnie podłączymy się do sieci kanalizacyjnej, proszę tylko nam to umożliwić. Ponawiam też pytanie czy Miasto Głowno starało się o środki z Funduszy Europejskich na projekty w zakresie gospodarki wodno-ściekowej? Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam.

Odp. Burmistrza:

Szanowna Pani,

odpowiedź na to pytanie została już Pani udzielona w dniu 30 maja 2023 roku, na którą się Pani powołuje w swojej korespondencji. Jak już zaznaczyłem w poprzedniej odpowiedzi, Miasto Głowno dwukrotnie przymierzało się do wykonania projektów na budowę kanalizacji w ulicy Topolowej. Nie zakończyło się to jednak pozytywnie z uwagi na brak uzgodnień z właścicielem terenów kolejowych, którymi są spółki powiązane z PKP. Firma, o której Pani wspomina także nie była w stanie doprowadzić do uzyskania pozwoleń na budowę kanalizacji sanitarnej m.in. w ulicy Topolowej z powodu trudności w uzyskaniu odpowiedniej dokumentacji. Trudno nam się natomiast odnosić do jakichkolwiek stwierdzeń, nie mających potwierdzenia w korespondencji, która wpłynęła oficjalnie do Urzędu Miejskiego w Głownie.

Informuję ponadto, że Miasto Głowno wielokrotnie aplikowało o dofinansowanie zewnętrzne na budowę kanalizacji sanitarnej, i czyni to za każdym razem, gdy pojawia się taka możliwość – dotyczy to zarówno środków krajowych, jak i europejskich. W ramach Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Miasto Głowno pozyskało ze środków unijnych 10.192.916,44 zł na projekt pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz odtworzeniem nawierzchni w mieście Głownie”, obejmujący 23 ulice. W latach 2021-2022 Miasto Głowno uzyskało natomiast dofinansowanie na trzy projekty w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, których częścią składową jest budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej:

  • Zadanie pn. „Rozbudowa infrastruktury drogowej wraz z odwodnieniem na terenie miasta Głowna”. Wartość dofinansowania: 2.763.243,69 zł (95% wartości zadania);
  • Zadanie pn. „Rozbudowa infrastruktury drogowej wraz z odwodnieniem w pobliżu placówek oświatowych na terenie miasta Głowna”. Wartość dofinansowania:  4.560.000,00 zł (82,40% wartości zadania);
  • Zadanie pn. „Rozbudowa sieci drogowej wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną na terenie Gminy Miasta Głowno”. Wartość dofinansowania: 4.702.500,00 zł (87,18% wartości zadania).

W obecnym okresie programowania, dotyczącego dofinansowania pieniędzy unijnymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2021-2027, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego nie ogłosił jeszcze żadnych konkursów związanych z dofinansowaniem budowy sieci kanalizacyjnej. Jeśli takie konkursy się pojawią, Miasto Głowno weźmie w nich udział (indywidualnie lub uczyni to Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. z siedzibą w Głownie)

Ponadto ponownie przypominam, że rozbudowa i utrzymanie sieci kanalizacyjnej w naszym mieście należy do statutowych zadań oddzielnego przedsiębiorstwa – Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Głownie, które pozyskało wielomilionowe dotacje na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków. Do MZWiK zainteresowani mieszkańcy kierują swoje wnioski, dotyczące kwestii związanych z budową i utrzymaniem kanalizacji.

 17.08.2023 r.


Pytania:
1. Na ulicy Ptasiej stanęła piękna tablica informacyjna o przebudowie drogi wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej. Czy w związku z tym 200 metrów ulicy Topolowej również jest w tym planie ujęte? Zaznaczam, iż znaczna część ulicy posiada kanalizację od wielu już lat a pozostała część ciągle boryka się z problemem jej braku (od numeru 70 do ulicy Ptasiej). Wielokrotnie już pytałam o możliwość przyłączenia jednakże zawsze był problem z podłączeniem, teraz problem już zostaje rozwiązany, więc może skoro dla jednej posesji na ulicy Ptasiej udało się znaleźć finansowanie to i dla kilku posesji z ulicy Topolowej wreszcie uda się również,  a ulica jakże zapomniana już przez Władze i znajdująca się nieopodal oczyszczalni zyska jednak przyłącze. Pozdrawiam i mam nadzieję na pozytywny odzew.

2. Szanowny Panie Burmistrzu, mam pytanie, na kiedy planowane jest wykonanie kanalizacji w ulicy Topolowej, na odcinku od ulicy Miodowej do ulicy Głównej? Proszę, jeśli to możliwe, o podanie konkretnego terminu. To naprawdę wyjątkowe, że w XXI wieku, w mieście, po ponad trzydziestu latach oczekiwania, kanalizacja jest nadal "dobrem luksusowym". Czy miasto Głowno starało się o środki z Funduszy Europejskich na projekty w zakresie gospodarki wodno-ściekowej? Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam.

Odp. Burmistrza:

Szanowni Państwo,

W państwa pytaniach tkwi pewne nieporozumienie, które wymaga wyjaśnienia. Wynika ono prawdopodobnie z zasugerowania się informacją znajdującą się na tablicach informacyjnych, w której zobowiązani byliśmy ująć wszystkie prace, wykonywane w ramach dużego projektu pn. „Rozbudowa sieci drogowej wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną na terenie Gminy Miasta Głowno”, realizowanego z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Projekt ten obejmuje ulice: Graniczną (od Żwirki do Wiejskiej), Traugutta, Zapolskiej, Ordona, Woskową i Ptasią. Wartość tego zadania to 5.393.858,70 zł, z czego dofinansowanie wynosi 4.702.500,00 zł (87,18% wartości zadania), natomiast wkład własny Miasta Głowna to 691.358,70 zł (12,82% wartości zadania).
W ramach tego projektu zarówno ulica Ptasia jak i ulica Woskowa, znajdujące się w dzielnicy Zakopane otrzymają utwardzoną nawierzchnię z kostki brukowej ze zjazdami do posesji, bez chodnika. Jedyną drogą, w której wykonana będzie kanalizacja sanitarna jest fragment ulicy Granicznej (brakujący odcinek o długości ok. 60 m.). Na wszystkich pozostałych ulicach budowa kanalizacji sanitarnej nie jest planowana. Wynika to z faktu, że Miasto Głowno, składając w lutym 2022 r. wniosek o dofinansowanie, dążyło do tego, by wykorzystać posiadane w tamtym czasie dokumenty projektowe. Nawiasem mówiąc, Miasto w tym roku (podobnie jak w roku poprzednim) przygotowuje kolejne projekty, by wykorzystać je, jeśli tylko pojawi się możliwość jakiegokolwiek zewnętrznego dofinansowania inwestycji drogowych.
Kolejną poruszaną przez Państwa kwestią jest budowa sieci kanalizacyjnej. Chciałbym zaznaczyć, że Miasto dwukrotnie przymierzało się do wykonania projektów na jej budowę. Nie zakończyło się to jednak pozytywnie z uwagi na brak uzgodnień z właścicielem terenów kolejowych (jako przyległych do ul. Topolowej) oraz innymi spółkami powiązanymi z PKP. Takie pozytywne uzgodnienia są konieczne i bez nich nie da się wykonać projektu. Jednocześnie przypominam, że rozbudowa sieci kanalizacyjnej należy do statutowych zadań Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Głownie.

