Herb i flaga

  • -

Herb Miasta

Herb Głowna przedstawia głowę św. Jana Chrzciciela w polu czerwonym z włosami czarnymi na złotej misie. Herb jest potwierdzony w wydawnictwie
pt. "Miasta Polskie w Tysiącleciu", t. II, Wrocław-Warszawa-Kraków 1967.

 

 

  • -

Flaga Miasta

Flaga Głowna została usankcjonowana prawnie w Statucie Miasta Głowna, uchwalonym przez Radę Miejską w Głownie w dniu 26 lutego 2014 r. Stanowi ją prostokąt o proporcjach 5:8 (szerokości do długości), dzielony pionowo na dwa równomierne pasy: czołowy (lewy) czerwony i prawy żółty, o szerokościach 1/2 szerokości flagi. W centrum znajduje się Herb Miasta Głowna o wysokości tarczy, równej 3/5 szerokości flagi. Autorką projektu flagi miasta jest Beata Pilarska.