Referat Inwestycji

Referat Inwestycji

Pracownicy:

Funkcja Imię i nazwisko Nr telefonu Adres email Lokalizacja
kierownik Arkadiusz Janiak 42 719 11 14 w. 0700 ajaniak@glowno.pl ul. Młynarska 15 p. 11
zastępca kierownika Katarzyna Misiak 42 719 11 14 w. 0710 kmisiak@glowno.pl ul. Młynarska 15 p. 3a
inspektor Aneta Nowacka 42 719 11 14 w. 0740 anowacka@glowno.pl ul. Młynarska 15 p. 3a
inspektor Anita Morawska 42 719 11 14 w. 0800 amorawska@glowno.pl ul. Młynarska 15 p. 11

 

Do zadań Referatu Inwestycji należą:

1. Prowadzenie i rozliczanie inwestycji miejskich oraz pozyskiwanie i rozliczanie środków zewnętrznych na realizację inwestycji miejskich.
2. Prowadzenie we współpracy z komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi spraw związanych z opracowywaniem ofert inwestycyjnych oraz realizacją inwestycji. 
3. Prowadzenie spraw związanych z kanalizowaniem terenów miejskich. 
4. Prowadzenie spraw związanych z budową dróg gminnych. 
5. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie spraw związanych z działalnością inwestycyjną.