30.05.2023 r.


Pytanie: Szanowny Panie Burmistrzu, chciałbym prosić o informację, kto jest odpowiedzialny za utrzymanie ulicy Wiśniowej o numerze ewidencyjnym 24412 przynależnej do miejscowości Głowno o numerze ewidencyjnym 0958714 w stanie umożliwiającym korzystanie z niej w każdych warunkach pogodowych. Ulicę tę stanowi droga publiczna w terenie zabudowy. Droga w okresach deszczowych staje się praktycznie całkowicie nieprzejezdna. Czy macie Państwo w planach jej przebudowę w taki sposób, aby można było ją użytkować zgodnie z jej przeznaczeniem. Kto jest odpowiedzialny za utrzymanie tej drogi w stanie umożliwiającym jej użytkowanie. 

Odp. Burmistrza:

Szanowny Panie,

Gmina Miasta Głowno co roku w okresie wiosennym zleca równanie dróg gruntowych. Również w tym roku wszystkie nawierzchnie dróg gruntowych znajdujących się na terenie Głowna będą po okresie zimowym równane, wałowane, a ubytki wypełniane tłuczniem kamiennym. W dniu 21.02.2023 r. równanie dróg zostało zlecone Miejskiemu Zakładowi Komunalnemu w Głownie. Warunkiem wykonywania prac jest wystąpienie sprzyjających warunków atmosferycznych. Zgłoszenia odnośnie równania dróg można również zgłaszać bezpośrednio do MZK. Należy zaznaczyć, że jest wiele potrzeb inwestycyjnych na terenie miasta, ale realizowane są te inwestycje, które zostały wprowadzone do budżetu przez Radę Miejską i zapewnione zostało ich finansowanie.

12.04.2023 r


Pytanie: Podjeżdżając na parking przy poczcie miałam problem aby zaparkować z powodu opłakanego jego stanu. Występujące tam dziury utrudniają nie tylko bezpiecznie ustawić samochód, wypłukany cement odsłania kamienie, tworząc góry i doły. Wysiadając z samochodu trzeba uważać aby nie potknąć się o wystające resztki wylanego kiedyś cementu kamieni i czego tam jeszcze. Osoby starsze lub mające problem z ruchomością szczególnie kończyn dolnych mają nie lada gratkę przejść do urzędu poczty. Proszę o rozpatrzenie mojego spostrzeżenia na ten temat zanim komuś stanie się krzywda.

Odp. Burmistrza:

Szanowna Pani,

wspomniany przez Panią parking, jak i budynek w którym znajduje się poczta nie jest własnością miasta, a firmy „Orange”. Urząd Miejski w Głownie zwracał uwagę firmie „Orange” na stan parkingu, informował również o tym problemie Pocztę Polską.

06.03.2023 r.


Pytanie:„Chciałbym się dowiedzieć, na kiedy jest planowane utwardzenie kostką ulicy Kamińskiego? Sąsiadująca ulica Sporna ma zostać utwardzona w przyszłym roku. Czy jest szansa, aby również ulica Kamińskiego została zrobiona w tym sam czasie”.

Odp. Burmistrza:

Szanowny Panie,

powinniśmy sobie zdawać sprawę, że kwestia utwardzenia ulicy Kamińskiego musi być poprzedzona wykonaniem projektu drogowego wraz z pozwoleniem na budowę oraz wyłonieniem wykonawcy w ramach przetargu. Utwardzenie ulicy Spornej jest planowane na rok 2023. Ulica ta jest wykonywana w ramach jednego zadania inwestycyjnego z ulicami znajdującymi się w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 1, na które posiadamy projekt i od 2014 roku pozwolenie na budowę. Obowiązkowy przetarg został przeprowadzony w roku poprzednim i nie mógł uwzględniać ulicy Kamińskiego, gdyż prace projektowe nad utwardzeniem tej ulicy trwają i nie są jeszcze zakończone. Należy jednak zwrócić uwagę, że po zatwierdzeniu projektu i uzyskaniu pozwolenia na budowę ul. Kamińskiego, kwestia wykonania tej inwestycji będzie uzależniona od tego, czy uda się zapewnić środki finansowe w budżecie miasta oraz od podjęcia przez Radę Miejską stosownej uchwały.

05.01.2023 r.


Pytanie: Szanowny Panie Burmistrzu! W kontekście ostatnich wydarzeń z niepokojem zapoznałem się z informacją zawartą w aktualizacji o zamówieniach publicznych dotyczącą "zaprojektowania i wybudowania oświetlenia boiska bocznego przy ul. Kopernika 37 w Głownie". W momencie gdy koszty energii są ogromne, Gmina Głowno wyłącza oświetlenie wieczorami na ulicach, a Miasto Głowno zastanawia się nad wprowadzeniem opłat na boiskach "Orlik" (jestem stałym użytkownikiem tego boiska od lat!) lub zakazem użytkowania oświetlenia na takich obiektach, bardzo proszę o podanie zasadności budowy oświetlenia dla bardzo wąskiej grupy osób jaką jest Stal Głowno. Jak łatwo sprawdzić, KS Stal Głowno posiada drużynę seniorów w amatorskiej lidze okręgowej oraz jedną zgłoszoną do rozgrywek drużynę juniorów. Większość mieszkańców wie również, że rzesza dzieci opuściła klub w ostatnim czasie. Czy naprawdę w tak ciężkiej sytuacji energetycznej w jakiej w tej chwili znajduje się miasto, zasadna jest inwestycja wynosząca 200 000 zł dla klubu, który posiada dwie drużyny?? W związku z tym że z boisk Orlik korzysta nieporównywalnie więcej osób, czy z boiska bocznego przy ulicy Kopernika 37 będą mogli również korzystać inni mieszkańcy miasta? Czy z tej inwestycji będą mogły korzystać dzieci z innych stowarzyszeń i zorganizowane grupy dorosłych, czy jedynie wąska grupa osób reprezentująca klub Stal Głowno? Czy ja, jako mieszkaniec, będę mógł skorzystać z inwestycji miejskiej? W Głownie jest duża grupa ludzi uprawiająca piłkę nożną i zdaje się być krzywdzące budowanie oświetlenia biorąc pod uwagę okoliczności i niewielką grupę docelową, która będzie z tego korzystała. Piszę to będąc jednocześnie kibicem Stali, na której mecze uczęszczam. Ale skoro u mnie, jako fana sportu, który czynnie uprawia go od lat, wątpliwości budzi zasadność takiej inwestycji, czy nie wywoła to sprzeciwu wielu mieszkańców, którzy przygotowywani są na bardzo ciężki okres jeśli chodzi o energetykę? Przyznam szczerze, że zdaje się to być mocno wątpliwe i chciałbym wiedzieć, jaka jest korzyść dla mieszkańców z tej inwestycji, biorąc pod uwagę wszelkie podwyżki o jakich słyszymy. I czy ewentualnie miasto ustali preferencyjne stawki dla mieszkańców i grup zorganizowanych, bo skoro musimy płacić za korzystanie z hali oraz możliwie będziemy płacić za korzystanie z boisk "Orlik" to mocny zgrzyt wywołuje fakt, że tylko jedna grupa dorosłych (a przecież wciąż amatorska) w mieście będzie mogła korzystać z oświetlonego boiska za darmo (żaden klub i grupa przecież nie są zwolnione np. z opłat za halę). Z góry dziękuję za odpowiedź.

