Rezerwat przyrody Zabrzeźnia

  • Ścieżka leśna otoczona drzewami
  • Pień jodły pospolitej zwieńczony iglastą koroną

Rezerwat przyrody Zabrzeźnia

Rezerwat przyrody Zabrzeźnia – leśny rezerwat przyrody znajdujący się w granicach Głowna. Utworzony został w dniu 1 sierpnia 1984 r. Obejmuje on powierzchnię 27,62 ha i położony jest ok. 2 km na północny zachód od centrum miasta. Głównym celem jego ochrony jest zachowanie i ochrona jodły pospolitej (Abies alba), występującej w tym rezerwacie na północnej granicy jej naturalnego zasięgu oraz naturalizacja występujących w rezerwacie zespołów grądowych. W 1994 r. w rezerwacie spisano występujące w nim jodły: 78 sztuk, w tym 4 zamierające i 3 suche. Najwyższe przekraczały 30 m wysokości i miały po 110–165 cm obwodu w pierśnicy. Obszar rezerwatu objęty jest ochroną czynną.

 

  • Pnie drzew otulone mchem
  • Huba rosnąca na pniu drzewa
  • Jodły pospolite rosnące w Rezerwacie Zabrzeźnia
  • Białe kwiaty zawilca gajowego, rosnące wśród opadłych liści