Rozwój sieci wodno-kanalizacyjnej

Rozwój sieci wodno-kanalizacyjnej

Głowno posiada nowoczesną oczyszczalnię ścieków po generalnej modernizacji i rozbudowie w 2019 r., zrealizowanej przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Głownie, z udziałem środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Co obejmowała inwestycja?

 • modernizację (przebudowę i rozbudowę) oczyszczalni,
 • budowę wiaty na potrzeby magazynowe oczyszczalni,
 • montaż instalacji fotowoltaicznej,
 • wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej,
 • zakup agregatu prądotwórczego dla stacji uzdatniania wody.

Celem projektu było zapewnienie większej skuteczności oczyszczania ścieków, a także rozpoczęcie procesu wykorzystywania energii odnawialnej w ramach oczyszczalni ścieków w Głownie.

                                                                               Kwota inwestycji – ponad 17 mln 785 tys. zł

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Głownie w latach 2019-2024 wybudował infrastrukturę techniczną w postaci sieci kanalizacyjnej w ulicach:

 •  Świerkowej
 • Podleśnej
 • Małkowskiego
 • Moczydła
 • Spornej
 • Cebertowicza
 • Jabłońskiego

Powstała sieć kanalizacyjna o łącznej długości 1857,84 mb.

W 2024 r. samorząd Miasta Głowna wybudował kanalizację sanitarną w ul. Granicznej (od ul. Żwirki do ul. Wiejskiej) w ramach zadania dofinansowanego z Rządowego Funduszu „Polski Ład”.

 • Zmodernizowana oczyszczalnia ścieków w Głownie
 • Zmodernizowana oczyszczalnia ścieków w Głownie
 • Zmodernizowana oczyszczalnia ścieków w Głownie
 • Zmodernizowana oczyszczalnia ścieków w Głownie
 • Zmodernizowana oczyszczalnia ścieków w Głownie
 • Zmodernizowana oczyszczalnia ścieków w Głownie
 • Zmodernizowana oczyszczalnia ścieków w Głownie