Siłownie plenerowe

Dwie strefy aktywności fizycznej - siłownie zewnętrzne

Na terenie rekreacyjnym sąsiadującym z wypożyczalnią sprzętu wodnego nad zalewem Mrożyczka oraz w rejonie ulic Skrętnej i Karasickiej znajdują się strefy aktywności fizycznej wyposażone w urządzenia siłowni plenerowych.

Pięć urządzeń, tj. wahadło podwójne, twister potrójny, narciarz, orbitrek oraz urządzenie dwufunkcyjne-wyciąg górny wraz z możliwością wyciskania w pozycji siedzacej, stanęło na terenie rekreacyjnym nad zalewem Mrożyczka w sąsiedztwie wypożyczalni sprzętu wodnego.

Trzy urządzenia, tj. narciarz, podwójne wahadło oraz potrójny twister zamontowane zostały w rejonie ulic Skrętnej i Karasickiej, w sąsiedztwie istniejącego boiska.

 

  • Kobiety korzystające z urządzeń siłowni plenerowej
  • Mieszkańcy Głowna korzystający z urządzeń siłowni plenerowej
  • Dzieci korzystające z urządzeń siłowni plenerowej