Terminarz

Sesje i posiedzenia komisji

W dniu 22 września 2021 r. o godz. 14:30 w siedzibie Rady Miejskiej w Głownie, ul. Dworska 4, odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Głownie.

Porządek obrad:
1. Stwierdzenie kworum i otwarcie.
2. Wnioski do porządku obrad.
3. Spotkanie z przedstawicielami Spółki Wodnej.
4. Sprawy różne.
5. Zakończenie obrad.