Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

  • 1920x810

W ramach I transzy pomocy z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, Gmina Miasta Głowno realizuje następujące inwestycje:

- „Budowa ul. Wyszyńskiego na odcinku od ul. Popiełuszki do ul. Skokowskiego w Głownie” za kwotę 387.005,97 zł

- „Budowa ul. Wyzwolenia i Andersa na odcinku od ul. Wyzwolenia do ul. Sikorskiego w Głownie” za kwotę 279.814,80 zł

Koszt obu inwestycji to 666.820,77 zł z czego wsparcie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych to 630.295,00 zł.