Środowiskowy Dom Samopomocy

Środowiskowy Dom Samopomocy w Głownie

95-015 Głowno
ul. Łowicka 74
tel. 42 710 87 44
email: sekretariat@sds.glowno.pl
www.sds.glowno.pl

Kierownik: Magdalena Kosowska