Odp. Burmistrza:

Szanowny Panie,

Kwestia budowy oświetlenia boiska bocznego przy ul. Kopernika 37 w Głownie była omawiana jeszcze w 2021 r. podczas obrad zarówno Komisji Gospodarki i Budżetu, jak i sesji Rady Miejskiej w Głownie. Jak zapewne Pan się orientuje, przeprowadzenie każdego procesu inwestycyjnego wymaga czasu, a przystąpienie do wymaganych prawem procedur musi odbyć się odpowiednio wcześnie, by dana inwestycja została ukończona w określonym terminie. Ostatecznie wspomniane zadanie inwestycyjne znalazło się w budżecie miejskim w wyniku uchwały Nr LVI/404/22 Rady Miejskiej w Głownie z 9 lutego 2022 r. W tym czasie chyba nikt nie słyszał, by ktokolwiek, w tym dzieci miały opuścić klub Stal Głowno. Przyzna Pan, że mało poważne jest uzależnianie inwestycji od tego czy chwilowo ktoś się z kimś pokłóci czy nie.

Chciałbym zauważyć, że teren na którym zostanie przeprowadzona wspomniana inwestycja jest własnością Miasta, a więc samorząd inwestuje we własny majątek. Inwestowanie w obiekty sportowe przez samorząd nie jest czymś niezwykłym – tak dzieje się w całej Polsce m.in. w Łodzi, gdzie samorząd zainwestował w obiekty dla zarówno Widzewa, jak i ŁKS . To kluby o bogatych tradycjach oraz nierozłącznie związane są z tożsamością Łodzi. W naszym mieście takim klubem jest Stal Głowno, która również jest ściśle związana z naszą historią i stanowi nieodłączny element naszej tożsamości, co Pan jako kibic Stali z pewnością rozumie i docenia – zwłaszcza w roku, w którym klub świętuje 70-lecie swojego istnienia.

Na zakończenie chciałbym podkreślić, że wszelkie opłaty za energię elektryczną ma ponosić klub Stal Głowno, nie miasto. Jeśli zaś chodzi o opłaty za korzystanie z „orlików”, to dotyczą one jedynie osób dorosłych i są one pobierane w wysokości pozwalającej na pokrycie kosztów oświetlenia (a zatem przy ich użytkowaniu wieczornym). Jeśli ktoś gra w piłkę przy świetle dziennym nie ponosi żadnych opłat.

07.10.2022


Pytanie: Moje pytanie, Panie burmistrzu jest takie, co dzieje się z dmuchanymi zabawkami które podczas sezonu były rozstawiane na zalewie tzn. zjeżdżalnia na wodzie jakaś trampolina itp.?

Odp. Burmistrza: 

Szanowny Panie,

Z informacji, jakie przekazał Miejski Zakład Komunalny w Głownie, część wspomnianych przez Pana urządzeń było zwodowanych na zalewie „Mrożyczka” w lipcu tego roku. Po kilku dniach zostały one jednak zdemontowane ze względu na zniszczenie i kradzież elementów tych urządzeń przez nieznanych sprawców w nocy z 14 na 15 lipca. Uszkodzenia dmuchanych zjeżdżalni są na tyle poważne, że ich naprawa jest nie tylko trudna i czasochłonna, ale wymaga też sprowadzenia niezbędnych elementów, które zostały skradzione.

17.08.2022


Pytanie: Proszę o informację, kiedy możemy spodziewać się utwardzenia ulicy Świerkowej (odcinek od ul. Popiełuszki) oraz Podleśnej. Drogi gruntowe znajdują się w fatalnym stanie technicznym a w okresach przejściowych ich użytkowanie jest prawie niemożliwe; wszechobecna glina, nierówności; piach, unoszące się tumany kurzu dają się we znaki mieszkańcom. Prace polegające na równaniu dróg (które zgodnie z informacją MZWiK i tak są ograniczone ze względu na studzienki kanalizacyjne) przynoszą tylko chwilową poprawę. Obie ulice są już wyposażone w oświetlenie oraz kanalizację, wydaje się, że przy stosunkowo niewielkich nakładach budowa ulic mogłaby być zakończona. Mimo kilkuletnich starań ulice wciąż są pomijane przy układaniu zadań inwestycyjnych budżetowych miasta czy też zadań dofinansowanych programami rządowymi...Rozumiem, że nie są to najważniejsze drogi w mieście a potrzeby pod tym względem są ogromne, zdaję sobie sprawę, że drogi nie mają sporządzonego jeszcze projektu, ale biorąc pod uwagę fakt, że obie drogi są już cześciowo urządzone ich dokończenie wydaje się być sprawą w miarę łatwą i chyba oczywistą. Proszę o zajęcie stanowiska.

Odp. Burmistrza: 

Szanowny Panie,

Informuję, że Gmina Miasta Głowno w bieżącym roku rozpoczęła realizację dwóch dużych inwestycji drogowych, tj: „Rozbudowa infrastruktury drogowej wraz z odwodnieniem na terenie miasta Głowna” z terminem wykonania do sierpnia 2023 (koszt robót budowlanych to 2 908 677,57 zł) i „Rozbudowa infrastruktury drogowej wraz z odwodnieniem w sąsiedztwie placówek oświatowych na terenie miasta Głowna” z terminem wykonania do czerwca 2023 (koszt robót budowlanych to 5 533 770,00 zł). Dodatkowo, po okresie wakacyjnym rozpocznie się realizacja kolejnej inwestycji drogowej – „Rozbudowa sieci drogowej wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną na terenie Gminy Miasta Głowno z terminem wykonania do sierpnia 2024 (szacunkowy koszt wykonania robót budowlanych to 4.900.000,00 zł). Z uwagi na fakt, że ww. inwestycje są realizowane w okresie dłuższym niż 12 miesięcy, należy się spodziewać dodatkowych kosztów realizacji robót budowlanych w związku z zagwarantowaną w umowach z wykonawcami możliwością waloryzacji wynagrodzeń. Mogą one sięgnąć nawet 800.000 zł, a jest wielce prawdopodobne, że do realizacji ostatniej z inwestycji konieczne będzie dołożenie około 1 miliona złotych. Zdaję sobie sprawę, że potrzeb jest znacznie więcej, ale samorząd dysponuje ograniczonymi środkami. Wspomniane powyżej, zakrojone na szeroką skalę inwestycje w infrastrukturę drogową w Głownie sprawiają, że na obecnym etapie nie jest planowana budowa ulicy Świerkowej na wskazanym przez Pana odcinku. Ewentualna zmiana planów jest możliwa w przypadku pojawienia się dodatkowych, zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji drogowych.

