Referat Ochrony Środowiska i Infrastruktury Drogowej

Referat Ochrony Środowiska i Infrastruktury Drogowej

Pracownicy:

Funkcja Imię i nazwisko Nr telefonu Adres email Lokalizacja
kierownik Przemysław Małecki 42 237 25 45 w. 0300 pmalecki@glowno.pl ul. Norblina 1 p. 17
inspektor Anna Tomczyk 42 237 25 45 w. 0720 atomczyk@glowno.pl ul. Młynarska 15 p. 10
podinspektor Aleksandra Sakson 42 237 25 45 w. 0745 asakson@glowno.pl ul. Młynarska 15 p. 10
inspektor Renata Anyszko 42 237 25 45 w. 0320 ranyszko@glowno.pl ul. Norblina 1 p. 17
pomoc administracyjna Wiktoria Roza 42 237 25 45 w. 0310 wroza@glowno.pl ul. Norblina 1 p. 17
pomoc administracyjna Daniel Lis 42 237 25 45 w. 0320 dlis@glowno.pl ul. Norblina 1 p. 17
inspektor Piotr Jabłoński 42 237 25 45 w. 0320 pjablonski@glowno.pl ul. Norblina 1 p. 17
inspektor Agnieszka Kapusta-Sztampke 42 237 25 45 w. 0310 akapusta-sztampke@glowno.pl ul. Norblina 1 p. 17

 

Do zadań Referat Ochrony Środowiska i Infrastruktury Drogowej należą:

  1. Wykonywanie zadań administracyjnych z zakresu ochrony zieleni (m.in. wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów).
  2. Wykonywanie zadań administracyjnych z zakresu ochrony gruntów rolnych.
  3. Wykonywanie działań administracyjnych w zakresie ochrony przyrody.
  4. Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska.
  5. Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięć.
  6. Inicjowanie, wspieranie i koordynowanie działań w zakresie edukacji ekologicznej, upowszechnianie wiedzy i informacji o środowisku.
  7. Naliczanie opłat związanych z zajęciem pasa drogowego.
  8. Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego.
  9. Typowanie dróg do remontów.
  10. Wydawanie zezwoleń na lokalizowanie obiektów niezwiązanych z gospodarką drogową w pasie drogowym dróg gminnych.

Wnioski i formularze do pobrania.