Wydmy śródlądowe

  • Widok na głowieńskie wydmy śródlądowe
  • Widok na głowieńskie wydmy śródlądowe

Wydmy śródlądowe

Przyrodniczą osią Głowna są doliny Mrogi i Mrożycy. Całość obszaru to powierzchnia płaska, natomiast urozmaiceniem rzeźby terenu są krawędzie dolin oraz unikany w województwie łódzkim zespół wydm śródlądowych. Wydma śródlądowa to wzniesienie usypane przez wiatr, jeden z rodzajów wydm, występujących na obszarach lądowych. Wydmy tworzyły niekiedy liczne wzgórza, charakterystyczne dla równin Polski środkowej. Powstały one w większości po ustąpieniu ostatniego zlodowacenia z piasków sandrów i teras akumulacyjnych. Są to formy pochodzenia eolicznego, tzn. utworzone na skutek działalności wiatru. W środkowej Polsce wydmy występują m.in. w Kampinoskim Parku Narodowym. Głowno jest unikalne z tego względu, że zespół wydm śródlądowych znajduje się niemal w centrum miasta (tzw. „Marakan”).  • Widok na głowieńskie wydmy śródlądowe
  • Widok na głowieńskie wydmy śródlądowe
  • Widok na głowieńskie wydmy śródlądowe
  • Widok na głowieńskie wydmy śródlądowe