Terminarz

Sesje i posiedzenia komisji

W dniu 9 maja 2022 r. o godz. 14:00
w siedzibie Rady Miejskiej w Głownie, ul. Dworska 4 odbędzie się posiedzenie
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Głownie


 Porządek obrad:
1. Stwierdzenie kworum i otwarcie posiedzenia Komisji.
2. Wnioski do porządku obrad.
3. Zgłaszanie uwag do treści protokołu z poprzedniej Komisji.
4. Ustalenie terminu następnej kontroli Komisji Rewizyjnej.
5. Sprawy różne.
6. Zakończenie obrad.