GŁOWNO - Strona Miasta Głowna

Linki

Rotator Top

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Szybkie linki

Kalendarz

Dziś jest:
 17 lutego 2020

Wyszukiwanie

Nawigacja

Nawigacja

Aktualności
Informacje z Głowna

Najnowsze

2020.02.17 Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Brzezinach zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Brzezinach zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne.
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Brzezinach serdecznie zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne pt. „Myśl biznesowo- Fundusze Europejskie na rozwój działalności”. Czytaj więcej (Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Brzezinach zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne.)

2020.02.17 Bezpłatne szkolenia ZUS

Bezpłatne szkolenia ZUS
Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Łodzi zaprasza na bezpłatne szkolenia. Czytaj więcej (Bezpłatne szkolenia ZUS)

2020.02.17 PGE Dystrybucja informuje o zaplanowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej

PGE Dystrybucja informuje o zaplanowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej
PGE Dystrybucja informuje o zaplanowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej:
20 lutego 2020 r. (czwartek) w godzinach od 8.00 do 14.00 dla nieruchomości położonych przy ulicach: ul. Dworskiej, ul. Stanisława Wigury, ul. Spornej, ul. Sportowej, ul. 11 Listopada, ul. Granicznej.
Czytaj więcej (PGE Dystrybucja informuje o zaplanowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej)

2020.02.14 IV edycja Budżetu Obywatelskiego Miasta Głowna na 2020 rok - lista zadań zakwalifikowanych do udziału w głosowaniu

IV edycja Budżetu Obywatelskiego Miasta Głowna na 2020 rok - lista zadań zakwalifikowanych do udziału w głosowaniu
W dniu 7 lutego 2020 roku Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego Miasta Głowna w drodze losowania ustalił numery poszczególnych zadań na karcie do głosowania. Czytaj więcej (IV edycja Budżetu Obywatelskiego Miasta Głowna na 2020 rok - lista zadań zakwalifikowanych do udziału w głosowaniu)

2020.02.14 Spotkanie w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego

W najbliższy poniedziałek - 17 lutego odbędzie się spotkanie w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego.

Czytaj więcej (Spotkanie w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego)

Samorząd

2020.02.13 Ogłoszenie Burmistrza Głowna

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu: ul. Dworska 23 Czytaj więcej (Ogłoszenie Burmistrza Głowna)

2020.02.07 Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej.

W związku z ogłoszeniem Nr OIS.524.2.2020.AS o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w roku 2020 w zakresie:

− ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do prac komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert w celu otrzymania dotacji z budżetu Miasta Głowna w 2020 r. Czytaj więcej (Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej.)

2020.02.06 XXII sesja Rady Miejskiej w Głownie

Po raz 22. obradowała Rada Miejska w Głownie. Radni przyjęli szereg uchwał, w tym plany pracy poszczególnych komisji na 2020 rok. Czytaj więcej (XXII sesja Rady Miejskiej w Głownie)

2020.02.03 Ogłoszenie Burmistrza Głowna

Burmistrz Głowna ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 na realizację w roku 2020 zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego Czytaj więcej (Ogłoszenie Burmistrza Głowna)

2020.02.03 Informacja Burmistrza Głowna

Informacja Burmistrza Głowna w sprawie unieważnienia w części ogłoszonego otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację w roku 2020 zadań publicznych. Czytaj więcej (Informacja Burmistrza Głowna)

Kultura

2020.01.02 Informacja dla hodowców drobiu

W związku z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w Polsce, hodowcy drobiu powinni zachować szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa. Czytaj więcej (Informacja dla hodowców drobiu)

2020.01.02 Budżet na rok 2020 uchwalony

W poniedziałek 30 grudnia 2019 r. podczas XX sesji Rada Miejska uchwaliła budżet Miasta Głowna na rok 2020. Radni przyjęli także szereg uchwał, m.in. w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Głowno do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, w sprawie przyjęcia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie Gminy Miasta Głowno w 2020 roku oraz w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Miasta Głowno na budowę przyłączy gazowych albo na zakup kotłów na gaz ziemny. Czytaj więcej (Budżet na rok 2020 uchwalony)

