Wniosek o wydanie dowodu osobistego

Wniosek o dowód osobisty zobowiązany jest złożyć każdy, kto:

 • ukończył 18 lat i nie ma jeszcze dowodu osobistego
 • wymienia dowód osobisty – na przykład z powodu zmiany danych osobowych

Uwaga! Nie trzeba wymieniać dowodu w przypadku zmiany adresu zameldowania albo nazwy organu, który wydał dokument.

Wniosek o dowód może złożyc osoba, która:

 • kończy 18 lat za mniej niż 30 dni
 • jest polskim obywatelem, który mieszka za granicą
 • jest rodzicem, opiekunem prawnym albo kuratorem i składa wniosek w imieniu dziecka do 18. roku życia (jeśli dziecko ukończyło 5 lat, musi być obecne przy składaniu wniosku) lub innej osoby całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolnionej
 • Załatw sprawę

Wniosek można złożyć:

 • osobiście w Urzędzie Miejskim w Głownie, ul. Norblina 1 p. 19

Informacje: Referat Spraw Obywatelskich - Rozalia Rachubińska tel. 42 719 28 37 w. 410,  email: rrachubinska@glowno.pl

Uwaga! Wniosek można złożyć w dowolnym urzędzie gminy, niezależnie od miejsca zameldowania.

 • Niezbędne informacje

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o wydanie dowodu osobistego
 • kolorowe zdjęcie na papierze fotograficznym o wymiarach 35 x 45 mm (powinno być ono aktualne, zrobione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku; przedstawiać całą głowę od jej czubka oraz górną część barków, twarz powinna zajmować 70-80% zdjęcia; jeśli zdjęcie nie będzie spełniać wymagań, urzędnik odmówi wydania dowodu)
 •  dotychczasowy dowód osobisty lub ważny paszport

Opłaty:

 • nie pobiera się opłaty za dowód osobisty

Czas realizacji:

Odbiór dowodu:

 • dowód odbiera się osobiście w urzędzie, który przyjął wniosek - należy przy tym przedstawić dotychczasowy dowód osobisty w celu jego unieważnienia
 • podczas odbioru dowodu w urzędzie można ustalić kody PIN: do logowania - 4-cyfrowy kod PIN 1, do podpisu osobistego - 6-cyfrowy kod PIN 2 (jeśli we wniosku zaznaczono odpowiednie pole)
 • wraz z dowodem interesant otrzymuje kopertę z kodem PUK
 • Niezbędne dokumenty