15.06.2022


Pytanie:  Panie Burmistrzu, czy w najbliższym czasie planowane jest wznowienie konkursu ,,Zbiórki Surowców Wtórnych" organizowanego w latach ubiegłych dla głowieńskich szkół i przedszkoli? Pozdrawiam

Odp. Burmistrza: 

Szanowna Pani,

Przypominam, że w ostatnich latach konkurs ten się nie odbył a decyzja, co do jego przeprowadzenia w roku bieżącym zostanie podjęta do września.

31.03.2022


Pytanie: Dzień dobry. Panie burmistrzu od wiosny 2021 r. mam przyjemność zamieszkiwać w uroczym zakątku Głowna tj. przy ul. Leśnej. Spokój do niedawna, bliskość lasu była atutem tej lokalizacji. Niestety nie stan drogi (brak utwardzenia, a co za tym idzie dziura na dziurze, błota trudno w takie pogody jak ostatnio przejechać samochodem). W ostatnich tygodniach prężnie zaczęła działać spółka (…), gdzie w 1 zmianie jak można naliczyć przejeżdża tą nieużytkowaną pseudodrogą około 25 samochodów, tylko z pracownikami nie licząc dostawczych. Proszę aby zwrócił Pan uwagę na jakość tej drogi, ponieważ niedługo nie da się po nie w ogóle poruszać dojeżdżając choćby do swoich posesji. W lato za nim rozpoczęła działalność ta spółka kurzyło się jak diabli po każdym pojedynczym przejazdem, którego częstotliwość była znikoma a teraz dziura na dziurze a nie chce nawet myśleć co będzie w okresie letnim kiedy sznur samochodów będzie wzbijał tumany kurzu. W celu podjęcia decyzji, jeśli są jakieś wątpliwości, zapraszam na wizje drogi. Myślę, wręcz jestem przekonany, że jest to w tej chwili jedna z najgorszych dróg w Głownie. Koszmar zaczyna się już po ok. 10 metrach zaraz za minięciem byłego budynku gdzie mieścił się PUP. Mieszkańcy ulicy, jak i zapewne nowej firmy, czekają na reakcję oraz odpowiedź. Pozdrawiam.

Odp. Burmistrza: 

Szanowny Panie,

Ulica Leśna, choć jest drogą gruntową, należy do kategorii dróg publicznych – nie można więc zakazać wykorzystywania jej zgodnie z przeznaczeniem. Prowadzenie przy ulicy działalności gospodarczej jest ponadto zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zdając sobie sprawę z uciążliwości, na jakie narażeni są mieszkańcy, informuję, że Miejskiemu Zakładowi Komunalnemu w Głownie zostały zlecone prace, polegające na równaniu i wałowaniu wszystkich dróg gruntowych w mieście, w tym ulicy Leśnej. Odcinki uniemożliwiające przejezdność będą ponadto utwardzane tłuczniem kamiennym. Prace te rozpoczną się niezwłocznie po wystąpieniu sprzyjających warunków atmosferycznych. Zgłoszenia odnośnie równania dróg można ponadto kierować bezpośrednio do Miejskiego Zakładu Komunalnego w Głownie.

25.02.2022


Pytanie: Szanowny Panie Burmistrzu. W zeszłym roku na ulicy Kamińskiego odbyły się prace polegające na wyrównaniu i utwardzeniu nawierzchni tłuczniem, za co serdecznie dziękujemy. Ulica nie została jednak utwardzona w całości – pozostał ok. 40 m odcinek drogi odchodzący od ulicy Spornej. W chwili obecnej w/w odcinek ulicy jest w fatalnym stanie, szczególnie po opadach deszczu. Uniemożliwia on przejazd samochodów, a także wjazd na posesję. W związku z tym proszę o wyrównanie i utwardzenie w/w odcinka drogi. Koszt z punktu widzenia budżetu miasta nie byłby duży, a wykonanie powyższych prac zapewniłoby bezpieczeństwo mieszkańców (dodam, że ulica nie posiada oświetlenia i przejazd w godzinach wieczornych jest szczególnie uciążliwy). Bardzo proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby. Jednocześnie mam pytania dotyczące ulicy Kamińskiego – czy w najbliższych latach planowane jest zamontowanie oświetlenia ulicznego oraz modernizacja ulicy poprzez wyłożenie kostką? Dziękuję za udzielenie odpowiedzi.

Odp. Burmistrza:

Szanowna Pani,

Prace polegające na równaniu dróg gruntowych są zlecone Miejskiemu Zakładowi Komunalnemu w Głownie. Nawierzchnie gruntowe na terenie miasta będą zatem po okresie zimowym równane i wałowane. Warunkiem przystąpienia do robót jest wystąpienie sprzyjających warunków atmosferycznych. Zgłoszenia odnośnie równania dróg można ponadto kierować bezpośrednio do Miejskiego Zakładu Komunalnego w Głownie. Budowa utwardzonej nawierzchni ulicy Kamińskiego wymaga natomiast dokumentacji projektowej i decyzji o pozwoleniu na budowę. W celu umożliwienia realizacji tej inwestycji, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Głowno – wykonanie dokumentacji projektowej” zlecone zostało w styczniu br. wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Kamińskiego wraz z odwodnieniem. Dopiero po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę, możliwe będzie przystąpienie do realizacji robót budowlanych, co jednak będzie zależało od podjęcia stosownej uchwały przez Radę Miejską w Głownie. Jeśli zaś chodzi o budowę oświetlenia w ul. Kamińskiego, to informuję, że miasto posiada już dokumentację projektową i pozwolenie na budowę. Obecnie rozpoczyna się pierwszy etap, tj. budowa oświetlenia w ul. Wigury, na odcinku od ul. Dworskiej do ul. Sowińskiego. Wykonanie tego odcinka pozwoli na rozbudowę sieci oświetlenia ulicznego w ul. Kamińskiego.

22.02.2022


Pytanie: Panie Burmistrzu proszę o informację kiedy będzie można składać w 2022 roku wnioski o dotację na zakup pieca na gaz ziemny?

Odp. Burmistrza:

Szanowny Panie,

zgodnie z uchwałą Nr LII/378/21 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Miasta Głowno na budowę przyłączy gazowych albo na zakup kotłów na gaz ziemny, wnioski o dofinansowanie składa się w terminie wyznaczonym przez Burmistrza Głowna w stosownym ogłoszeniu opublikowanym na stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Głownie. Publikacja ogłoszenia o terminie naborów wniosków jest planowana na dzień 10 stycznia 2022 r. Przypominam, że w przypadku ubiegania się o dotację na wykonanie przyłącza gazowego dofinansowanie wynosi do 65% kosztów wykonania przyłącza, lecz nie więcej niż 1 300,00 zł. W przypadku ubiegania się o dotację na zakup kotła na gaz ziemny, kwota dofinansowania wynosi 1 300,00 zł. Odpowiedzi na wszelkie pytania w tym zakresie udziela Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Głownie (pod nr tel. 42 237 25 45 w. 320).