2019.12.20 Głowno z dofinansowaniem inwestycji drogowych

Głowno z dofinansowaniem inwestycji drogowych
Sukcesem zakończyły się starania Urzędu Miejskiego w Głownie o dofinansowanie dwóch inwestycji drogowych z Funduszu Dróg Samorządowych na lata 2019-2028. Dofinansowana została zarówno przebudowa ulicy Czarnieckiego, jak i budowa ulicy Wąskiej. Czytaj więcej (Głowno z dofinansowaniem inwestycji drogowych)

2019.12.19 Burmistrz Głowna wręczył stypendia sportowe

Burmistrz Głowna wręczył stypendia sportowe
Stypendia za osiągnięcia sportowe
Troje młodych sportowców z Głowna otrzymało od Burmistrza Grzegorza Janeczka stypendia za szczególne osiągnięcia sportowe. Czytaj więcej (Burmistrz Głowna wręczył stypendia sportowe)

2019.12.19 Wigilia w Środowiskowym Domu Samopomocy w Głownie

Wigilia w Środowiskowym Domu Samopomocy w Głownie
Wigilia w Środowiskowym Domu Samopomocy w Głownie
Podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Głownie wraz z członkami Stowarzyszenia „Niezapominajka” oraz przyjaciółmi głowieńskiego ŚDS wzięli udział w uroczystym spotkaniu wigilijnym. Czytaj więcej (Wigilia w Środowiskowym Domu Samopomocy w Głownie)

Oświata

2020.01.02 Informacja dla hodowców drobiu

W związku z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w Polsce, hodowcy drobiu powinni zachować szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa. Czytaj więcej (Informacja dla hodowców drobiu)

2020.01.02 Budżet na rok 2020 uchwalony

W poniedziałek 30 grudnia 2019 r. podczas XX sesji Rada Miejska uchwaliła budżet Miasta Głowna na rok 2020. Radni przyjęli także szereg uchwał, m.in. w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Głowno do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, w sprawie przyjęcia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie Gminy Miasta Głowno w 2020 roku oraz w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Miasta Głowno na budowę przyłączy gazowych albo na zakup kotłów na gaz ziemny. Czytaj więcej (Budżet na rok 2020 uchwalony)

2019.12.20 Głowno z dofinansowaniem inwestycji drogowych

Głowno z dofinansowaniem inwestycji drogowych
Sukcesem zakończyły się starania Urzędu Miejskiego w Głownie o dofinansowanie dwóch inwestycji drogowych z Funduszu Dróg Samorządowych na lata 2019-2028. Dofinansowana została zarówno przebudowa ulicy Czarnieckiego, jak i budowa ulicy Wąskiej. Czytaj więcej (Głowno z dofinansowaniem inwestycji drogowych)

2019.12.19 Burmistrz Głowna wręczył stypendia sportowe

Burmistrz Głowna wręczył stypendia sportowe
Stypendia za osiągnięcia sportowe
Troje młodych sportowców z Głowna otrzymało od Burmistrza Grzegorza Janeczka stypendia za szczególne osiągnięcia sportowe. Czytaj więcej (Burmistrz Głowna wręczył stypendia sportowe)

2019.12.19 Wigilia w Środowiskowym Domu Samopomocy w Głownie

Wigilia w Środowiskowym Domu Samopomocy w Głownie
Wigilia w Środowiskowym Domu Samopomocy w Głownie
Podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Głownie wraz z członkami Stowarzyszenia „Niezapominajka” oraz przyjaciółmi głowieńskiego ŚDS wzięli udział w uroczystym spotkaniu wigilijnym. Czytaj więcej (Wigilia w Środowiskowym Domu Samopomocy w Głownie)

Sport

2020.01.02 Informacja dla hodowców drobiu

W związku z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w Polsce, hodowcy drobiu powinni zachować szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa. Czytaj więcej (Informacja dla hodowców drobiu)

