Terminarz

Sesje i posiedzenia komisji

W dniu 30 stycznia 2023 r. o godz. 14:00 
w trybie zdalnym przy użyciu platformy do wideokonferencji, odbędzie się 
LXXX Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Głownie.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2023 rok.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. 
4. Zamknięcie sesji.