21.12.2021


Pytanie: Piszę, gdyż jako mieszkaniec centrum Głowna jestem kompletnie przerażony tym co się wydarzyło a mianowicie jak dwa dni temu obcięto drzewa przy ulicy Młynarskiej? Właściwie cięcie to eufemizm, bo to jest okaleczanie ładnych - dopiero co trochę rozwiniętych po wcześniejszych przycinkach - koron, które nie kolidują tu z żadnymi elementami infrastruktury typu linie energetyczne. Sytuacja powtarza się tak naprawdę co roku. W zeszłym roku zgłaszane były uwagi odnośnie drastycznej przecinki na wielu odcinkach ulic Głowna. Wiem, że nie byłem w tej kwestii odosobniony. Urzędnicy miejscy odsyłają bezpośrednio do wykonawcy przycinek, tj. zakładu komunalnego i osobiście rozmiawiałem z kierownikiem p. Jarosem. Rozmowy i mail (ten akurat bez odpowiedzi) można podsumować wnioskiem, że nie widzi się nieprawidłowości przy przeprowadzanych pracach a wręcz uważa się je za niezbędne w takiej drastycznej postaci. Tymczasem pomijając względy: - estetyczne (kikuty zamiast koron aż do końca czerwca kiedy to dopiero odbijają młode gałęzie); - zdrowia drzew (przecież to nie jest normalne w praktyce ogrodniczej co dwa lata redukować koronę do niemal zera) co mogą potwierdzić specjaliści-ogrodnicy; - łamania elementarnych zasad ogrodniczych, np. nie przycina się wszystkich konarów na "miotłę" bez tzw. prześwietlenia korony, tu również narusza się przepisy prawa o ochronie przyrody [...] Art. 87a. ochr. przyr. Tutaj całość aktualnej ustawy: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20040920880/U/D20040880Lj.pdf

W tym roku została okaleczona właśnie jedna z wizytówek miasta, jaką jest ulica Młynarska. Aż ciężko patrzeć na drzewa, znajdujące się przed Urzędem miasta i bankiem. Czy nie dostrzega Pan patologii w tych działaniach? Gdyby wątpiono, że zostały przekroczone wyznaczone przez ustawę procentowe wielkości to dysponuję zdjęciami z ulicy Młynarskiej z poprzedzających miesięcy dla porównania. Może należałoby wyciągnąć konsekwencje prawne?

Liczę na Pana odpowiedź. Pozdrawiam i do usłyszenia.

Odp. Burmistrza:

Szanowny Panie,

Zieleń miejska, a przede wszystkim porastający miasto drzewostan stanowią istotny element krajobrazu Głowna, wzbogacający jego wartości rekreacyjne i turystyczne. Samorządowi szczególnie zatem zależy na odpowiedniej pielęgnacji zieleni, pozwalającej nie tylko na jej naturalne odtwarzanie, ale i uwzględniającej zachowanie walorów estetycznych oraz kwestii związanych z bezpieczeństwem. W związku z powyższym już kilka lat temu Miasto zwróciło się do specjalistów od utrzymania zieleni o przeszkolenie pracowników Miejskiego Zakładu Komunalnego w Głownie, którzy wykonują prace porządkowe w tym zakresie z prawidłowej przycinki drzewostanu. Od tego czasu przycinka drzew w Głownie jest rezultatem ww. szkolenia. Po otrzymaniu od Pana maila dotyczącego prac przy przycince drzew przy ul. Młynarskiej zwróciłem się z prośbą o dodatkową pilną ekspertyzę specjalistów z Ligi Ochrony Przyrody dotyczącą ww. przypadku. Wiedza osób znających się na rzeczy jest bowiem w tej sytuacji najbardziej pożądana. Treść otrzymanej pisemnej opinii nie pozostawia wątpliwości, że „pielęgnacja drzew przyulicznych odbywa się prawidłowo”, a „pracownicy posiadają odpowiednią praktykę w tym zakresie”. W opinii zwraca się uwagę, że „specyfika zadrzewienia przyulicznego i jego rola w mieście jest różnorodna – np. dotyczy bezpieczeństwa przechodniów oraz zapewnienia przestrzeni bezpiecznej dla pojazdów samochodowych i specjalistycznych”. Należy zwrócić uwagę zwłaszcza na wymienione w opinii pojazdy specjalistyczne, których wysokość koliduje z gałęziami drzew, co wpływa na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Zdarzały się ponadto przypadki, że Miasto było obciążone kosztami odszkodowań z tytułu zniszczenia plandek samochodów ciężarowych przez zwisające gałęzie. Na ten aspekt również należy zwrócić uwagę.

14.12.2021


Pytanie nr 1
Czy - ze względu na podniesienie opłat za przerób odpadów do "niebotycznej" wysokości przez Radę Miasta - planuje Pan prace prowadzące do zmniejszenia owych opłat? Zaiste owe zwiększone opłaty stają się ogromnym obciążeniem finansowym dla większości mieszkańców naszego Miasteczka. Bynajmniej nie chodzi nam o obciążenie Miasta tymi opłatami, ale o sprawiedliwy i uczciwy udział wszystkich mieszkańców Głowna. Interesujący się tym tematem głownianie (Pan Burmistrz również) wiedzą, że ilość wywożonych odpadów powodują Ukraińcy, których ilość w Głownie szacuje się na 6 do 7 tysięcy. Wiemy również, że właściciele posesji nie zgłosili ich (Ukraińców)mieszkających w ich kwaterach prywatnych. Ubolewamy, że swego czasu (ze względu na koszt utrzymania) zlikwidował Pan Straż Miejską, która ma prawo sprawdzać Deklaracje śmieciowe. Wiemy też, że owe Deklaracje śmieciowe - Pan, jako Urzędnik Państwowy - jako Burmistrz - ma prawo skontrolować. Wie Pan równie dobrze, jak my, że tzw. Aplikacja świdnicka" uwzględnia RODO, dlatego stosuje ją coraz więcej Gmin i Miast - również w województwie łódzkim. Jak się ma do tego zdanie Radcy Prawnego, na które Pan się powołuje? Nie czas teraz na wyliczanie tych miejscowości. Zapoznałem się z treścią artykułów na stronie UODO. Jak Pan widzi obecnie po nowelizacji Ustawy Utrzymanie czystości i porządku w gminach? Dz.U.2021.888 t.j. w powiązaniu z RODO - swoje uprawnienia, oraz urzędników UM w tej sprawie ? Jak Pan, jako katolik - widzi swój udział w omijaniu dobrego dla głownian właściwego działania Urzędu Państwowego? Wystarczy bowiem Pana dobra wola, aby zastosować ową "Aplikację świdnicką". Łączę pozdrowienia.

