Terminarz

Sesje i posiedzenia komisji


W dniu 6 grudnia 2021 r. o godz. 14:00
w trybie zdalnym poprzez system wideokonferencyjny, odbędzie się
połączone posiedzenie Komisji Gospodarki i Budżetu oraz Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Głownie.

Porządek obrad:
1. Stwierdzenie kworum i otwarcie.
2. Wnioski do porządku obrad.
3. Wyrażenie opinii w sprawie projektu budżetu Miasta Głowna na 2021 rok.
4. Sprawy różne.
5. Zakończenie obrad.