Referat Strategii i Planowania

Referat Strategii i Planowania

Pracownicy:

Funkcja Imię i nazwisko Nr telefonu Adres email Lokalizacja
kierownik Paulina Soszyńska-Purtak 42 237 25 46 w. 0610 psoszynska@glowno.pl ul. Norblina 1 p. 20
zastępca kierownika Joanna Sękalska 42 719 11 42 w. 0820 jsekalska@glowno.pl ul. Norblina 1 p.13
inspektor Piotr Adamczyk 42 719 11 42 w. 0810 padamczyk@glowno.pl ul. Norblina 1 p. 13
inspektor Marcin Niekraś 42 719 11 14 w. 0730 mniekras@glowno.pl ul. Norblina 1 p. 20
inspektor Dorota Woźniak 42 719 11 42 w. 0820 dwozniak@glowno.pl ul. Norblina 1 p.13

.

Do zadań Referatu Strategii i Planowania należy:

  1. Prowadzenie spraw z zakresu planowania strategicznego.
  2. Pozyskiwanie środków zewnętrznych.
  3. Gospodarka nieruchomościami.
  4. Prowadzenie spraw z zakresu geodezji.
  5. Prowadzenie spraw z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego.
  6. Opieka nad zabytkami.

Wnioski i formularze do pobrania.