Pytanie nr 2
Na stronach internetowych wielu gmin, miast są takie informacje https://www.borowa.pl/dla-mieszkancow/gospodarka-odpadami/595-weryfikacja-deklaracji-smieciowych?fbclid=IwAR2Y0qS0xrLsWyzJWwjY5H0p1MEs3Ndz7ovxF9Yyb-h0CFoeb0q1bYW3pxY .Jakie podjął kroki Samorząd P. Burmistrz, Radni, urzędnicy w celu weryfikacji ilości deklaracji śmieciowych, proszę podanie konkretnych danych i działań w tym temacie. Dlaczego takich informacji jak podana powyżej brak na stronach internetowych Głowna, także medialnych np. FB. Jest to temat ważny, im więcej deklaracji tym mniejsze obciążenia dla mieszkańców, a tym samym większe wpływu do budżetu. Aplikacje Świdnicką stosują miasta czy gminy, RODO – obliguje do ochrony danych osobowych – włodarze w tym zakresie stosują tzw. minimalizacje danych ,aby były parametry zastosowane jedynie określające liczbę osób zamieszkałych bez podawania innych danych osobowych. Zapoznałam się z treścią artykułów na stronie UODO. Jak Pan widzi obecnie po nowelizacji Ustawy Utrzymanie czystości i porządku w gminach. - Dz.U.2021.888 t.j. z powiazaniu z RODO swoje uprawnienia, urzędników w tej sprawie? Jak Pan widzi współprace ze Spółdzielnią Mieszkaniową, która jest Zarządcą kilku osiedli w Głownie. Pozdrawiam

Odp. Burmistrza:

Szanowna Pani, Szanowny Panie,

W związku z Państwa pytaniami, które wpłynęły w tym samym dniu i dotyczącymi tej samej sprawy pozwalam sobie odpowiedzieć w jednym terminie i miejscu.

Samorządy stosują różne sposoby i formuły komunikowania się z mieszkańcami. Samorząd miasta Głowna na bieżąco informuje mieszkańców miasta o ważnych dla nich sprawach (m.in. kwestii gospodarowania odpadami) wykorzystując do tego celu stronę internetową, oficjalne profile na portalach społecznościowych oraz tradycyjny kontakt listowy (wkrótce mieszkańcy otrzymają na ten temat korespondencję). Na nowej witrynie internetowej Miasta Głowno (www.glowno.pl) w zakładce „Dla Mieszkańca” (podzakładka „Gospodarka odpadami” https://www.glowno.pl/4847,gospodarka-odpadami) zawarte są wszystkie istotne informacje na systemu odbioru i gospodarowania odpadami.

Wzrost opłat za odpady dotyczy nie tylko Głowna. Z taką sytuacją zmagają się samorządy w całym kraju. Powodów jest wiele, wspomnijmy choćby, wysoką inflację, wzrost cen paliwa, energii, płac. Przede wszystkim zaś istotnym jest sięgający ostatnio nawet 60-70 proc. wzrost opłat, które pobierają instalacje, czyli zakłady gdzie śmieci trafiają do zagospodarowania. Przed rokiem było to 329 zł netto za tonę, a z początkiem tego roku było to już 535 zł. Opłaty te cały czas mają tendencję zwyżkową. W dniu 28 października 2021 r. po otwarciu złożonych ofert przetargowych na odbiór i zagospodarowanie odpadów z Głowna na 2022 r. okazało się, że najniższa oferta opiewa na 6,4 mln, a druga już na 7,7 mln – dla porównania w tym roku zapłacimy około 5,3 mln. W takiej sytuacji odpowiedź na pytanie o ewentualne obniżki opłat śmieciowych niestety nasuwa się sama. Dla zobrazowania sytuacji tabelki z opłatami za śmieci.

Stawka podstawowa opłaty za wywóz i zagospodarowanie odpadów w gminach należących do Związku Międzygminnego Bzura (miasto Głowno z obecnie jeszcze obowiązującą)

 

2017

2018

2019

2020

2021

Aleksandrów Łódzki

11,90

11,90

20,90

32,50

32,50

Miasto Głowno

10,80

12,90

12,90

33,50

33,50

Miasto i Gmina Stryków

7,00

10,00

10,00

19,00

23,00

Gmina Bielawy

8,00

9,50

12,00

23,50

32,00

Gmina Brzeziny

9,00

9,00

12,00

29,50

29,50

Gmina Budziszewice

8,00

10,00

12,00

20,00

24,00

Gmina Chąśno

8,00

10,00

15,00

33,00

33,00

Gmina Dmosin

8,50

10,00

15,00

27,00

36,30

Gmina Domaniewice

8,00

9,50

15,00

24,00

28,00

Gmina Kiernozia

8,00

10,00

15,50

26,50

30,00

Gmina Kocierzew Południowy

7,00

9,00

14,50

26,50

30,00

Gmina Łowicz

8,00

10,00

15,00

28,00

33,00

Gmina Łyszkowice

7,00

10,00

14,60

26,00

31,50

Gmina Nieborów

8,00

10,00

15,00

28,00

33,50

Gmina Parzęczew

10,00

10,00

13,00

33,86

31,00

Gmina Piątek

8,00

8,00

16,00

33,00

33,00

Gmina Ujazd

8,00

8,00

12,00

19,00

24,00

Gmina Wartkowice

9,00

10,00

14,00

25,00

25,00

Gmina Zduny

8,00

10,00

16,00

23,00

34,50

Stawka podstawowa opłaty za wywóz i zagospodarowanie odpadów w gminach powiatu zgierskiego

Gmina

2021

Miasto Głowno

33,50

Gmina Głowno

25,00

Gmina Stryków

23,00

Gmina Zgierz

33,00

Miasto Zgierz

36,00

Gmina Aleksandrów Łódzki

32,50

Gmina Parzęczew

31,00

Miasto Ozorków

32,00

Gmina Ozorków

36,00

System opłat opiera się o deklaracje. Właściciele nieruchomości sami określają w nich wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w oparciu o zgłoszone osoby. Należy jednak pamiętać, że jeśli ktoś wynajmuje lokale prowadząc działalność gospodarczą, to przepisy ustawowe jasno wskazują, że wtedy nie wchodzi do systemu, nie składa deklaracji i nie ponosi opłat. Musi zaś zawrzeć odrębną umowę z wybraną przez siebie firmą wywożącą odpady. Pogląd, że jakieś tysiące ludzi mogłoby nagle znaleźć się w systemie śmieciowym nie ma więc oparcia w przepisach i w rzeczywistości.

Deklaratywność oparta jest na domniemaniu uczciwości. Z tym, czy w rzeczywistości jest tak jak w deklaracji, może być różnie. Wbrew temu co może się komu wydawać, miasto ma mało wydajne możliwości kontrolne, zwłaszcza, gdy liczba osób w gospodarstwie ulega ciągłym zmianom, a deklaracje wolno składać nawet po miesiącu od zmiany. Tak może być np. w nieruchomościach, w których prywatnie (a więc bez rejestracji działalności gospodarczej) wynajmowane są kwatery pracownicze. W Polsce jest około 2500 gmin i gdyby było to takie proste, to w którejś udałoby się ten problem z deklaracjami opanować, a o takim cudotwórcy byłoby głośno na skalę ogólnopolską.

