Terminarz

Sesje i posiedzenia komisji

W dniu 20 maja 2024 r. o godz. 13:40 
w Urzędzie Miejskim w Głownie, ul. Dworska 4, odbędzie się posiedzenie 
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Głownie.

Porządek obrad:
1. Stwierdzenie kworum i otwarcie.
2. Wnioski do porządku obrad.
3. Rozpatrywanie skarg, które wpłynęły do Rady Miejskiej w Głownie.
4. Sprawy różne.
5. Zakończenie obrad.


W dniu 20 maja 2024 r. o godz. 14:00 
w Urzędzie Miejskim w Głownie, ul. Dworska 4, odbędzie się 
II Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Głownie.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Podjęcie uchwały w sprawie reprezentowania Gminy Miasta Głowno w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Bzura”.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do spółki SIM KZN Reymontowski z ograniczoną odpowiedzialnością.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej.
5. Zamknięcie sesji. 


W dniu 22.05.2024 r. o godz. 15:00
w siedzibie Rady Miejskiej w Głownie, ul. Dworska 4,
odbędzie się posiedzenie

Komisji Spraw Obywatelskich
Rady Miejskiej w Głownie

Porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.
2. Wnioski do porządku obrad.
3. Sprawy mieszkańców.
4. Rozpatrywanie pism skierowanych do komisji.
5. Sprawy różne.
6. Zakończenie obrad.