Telefony alarmowe

Telefony alarmowe

  • 999 - Pogotowie Ratunkowe
  • 998 - Straż Pożarna
  • 997 - Policja
  • 112 - ogólny numer alarmowy (w sytuacjach wyjątkowo poważnych)

 

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego - Dyżur Operacyjny

całodobowy telefon informacyjno-koordynacyjny: 987

tel. (+48) 42 664-14-09, 42 664-14-10, 26 144-44-05
fax (+48) 42 664-14-01, 42 664-14-08

e-mail: wczk@lodz.uw.gov.pl

Wojewódzki Koordynator Ratownictwa Medycznego

tel. (+48) 42 664-14-49, 42 664-14-50
fax (+48) 42 664-14-45

e-mail: 05-wkrm@lodz.uw.gov.pl