Wspominacie oboje Państwo o aplikacji ze Świdnika. Mamy ją w Głownie od marca. Do części danych, których ona potrzebuje i tak mieliśmy wcześniej dostęp w Urzędzie. Najprostszy przykład, gdy urodziło się dziecko przekazywano informację z referatu spraw obywatelskich do ochrony środowiska i na bieżąco pracownicy sprawdzali deklaracje i kontaktowali się z zaineresowanymi. Po to też oba te referaty pozostają w bezpośrednich kompetencjach kierowniczych i nadzorczych Zastępcy Burmistrza Głowna. Kwestia RODO uwidoczniła się przede wszystkim w zakresie wykorzystywania danych szkolnych i przedszkolnych. Tu otrzymaliśmy jasne negatywne stanowisko ze strony nie radcy prawnego, a inspektora ds. danych osobowych, że Urząd nie może żądać ich wydania od dyrektorów placówek. Kwestia wykorzystywania różnych danych unormowana została po wejściu w życie dopiero miesiąc temu w dniu 23 września 2021 r. nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W art 6o ust. 1a czytamy „wójt, burmistrz lub prezydent miasta w celu weryfikacji złożonych deklaracji może wykorzystać informacje i dane znajdujące się w jego posiadaniu oraz posiadaniu gminnych jednostek organizacyjnych, w tym przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych”. Obecnie także dane z oświaty są już w naszym posiadaniu i pracownicy mogą je analizować. Aplikacja ta nie będzie jednak remedium na wszystkie problemy. Nasze kontakty z innymi samorządami, gdzie jest stosowana, nie dają nadziei na nadmierny optymizm. Być może jest to aż nazbyt uproszczone założenie, ale gdy przyjmie się taką roboczą tezę – to jeśli w Świdniku, ponad 3 razy liczniejszym od Głowna miało ujawnić się około 1400 nowych osób, to u nas proporcje wskazywałyby na około 400. Jeśli przyjmiemy tą liczbę i przemnożymy przez 12 miesięcy i przez 38,38 zł otrzymamy dodatkowe prawie 185 tys. zł na rok. To oczywiście nie jest mało, ale i tak pozostanie w 2022 r. dopłacenie do śmieci z budżetu jeszcze około 1 mln złotych.

Spółdzielnia Mieszkaniowa jest rzeczywiście pewnym wyjątkiem wśród zarządców lokali wielorodzinnych. Jest największa, ma największy spadek zadeklarowanych mieszkańców i chyba ma największy problem z zabezpieczeniem dostępu do altanek śmieciowych, bo wygląda na to, że ktoś, kto chciałby podrzucić tam swoje śmieci, nie miałby z tym problemów. Przy okazji spotkania z przedstawicielami Zarządu Spółdzielni w dniu 11 października, omawiając konieczność weryfikacji jej deklaracji, wskazaliśmy na potrzebę właściwego zabezpieczenia i monitorowania altanek śmieciowych, chociażby z faktu, że gdyby okazało się, że nie ma należytej segregacji, to na mocy obowiązujących przepisów Miasto zmuszone byłoby karnie podwoić opłatę śmieciową. Zależy nam na dobrej współpracy ze Spółdzielnią i rozumiemy obiektywne uwarunkowania, że duże osiedla mają swoją specyfikę, jednakże wszyscy musimy zdawać sobie sprawę, że to przede wszystkim po stronie właściciela nieruchomości jest konieczność zadbania o porządek i by nie trzeba było zwiększać opłaty.

Zarzut, że zlikwidowałem Straż Miejską w Głownie jest całkowicie nieprawdziwy. Rozwiązano ją z dniem 28 lutego 1998 r. na mocy uchwały 310/XLIX/98 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 14 stycznia 1998 r. W tym czasie nie pełniłem ani funkcji Burmistrza Głowna, ani jakiejkolwiek innej funkcji w samorządzie naszego miasta.

29.10.2021


Pytanie: Chciałabym uzyskac informacje na temat przygotowan do sezonu grzewczego kotłowni MZK, zdarza sie, iż czekamy dłuzej na starcie na włączenie ogrzewania po złożeniu wniosku przez Zarząd Sp-ni do Dyrekcji MZK niz nasi sąsiedzi z osiedla, ktorzy korzystaja z kotłowni SP-ni Mieszkaniowej. Tłumaczą sie zawsze pracownicy MZK iż to awarie sukcesywnie uniemozliwiaja załączenie ciepła. Proszę o skuteczne podjęcie kroków w/w temacie. Czy w tym roku równiez będą podobne problemy? Kto jest za to odpowiedzialny?.Pozdrawiam

Odp. Burmistrza:

Szanowna Pani,

Kotłownia znajdująca się przy ul. Kopernika jest w zarządzie Miejskiego Zakładu Komunalnego w Głownie. Z informacji przekazanej przez MZK, w okresie letnim został przeprowadzony przegląd kotłów oraz szereg prac konserwacyjno-remontowych. Kotłownia jest sprawna, natomiast według MZK najsłabszym elementem systemu grzewczego jest sieć przesyłowa. Jednocześnie Miejski Zakład Komunalny przypomina, że infrastruktura kotłowni ma ponad 40 lat i wymaga gruntownej przebudowy oraz całkowitej wymiany technologii. W maju 2018 r. dyrektor MZK skierował pismo do Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Głownie z prośbą o udzielenie odpowiedzi, czy Spółdzielnia jest zainteresowana odbiorem ciepła ze zmodernizowanej kotłowni. Było to kluczowe pytanie w kontekście konstrukcji planów rozwojowych. MZK do dnia dzisiejszego nie uzyskał odpowiedzi na zadane pytania. W związku z powyższym MZK przeprowadził audyty energetyczne bloków wspólnot mieszkaniowych dla których jest administratorem. Zakład planuje inwestycje cieplne bezpośrednio dla każdej wspólnoty. W najbliższym czasie z uwagi na zmiany przepisów prawnych MZK określi ostateczny termin zamknięcia kotłowni i poinformuje Spółdzielnię w tym zakresie. Działanie te są – w opinii Zakładu – wymagane, z uwagi na częste awarie kotłowni przy ul. Kopernika i wynikające z tego niezadowolenie odbiorców ciepła, szczególnie mieszkańców Osiedla Kopernika. Dyrektor MZK poinformował ponadto, że ogrzewanie zostanie uruchomione bezpośrednio po koniecznej informacji od Zarządu Spółdzielni.

 

10.09.2021


Pytanie: „mam pytanie dotyczące kontenera na śmieci, który notorycznie stoi na chodniku, przed bramą cmentarza parafialnego (od strony skrzyżowania ul. Rynkowskiego i ul. Łódzkiej). Wcześniej stał on na terenie cmentarza, ale został wstawiony, a zajmowane miejsce zostało sprzedane pod grobowiec. Kontener stoi na chodniku, niejednokrotnie przepełniony, więc śmieci są wyrzucane obok niego. To raczej kiepska wizytówka przy wjeździe do naszego miasta. Chodnik należy do miasta, więc zakładam, że to miasto może zdecydować, czy ma prawo tam stać, czy nie. Rozumiem, że konieczny jest jakiś pojemnik, ale czy nie można go umiejscowić w innym miejscu? Np. postawić zabudowę ze ściany obok parkanu i tak „schować” kontener?
 