2020.01.02 Budżet na rok 2020 uchwalony

W poniedziałek 30 grudnia 2019 r. podczas XX sesji Rada Miejska uchwaliła budżet Miasta Głowna na rok 2020. Radni przyjęli także szereg uchwał, m.in. w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Głowno do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, w sprawie przyjęcia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie Gminy Miasta Głowno w 2020 roku oraz w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Miasta Głowno na budowę przyłączy gazowych albo na zakup kotłów na gaz ziemny. Czytaj więcej (Budżet na rok 2020 uchwalony)

2019.12.20 Głowno z dofinansowaniem inwestycji drogowych

Głowno z dofinansowaniem inwestycji drogowych
Sukcesem zakończyły się starania Urzędu Miejskiego w Głownie o dofinansowanie dwóch inwestycji drogowych z Funduszu Dróg Samorządowych na lata 2019-2028. Dofinansowana została zarówno przebudowa ulicy Czarnieckiego, jak i budowa ulicy Wąskiej. Czytaj więcej (Głowno z dofinansowaniem inwestycji drogowych)

2019.12.19 Burmistrz Głowna wręczył stypendia sportowe

Burmistrz Głowna wręczył stypendia sportowe
Stypendia za osiągnięcia sportowe
Troje młodych sportowców z Głowna otrzymało od Burmistrza Grzegorza Janeczka stypendia za szczególne osiągnięcia sportowe. Czytaj więcej (Burmistrz Głowna wręczył stypendia sportowe)

2019.12.19 Wigilia w Środowiskowym Domu Samopomocy w Głownie

Wigilia w Środowiskowym Domu Samopomocy w Głownie
Wigilia w Środowiskowym Domu Samopomocy w Głownie
Podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Głownie wraz z członkami Stowarzyszenia „Niezapominajka” oraz przyjaciółmi głowieńskiego ŚDS wzięli udział w uroczystym spotkaniu wigilijnym. Czytaj więcej (Wigilia w Środowiskowym Domu Samopomocy w Głownie)

Inne

2020.02.17 Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Brzezinach zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Brzezinach zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne.
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Brzezinach serdecznie zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne pt. „Myśl biznesowo- Fundusze Europejskie na rozwój działalności”. Czytaj więcej (Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Brzezinach zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne.)

2020.02.17 Bezpłatne szkolenia ZUS

Bezpłatne szkolenia ZUS
Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Łodzi zaprasza na bezpłatne szkolenia. Czytaj więcej (Bezpłatne szkolenia ZUS)

2020.02.17 PGE Dystrybucja informuje o zaplanowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej

PGE Dystrybucja informuje o zaplanowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej
PGE Dystrybucja informuje o zaplanowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej:
20 lutego 2020 r. (czwartek) w godzinach od 8.00 do 14.00 dla nieruchomości położonych przy ulicach: ul. Dworskiej, ul. Stanisława Wigury, ul. Spornej, ul. Sportowej, ul. 11 Listopada, ul. Granicznej.
Czytaj więcej (PGE Dystrybucja informuje o zaplanowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej)

2020.02.14 Spotkanie w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego

W najbliższy poniedziałek - 17 lutego odbędzie się spotkanie w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego.

Czytaj więcej (Spotkanie w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego)

2020.02.13 III edycja akcji "Aniołkowe Granie" w Głownie

III edycja akcji "Aniołkowe Granie" w Głownie
Charytatywna akcja „Aniołkowe Granie” nad którą patronat objął burmistrz Głowna Grzegorz Janeczek miała wczoraj swój uroczysty finał w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury. Celem tegorocznej edycji akcji było wsparcie dla potrzebujących dzieci z domów dziecka oraz pozostających w rodzinnej pieczy zastępczej. Czytaj więcej (III edycja akcji "Aniołkowe Granie" w Głownie)

