Zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w planie miejscowym

Zaświadczenia o przeznaczeniu stanowią urzędowe poświadczenie faktu obowiązywania lub braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

 • Załatw sprawę

Wniosek można złożyć:

 • osobiście w Urzędzie Miejskim w Głownie, ul. Młynarska 15 p. 6 (sekretariat) lub p. 8
 • drogą elektroniczną na skrzynkę podawczą ePuap

Informacje: Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - Joanna Sękalska tel. 42 719 11 42 w. 820,  email: jsekalska@glowno.pl

 • Niezbędne informacje

Wymagane dokumenty:

 • wniosek, który powinien zawierać: dane wnioskodawcy, dokładne określenie adresu nieruchomości, numer ewidencyjny nieruchomości oraz numer obrębu
 • potwierdzenie należnej opłaty dokonanej przelewem na konto Gminy Miasta Głowno: 69 8787 0000 0024 6899 2000 0008 lub w kasie urzędu
 • ewentualnie - pełnomocnictwo udzielone osobie fizycznej działającej w imieniu inwestora

Wymagane opłaty:

 • za wydanie zaświadczenia - 17 zł
 • za pełnomocnictwo - 17 zł

UWAGA: zwolnienie z opłat na podstawie ustawy o opłacie skarbowej.

Termin realizacji:

 • do 7 dni od dnia złożenia wniosku
 • Niezbędne dokumenty