Odp. Burmistrza:
Szanowna Pani,
w odpowiedzi na pytanie dotyczące kontenera na odpady, informuję, iż wskazane przez Panią miejsce jego lokalizacji (chodnik przy wejściu na cmentarz) nie jest własnością Gminy Miasta Głowno i znajduje się w pasie drogowym drogi krajowej nr 14. Miasto nie jest więc uprawnione do dysponowania tym terenem. Z informacji uzyskanych od osób zajmujących się, na zlecenie właściciela cmentarza, sprawami porządkowymi, wynika, iż przedmiotowy kontener został postawiony na okres świąteczny, z uwagi na planowaną większą ilość odpadów. Został już ponadto usunięty ze wskazanej przez Panią lokalizacji (co potwierdziła wizja lokalna pracowników Urzędu Miejskiego w Głownie).
Z uwagi na fakt, iż teren przy ogrodzeniu cmentarza nie jest własnością miasta i pozostaje on administrowany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, każda lokalizacja jakiegokolwiek urządzenia lub rzeczy w pasie drogowym drogi krajowej nr 14 wymaga zezwolenia tego podmiotu. Ponadto informuję, że właściciel cmentarza ma podpisaną indywidualną umowę z odbiorcą nieczystości stałych.
 
20.04.2021

Pytanie: Szanowny Panie Burmistrzu. Kto jest patronem ulicy Dąbrowskiego? Według spisu ulic jest to Jarosław Dąbrowski natomiast na tablicach od zawsze jest Henryk Dąbrowski. Kiedy została nadana nazwa ulicy Dąbrowskiego? Czy kiedykolwiek zmieniano jej patrona? Czy przypisanie Jarosława nie jest błędem jakiegoś urzędnika który jest powielany od wielu lat?

Odp. Burmistrza:

Szanowny Panie,

Patronem ulicy, o której mowa w Pana zapytaniu jest generał Jarosław Dąbrowski urodzony 13 listopada 1836 roku w Żytomierzu – polski działacz niepodległościowy i rewolucjonista, autor opracowania planu powstania styczniowego 1863 roku. W 1862 roku został aresztowany przez władze carskie i skazany na katorgę. Zbiegł z transportu na Sybir i wyemigrował do Francji, gdzie został później naczelnym dowódcą wojsk Komuny Paryskiej w 1871 roku. Zginął dnia 23 maja 1871 roku podczas walk na barykadach tej rewolucji.

Określona powyżej oficjalna nazwa tej ulicy figuruje w prowadzonym przez Główny Urząd Statystyczny rejestrze jednostek podziału terytorialnego, miejscowości
i ulic: ,,TERYT” a także w rejestrze ,,PESEL”.

Ponadto, określona powyżej nazwa ulicy została potwierdzona Uchwałą NR LVII/383/18 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie sprostowania i ujednolicenia pisowni nazw ulic na obszarze miasta Głowno.

Niestety nie udało się ustalić źródłowego dokumentu nadania nazwy tej ulicy, ponieważ podczas przeszukania dokumentów archiwalnych nie natrafiono na ślad jakiegokolwiek dokumentu nadania nazwy tej ulicy jak również wielu innych ulic w mieście Głownie.

Należy przypuszczać, że nazwy tych ulic zostały nadane przez były Zarząd Miejski w Głownie w latach 1945 – 1950, kiedy to w 1950 roku przeprowadzono reformę administracyjną kraju, w wyniku której ówczesna władza zlikwidowała samorząd terytorialny i wprowadziła jednolity system władzy państwowej.

Jeśli chodzi o tablicę z błędną nazwą ulicy (Henryka Dąbrowskiego) – należy przypuszczać, że w trudnej do ustalenia przeszłości (forma tablicy wskazuje, że było to kilkadziesiąt lat temu) dokonano pomyłkowego zainstalowania na ogrodzeniu jednej z posesji położonej przy tej ulicy. Tablica z błędną nazwą ulicy została zdemontowana.

Gwoli ścisłości - należy zauważyć, że twórcą Legionów Polskich we Włoszech był generał Jan Henryk Dąbrowski. 


01.04.2021


Pytanie: Miasto Głowno planuje przystąpić do konkursu w ramach Osi Priorytetowej IV Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie IV.1 Odnawialne Źródła Energii, Poddziałanie IV.1.2. Odnawialne Źródła Energii, który ma być ogłoszony przez Zarząd Województwa Łódzkiego. Niestety z uwagi na pandemię COVID – 19 ogłoszenie konkursu jest wstrzymane. Dlatego chciałbym spytać Pana Burmistrza czy coś więcej wiadomo w temacie wznowienia konkursu na dotacje na Odnawialne źródła energii ?? (MONTAŻ FOTOWOLTAIKI). Pozdrawiam

Odp. Burmistrza:

W odpowiedzi na Pana pytanie informuję, że zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Zarząd Województwa Łódzkiego przewiduje ogłoszenie konkursu w I kwartale 2021 r. (na chwilę obecną jeszcze nie został ogłoszony).

            W związku z powyższym, w miesiącu marcu 2021 r. będzie ogłoszony nabór deklaracji udziału w projekcie pn. „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Miasta Głowno. Jego celem będzie uzyskanie informacji o osobach zainteresowanych udziałem w powyższym projekcie. Ogłoszenie o naborze będzie zamieszczone na stronie www.glowno.pl, na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Głownie i na innych nośnikach.

            Po ogłoszeniu konkursu przez Zarząd Województwa Łódzkiego, osoby, które złożą deklaracje udziału w projekcie będą informowane o konieczności zawarcia umów użyczenia z Gminą Miasta Głowno części nieruchomości (np. część dachu, elewacji). Zawarcie powyższych umów ma na celu uzyskanie przez Gminę Miasta Głowno tytułu prawnego do nieruchomości na cele realizacji ww. projektu.

09.03.2021

 


Pytanie:  Szanowny Panie Burmistrzu, chciałbym ponowić zapytanie o wyrównanie i utwardzenie ulicy Kamińskiego. W lutym 2020 podniosłem już tę kwestię. W odpowiedzi otrzymałem następującą informację: „Nawierzchnia w ulicy Aleksandra Kamińskiego będzie poprawiona poprzez jej wyrównanie i uzupełnienie większych zadoleń tłuczniem kamiennym przez Miejski Zakład Komunalny, któremu przekazaliśmy tą informację.” Jednak z przykrością stwierdzam, że do tej pory nic takiego nie miało miejsca - minął już prawie rok. Jeżdżenie ulicą jest uciążliwe, szczególnie w porach deszczowych. Czy byłaby możliwość jej wyrównania i utwardzenia w najbliższym czasie? Pozdrawiam.

Odp. Burmistrza:

Wszystkie nawierzchnie dróg gruntowych, które znajdują się na terenie miasta (w tym ulica Kamińskiego) będą równane i wałowane przez Miejski Zakład Komunalny w Głownie po zakończeniu okresu zimowego. Proszę zauważyć, że przy kilku posesjach położonych przy ul. Kamińskiego prowadzone są prace budowlane, co powoduje niszczenie ulicy przez jeżdżący tam sprzęt. MZK poinformował, że ostatnie równanie równiarką w miało miejsce we wrześniu ubiegłego roku i nie było od tego czasu sygnałów od mieszkańców, by należało je wykonać po raz kolejny. W razie potrzeby proszę na bieżąco kontaktować się w tej sprawie z Miejskim Zakładem Komunalnym.

 

20.01.2021