Witamy w Głownie

 • GRUDZIEŃ - Mikołajkowy Piknik Rodzinny
  GRUDZIEŃ - Mikołajkowy Piknik Rodzinny
  zimowy piknik w atmosferze nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia z Mikołajem, Królową Śniegu, Elfami, a w roku 2013 - także z żywymi reniferami. Słowem - super rodzinna zabawa mimo chłodu!
 • SIERPIEŃ – Spływ kajakowy MROGA TROPHY
  SIERPIEŃ – Spływ kajakowy MROGA TROPHY
  To impreza z długoletnią już tradycją. W roku 2015 odbędzie się jej dwunasta edycja. Co roku na trasie spływu nurtem rzeki Mrogi rywalizuje kilkudziesięciu śmiałków. Swą wytrzymałość i determinację testują na około 5-kilometrowej trasie spływu z Dmosina do Głowna. Uczestnicy spływu zmuszeni są miejscami do przenoszenia kajaków i pokonywania rozmaitych przeszkód.
 • MAJ/CZERWIEC – Rodzinny Piknik Biegowy
  MAJ/CZERWIEC – Rodzinny Piknik Biegowy
  To impreza plenerowa łącząca sportową rywalizację z aktywnym, rodzinnym wypoczynkiem na świeżym powietrzu. Patronuje jej Burmistrz Głowna. Co roku przyciąga kilkuset zawodników w wieku od dwóch do kilkudziesięciu lat.
 • SIERPIEŃ – Rodzinna Re-Kreacja nad Mrożyczką
  SIERPIEŃ – Rodzinna Re-Kreacja nad Mrożyczką
  W okresie wakacji w Głownie na terenie rekreacyjnym nad głowieńskim zalewem Mrożyczka (przy ul. Zgierskiej i Swoboda) odbywa się wiele plenerowych imprez weekendowych. W roku 2015 będą to tematyczne pikniki rodzinne w ramach Kreatywnego Lata Rodzinnego w Głownie.
 • MAJ – Rodzinny Piknik Biegowy
  MAJ – Rodzinny Piknik Biegowy To impreza plenerowa łącząca sportową rywalizację z aktywnym, rodzinnym wypoczynkiem na świeżym powietrzu. Patronuje jej Burmistrz Głowna. Co roku gromadzi blisko 400 zawodników w wieku od kilku do kilkudziesięciu lat.

Treść strony

Drodzy Mieszkańcy, Szanowni Goście

W serwisie Gminy Miasta Głowno znajdziecie Państwo m.in. informacje na temat pracy Samorządu, Urzędu Miejskiego i jego jednostek organizacyjnych, realizowanych w mieście inwestycji oraz wydarzeń kulturalnych, oświatowych i sportowych. 

Zachęcamy do wielopokoleniowej Rodzinnej Re-Kreacji w Głownie, a także do zadawania pytań za pośrednictwem zakładki Zapytaj Burmistrza.

 

Kalendarium
wydarzeń

«luty 2020»
P W Ś C P S N
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Reklama

Głowno - Wypoczywaj rodzinnie! Zainwestuj! Zamieszkaj
System Informacji Przestrzennej Miasta Głowna

Szybkie linki

Dane kontaktowe

 

Urząd Miejski w Głownie
ul. Młynarska 15
95-015 Głowno
Tel. (48) 42 719 11 51
Fax. (48) 42 719 11 51
e-mail: sekretariat@glowno.pl

Skrzynka podawcza na ePuap
/UMGlowno/skrytka

Konto dochodów Budżetu Miasta Głowna:
69 8787 0000 0024 6899 2000 0008

Konto opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
14 8787 0000 0024 6899 2000 0028

Godziny pracy

 

poniedziałek - piątek: 08:00 - 16:00

Kasa urzędu czynna:

poniedziałek - piątek: 08:00 - 15:00

 

Dojazd

Lokalizacja gminy Głowno na mapie Polski
do góry

Stopka

Urząd Miasta w Głownie 2020. Creative Commons - CC BY 3.0
Licznik odwiedzin: 4080212

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.
baner toplayer
Zmiana numeru konta