Terminarz

Sesje i posiedzenia komisji

W dniu 24 czerwca 2024 r. o godz. 15:00 
w Urzędzie Miejskim w Głownie, ul. Dworska 4, odbędzie się posiedzenie 
Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Głownie.

Porządek obrad:
1. Stwierdzenie kworum i otwarcie.
2. Wnioski do porządku obrad.
3. Przedstawienie projektu nowego skateparku.
4. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2023.
5. Opiniowanie projektów uchwał skierowanych do Komisji.
6. Rozpatrywanie pism skierowanych do Komisji.
7. Sprawy różne.
8. Zakończenie obrad.


W dniu 25 czerwca 2024 r. o godz. 15:00 
w Urzędzie Miejskim w Głownie, ul. Dworska 4, odbędzie się posiedzenie 
Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Głownie.

Porządek obrad:
1. Stwierdzenie kworum i otwarcie.
2. Wnioski do porządku obrad.
3. Opiniowanie projektów uchwał skierowanych do Komisji.
4. Rozpatrywanie pism skierowanych do Komisji.
5. Sprawy różne.
6. Zakończenie obrad.