Terminarz

Sesje i posiedzenia komisji

W dniu 19.06.2024 r. o godz. 15:00
w siedzibie Rady Miejskiej w Głownie, ul. Dworska 4,
odbędzie się posiedzenie

Komisji Spraw Obywatelskich
Rady Miejskiej w Głownie

Porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.
2. Wnioski do porządku obrad.
3. Sprawy mieszkańców.
4. Rozpatrywanie pism skierowanych do komisji.
5. Sprawy różne.
6. Zakończenie obrad.