Miejskie Przedszkole nr 2

Miejskie Przedszkole nr 2

Przedszkole oferuje  miejsca dla 125 dzieci i liczy pięć oddziałów.

Działania  w zakresie organizowania  bezpiecznej i funkcjonalnej  przestrzeni  edukacyjnej, estetyki pomieszczeń, budynku  i terenu wokół przedszkola w latach 2019-2024:

 1. "Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Głownie" - docieplenie ścian, fundamentów i stropodachu, wymiana stolarki  drzwiowej, instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami i montażem nowych urządzeń kotłowni w tym kotła gazowego, budowa zewnętrznej oraz wewnętrznej instalacji gazu ziemnego, modernizacja instalacji c.w.u;
 2. wymiana oświetlenia zewnętrznego budynku na energooszczędne;
 3. modernizacja systemu alarmowego;
 4. wykonanie nowej instalacji zasilającej urządzenia  gastronomiczne w pomieszczeniu kuchennym;
 5. realizacja zadania inwestycyjnego "Zakup i montaż zestawu kotłów przechylnych elektrycznych do pomieszczenia kuchni przedszkolnej – koszt 16 649,99 zł.;
 6. wymiana stolarki wewnętrznej w sali zajęć oraz pomieszczeniu gospodarczym;
 7. budowa blaszanej wiaty garażowej;
 8. montaż wentylatora wyciągowego do pomieszczenia kuchni;
 9. pozyskanie 166 szt. sadzonek drzew i krzewów w ramach Programu "100 tys. drzew na stulecie woj. łódzkiego”;
 10. wzbogacenie małej architektury oraz sprzętu rekreacyjno – sportowego  na terenie przedszkolnego placu zabaw przy wsparciu funduszy Rady Rodziców: piaskownica "Fala”, huśtawka "Bocianie gniazdo”, ławki ogrodowe, huśtawka podwójna, tablice do malowania;
 11. doposażenie sal zajęć oraz salki zajęć logopedycznych i terapeutycznych w nowoczesne, atrakcyjne  zabawki oraz pomoce dydaktyczne, w tym audiowizualne: laptopy, telewizory, tablica interaktywna, robot edukacyjny z zestawem pomocy do kodowania na dywanie "Koduj mata” a także urządzenia wielofunkcyjne, sprzęt muzyczny, itp.;
 12. zmiana aranżacji sal zajęć: wyposażenie w kąciki do zabaw i różnorodnych aktywności dzieci, zestawy meblowe, stoliki i krzesełka, biblioteczki, tablice magnetyczne, dywany, rolety okienne, itp.
 13. zmiana aranżacji pięciu pomieszczeń szatni dla dzieci – zakup i montaż zestawów meblowych, tablic ogłoszeniowych;
 14. pozyskanie pomocy do sali zajęć ruchowych w ramach projektu profilaktycznego ,,Bezpieczne przedszkole” ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Głownie;
 15. zakupienie nowości wydawniczych w ramach programu wieloletniego - „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”;
 16. pozyskanie  3 koszy i 5 piłek ze środków Samorządu Województwa Łódzkiego – Fundacja Leader100SPORT - realizacja programu rozwoju aktywności fizycznej i kompetencji społecznych dla dzieci, rodzin i nauczycieli województwa łódzkiego;
 17. pozyskanie pomocy do zajęć rytmiczno – muzycznych w ramach projektu profilaktycznego "Profilaktyczna rytmika dla małego smyka” ze środków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Głownie;
 18. rozpoczęcie prac nad podniesieniem estetyki ogrodzenia wokół przedszkola – kontynuacja w 2024 r.

Realizacja ogólnopolskich programów/projektów edukacyjnych, profilaktycznych, prozdrowotnych,   innowacji metodycznych:

 • Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
 • Ogólnopolski program "Bezpieczne przedszkole"
 • Program zajęć rytmiczno – ruchowych dla dzieci 3-4 letnich
 • Innowacja metodyczna "Bum ta ra ra” – występ dla pensjonariuszy Środowiskowego Domu Pomocy w Głownie
 • Innowacja metodyczna "UNISONO – gramy na flażoletach"
 • Innowacja metodyczna "Kodowanie ważna sprawa – to nauka i zabawa”
 • Innowacja metodyczna "Multimedia w dłoni belfra”
 • Leader100SPORT - realizacja programu rozwoju aktywności fizycznej i kompetencji społecznych dla dzieci, rodzin i nauczycieli województwa łódzkiego na lata 2021 – 2025
 • Ogólnopolski projekt edukacyjny "Gramy w zielone”
 • IV edycja programu "Kreatywne umuzykalnianie w przedszkolu i szkole”
 • Program edukacji prozdrowotnej "Skąd się biorą produkty ekologiczne”
 • Projekt edukacji prozdrowotnej "Czy zdrowe odżywianie to ważne zadanie”
 • Projekt "Matematyka – słucham, patrzę, robię”
 • III edycja Ogólnopolskiego projektu edukacyjnego "Z darami natury świat nie jest ponury”
 • II edycja Ogólnopolskiego projektu edukacyjnego "Sztuka emocji”
 • XII edycja Programu edukacyjnego ,\"Uczymy dzieci programować”
 • III edycja Ogólnopolskiego projektu edukacyjnego "Zakamarek – ekotriki na kąciki”
 • III edycja Ogólnopolskiego projektu edukacyjnego "Gramy zmysłami”
 • Międzynarodowy Projekt Edukacyjny "Dotknij, poczuj, zobacz”
 • Międzynarodowy Projekt edukacyjny "Piękna nasza Polska cała”
 • Ogólnopolski  Projekt Ekologiczny "Ekokulturalne przedszkole”
 • Program Edukacyjny "Kubusiowi Przyjaciele Natury”.

Aktywna działalność przedszkola w organizowaniu spotkań i warsztatów z przedstawicielami  instytucji na co dzień zajmujących się profilaktyką zdrowotną i bezpieczeństwem, np.:

 • spotkania ze stomatologiem "Higiena jamy ustnej”
 • wyjazd do OSP Mąkolice - zapoznanie z pracą strażaka, zwiedzanie remizy strażackiej
 • warsztaty "Zdrowe soki owocowe” z Fundacją Ecorower” w Głownie
 • warsztaty kulinarne w Zespole Szkół Nr 2  w Bratoszewicach     
 • spotkanie edukacyjne z funkcjonariuszami Komendy Policji w Głownie „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”
 • udział w projektowaniu łąki kwietnej dla Głowna, czyli przestrzeni przyjaznych dzikim gatunkom, bez pestycydów i zbędnej ingerencji człowieka w ramach projektu "EKO ŁĄKI” z fundacją "Ecorover – naturalnie nakręceni” - założenie łąki w ogrodzie przedszkolnym
 • udział w projekcie "Przestrzenie wolne od glifosatu w Głownie” przygotowanym  w ramach projektu "Glifosat. Dialog obywatelski” realizowanego przez Fundację Ecorower w Głownie
 • spotkanie edukacyjne z funkcjonariuszami Komendy Policji w Głownie "Poznajemy pracę policjanta”
 • spotkanie edukacyjne z ratownikami medycznymi    przychodni Profilaktyka i Zdrowie w Łodzi "Oni ratują życie”    
 •   Mini zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej dla przedszkolaków z udziałem                  strażaka  OSP w Głownie    
 • cykl treningów piłkarskich – zajęcia z piłką dla najmłodszych z trenerami  klubu Stal Głowno.

Udział w akcjach społecznych, charytatywnych i humanitarnych organizowanych corocznie przez przedszkole i środowisko, m.in.:

 • zbiórka nakrętek plastikowych na rzecz dzieci z fundacji "Zdążyć z Pomocą”, "Gajusz”
 • konkurs "Selektywna zbiórki odpadów na terenie miasta Głowna”
 • zbiórka artykułów plastycznych i pluszowych misiów dla dzieci ze szpitali onkologicznych w ramach akcji z okazji Dnia Pluszowego Misia – Fundacja "Mam Marzenie”
 • akcja Towarzystwa Przyjaciół nad Zwierzętami "Arkadia” w Głownie pod hasłem "Kartki świąteczne dla zwierzaków”, "Choinka dla schroniska”
 • zbiórce nakrętek dla podopiecznych Przytuliska dla Zwierząt w Głownie w ramach akcji "Wkręć się w pomaganie” oraz coroczna zbiórka żywności i darów w ramach akcji "Pełna miska dla Burka”, "Psijaciele przedszkolaków”
 • wsparcie dzieci przybyłych z Ukrainy: zaopatrzenie w artykuły piśmiennicze, plastyczne, karty pracy, wózek spacerowy itp.
 • projekt lokalny "Aniołkowe Granie w Głownie” pod patronatem Burmistrza Głowna – zbiórka darów dla Domu Małego Dziecka, Domu Dziecka w Grotnikach, rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka
 • akcja Kasztan – zbiórka na rzecz mieszkańców ZOO w Borysewie
 • Challenge "Serce dla Zuzi”
 • "Świąteczna paczka dla Seniora” – zbiórka darów dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Głownie oraz  występ charytatywny  dla pensjonariuszy.

 

 

 

 • Miejskie Przedszkole nr 2 w Głownie
 • Miejskie Przedszkole nr 2 w Głownie
 • Miejskie Przedszkole nr 2 w Głownie