Referat Promocji i Komunikacji Społecznej

Referat Promocji i Komunikacji Społecznej

Pracownicy:

Funkcja Imię i nazwisko Nr telefonu Adres email Lokalizacja

kierownik

Małgorzata Tomczuk 42 237 25 46 w. 0900 mtomczuk@glowno.pl ul. Norblina 1 p. 1
inspektor

Michalina Sztenhauzer

42 237 25 46 w. 0910 msztenhauzer@glowno.pl ul. Norblina 1 p. 1

 

Do zadań Referatu Promocji i Komunikacji Społecznej należy:

  1. Koordynowanie imprez organizowanych i współorganizowanych przez miasto.
  2. Przygotowywanie informacji o działalności urzędu i miasta.
  3. Koordynowanie zmian wprowadzanych na oficjalnej stronie internetowej miasta oraz dbanie o jej aktualność.
  4. Opracowywanie broszur i informatorów miejskich.
  5. Inicjowanie, przygotowywanie i koordynowanie działań promocyjnych miasta.
  6. Kreowanie polityki informacyjnej urzędu i miasta.
  7. Udzielanie pomocy miejskim jednostkom organizacyjnym w działalności informacyjnej.
  8. Inicjowanie i podejmowanie działań w zakresie nowoczesnej komunikacji społecznej.
  9. Prowadzenie analiz informacji zamieszczanych w środkach masowego przekazu.
  10. Opiniowanie wniosków o Patronat Burmistrza.